PROGRAMY    POBIERZ    KUP TERAZ    PYTANIA i ODPOWIEDZI    POMOC    BLOG    KONTAKT    Zaloguj się   

Biała Lista Krajowej Administracji Skarbowej

PAMIĘTAJ! Po 1 stycznia 2020 w przypadku płatności powyżej 15 tysięcy złotych na konto inne, niż wskazane w tym rejestrze, faktura może nie dawać prawa odliczenia VAT. Należy ściśle pamiętać o weryfikowaniu konta zgodnie z udostępnionym mechanizmem.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów VAT:
- zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
- które zostały wykreślone z rejestru podatników VAT,
- które nie zostały zarejestrowane decyzją naczelnika urzędu skarbowego,
- których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Sprawdź samego siebie!

Na początek sprawdź samego siebie w ręcznej wyszukiwarce. Można się zdziwić!
Ręczna wyszukiwarka podatników VAT

Tak wyglądają dane naszej spółki:

Sami się zdziwiliśmy, że nie ujęto opcji SWRK, z której korzystamy, a także kilku kont, z których korzystają nasi klienci. Pracujemy nad aktualizacją statusu. Na szczęście nie wystawiamy faktur powyżej 15 tysięcy złotych :) Rekomendujemy sprawdzenie własnego statusu i zadbanie o jego pilną aktualizację.

W wykazie można sprawdzać podmioty na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Wykaz zawiera między innymi numery kont w banku lub SKOK. Należy pamiętać, że w wykazie nie ma firm, które nie są płatnikami VAT!

Jak to działa w programach JZK?

Przygotowano możliwość pobierania danych z białej listy podatników VAT. Na podstawie NIP można pobrać dane o statusie VAT kontrahenta, jego danych rejestrowych, numerach kont zarejestrowanych w danych KAS. W dalszej kolejności będzie udostępniana też w formie automatycznej, podczas dodawania nowego kontrahenta, w szczególności podczas wprowadzania faktury VAT zakupowej na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych.

Dla celów dowodowych pobierane dane są archiwizowane w ramach bieżącej tożsamości, w folderze API. Te dane należy przechowywać tak długo, jak trwa obowiązek przechowywania dokumentacji w konkretnej transakcji, czyli przynajmniej ok. 6 lat. Dowiedz się więcej jak działa Biała Lista płatników VAT.

Pytania i odpowiedzi na stronie KAS

Skontaktuj się z nami

SPRZEDAŻ 8-17
583463647 Arkadiusz Dziuma
583463647 Przemysław Jegor
Zamówienia on-line
zamowienia@jzk.pl

OBSŁUGA KLIENTA 8-16
587823366 Mikołaj Lora
587823566 Aleksandra Jegor
biuro@jzk.pl

POMOC TECHNICZNA 8-18
587823600 Agnieszka Hulewicz
587823393 Robert Przewłoka
NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeśli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-3-94-200-93.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5). Jeśli adres nie zostanie rozpoznany, po prostu zadzwoń do nas.

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania ·

2019-12-14 21:54 #0.9 for 3.94.200.93 @ec2-3-94-200-93.compute-1.amazonaws.com