PROGRAMY    KUP TERAZ    POBIERZ    PYTANIA i ODPOWIEDZI    POMOC    BLOG    KONTAKT    Zaloguj się   

Biała Lista Krajowej Administracji Skarbowej

PAMIĘTAJ! Po 1 stycznia 2020 w przypadku płatności powyżej 15 tysięcy złotych na konto inne, niż wskazane w tym rejestrze, faktura może nie dawać prawa odliczenia VAT. Należy ściśle pamiętać o weryfikowaniu konta zgodnie z udostępnionym mechanizmem.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów VAT:
- zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
- które zostały wykreślone z rejestru podatników VAT,
- które nie zostały zarejestrowane decyzją naczelnika urzędu skarbowego,
- których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Program Tester Biała Lista ułatwia zachowanie należytej staranności.
Sprawdź, zanim zaufasz™

Sprawdź samego siebie!

Na początek sprawdź samego siebie w ręcznej wyszukiwarce. Można się zdziwić!
Ręczna wyszukiwarka podatników VAT

Tak wyglądają dane naszej spółki:

Sami się zdziwiliśmy, że nie ujęto opcji SWRK, z której korzystamy, a także kilku kont, z których korzystają nasi klienci. Pracujemy nad aktualizacją statusu. Na szczęście nie wystawiamy faktur powyżej 15 tysięcy złotych :) Rekomendujemy sprawdzenie własnego statusu i zadbanie o jego pilną aktualizację.

W wykazie można sprawdzać podmioty na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Wykaz zawiera między innymi numery kont w banku lub SKOK. Należy pamiętać, że w wykazie nie ma firm, które nie są płatnikami VAT!

Jak to działa w programach JZK?

Przygotowano możliwość pobierania danych z białej listy podatników VAT. Na podstawie NIP można pobrać dane o statusie VAT kontrahenta, jego danych rejestrowych, numerach kont zarejestrowanych w danych KAS. W dalszej kolejności będzie udostępniana też w formie automatycznej, podczas dodawania nowego kontrahenta, w szczególności podczas wprowadzania faktury VAT zakupowej na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych.

Dla celów dowodowych pobierane dane są archiwizowane w ramach bieżącej tożsamości, w folderze API. Te dane należy przechowywać tak długo, jak trwa obowiązek przechowywania dokumentacji w konkretnej transakcji, czyli przynajmniej ok. 6 lat. Dowiedz się więcej jak działa Biała Lista płatników VAT.

Pytania i odpowiedzi na stronie KAS

Pamiętaj o zachowaniu należytej staranności, w oparciu o metodykę przedstawioną przez Ministerstwo Finansów.

Podstawą zachowania należytej staranności są kryteria formalne:
kontrahent jest zarejestrowany w KRS lub CEIDG, w efekcie w REGON,
kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
na moment transakcji figuruje w rejestrze,
siedziba lub miejsce prowadzenia działalności jest określone prawidłowo,
towary lub usługi będące przedmiotem sprzedaży odpowiadają branży kontrahenta,

Program Tester Biała Lista pomaga wykonać taką weryfikację, a następnie prawidłowo ją udokumentować.

W trakcie prowadzenia działalności konieczne jest regularne weryfikowanie, czy wskazane kryteria nadal są zachowane. Należy też odrębnie sprawdzić, czy kontrahent posiada wymagane koncesje i zezwolenia, a osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji posiadają umocowania do działania w imieniu kontrahenta.

Kolejną podstawą zachowania należytej staranności są kryteria transakcyjne, które oceniasz już samodzielnie w oparciu o wskazówki Ministerstwa Finansów. Należy pamiętać, że wskazówki te nie stanowią źródła prawa, a katalog tam wskazany nie jest zamknięty.

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania · Wymagania

2020-04-07 21:06 #0.3 for 34.204.202.44 @ec2-34-204-202-44.compute-1.amazonaws.com