Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

×Zamówienie

Baza Wiedzy

Uzupełnianie pozycji w magazynie


Jak uzupełnić pozycję dokumentu w magazynie? Co zrobić, jeśli towar nie jest powiązany z magazynem?

Jeśli magazyn ma pracować prawidłowo, każda pozycja dokumentu sprzedaży, dokumentu magazynowego, zlecenia i produktu powinna być powiązana z magazynem. Jeśli nie ma takiego powiązania, bo nie ma jeszcze takiego produktu w magazynie, należy to powiązanie uzupełnić.

Jeśli brak towaru o danym kodzie w magazynie, a naciśnięcie przycisku Znajdź nie pomaga, wyświetlany jest tekst brak powiązania z magazynem:


Naciśnij przycisk Dodaj nowy, aby przygotować nową kartę towaru. Program zapyta o potwierdzenie:


Naciśnij Tak. Zobaczysz przygotowaną kartę nowego produktu:


Sprawdź wszystkie pola. Jeśli jest to towar, który masz fizycznie na stanie, możesz podać ilość początkową. Przejdź na zakładkę Ruchy magazynowe:


Wpisz ilość na starcie. Taka ilość od razu pojawi się jako dostępna w magazynie.

Naciśnij Gotowe, aby zapisać ten towar.

Teraz towar jest w magazynie, a powiązanie jest aktywne:


2021-01-30

magazyn

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się