PROGRAMY    KUP TERAZ    POBIERZ    PYTANIA i ODPOWIEDZI    POMOC    BLOG    KONTAKT    Zaloguj się   

Blog programistów

Opisujemy ulepszenia, zmiany i nowe funkcje w najnowszych aktualizacjach programów JZK. Pobierz teraz najnowszą wersję programu. Jeśli masz uwagi i propozycje zmian, skorzystaj z opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC.


2020 · styczeń · 2019 · grudzień · listopad · październik · wrzesień · sierpień · lipiec · czerwiec · maj · kwiecień · marzec · luty · styczeń ·

2020

styczeń 2020

2019

grudzień 2019
listopad 2019
październik 2019
wrzesień 2019
sierpień 2019
lipiec 2019
czerwiec 2019
maj 2019
kwiecień 2019
marzec 2019
luty 2019
styczeń 2019

czwartek, 23 stycznia 2020

W programie Serwis dodano raporty wg serwisantów, analogiczne do raportów mechaników w programie Warsztat.

Włączono drukowanie NIP na paragonie fiskalnym w klasycznym protokole Thermal w pełni zgodnie z nową homologacją. Ta opcja domyślnie jest włączona, zalecam ją pozostawić włączoną, o ile oczywiście drukarka obsługuje względnie nowy protokół.


środa, 22 stycznia 2020

Podstawa składki zdrowotnej na rok 2020 jest już znana. Standardowy ZUS dla przedsiębiorców przekroczył już 1400 zł...

Jutro lub pojutrze będzie można zaktualizować Druczka. Tymczasem udostępniliśmy już aktualizację do programu Podatki.

Przypominamy, że PIT-11 i pokrewne można w tym roku składać wyłącznie w formie cyfrowej. Odpowiedni link znajduje się w programie. Z drugiej strony, PIT-36 i PIT-36L w tym roku składa się dopiero po 15 lutego, więc aktualizacja w tym zakresie dostępna będzie dopiero za kilka tygodni.

Kolejne drobne poprawki techniczne w programie Warsztat. Dziękujemy za dotychczasowe uwagi i zachęcamy do przesyłania kolejnych.


wtorek, 21 stycznia 2020

Przypominamy, że PIT-36/36L składamy w tym roku dopiero od 15 lutego 2020. Stąd formularze w programie pojawią dopiero w lutym, wraz z szerszą aktualizacją podatkową.

W module Poczta dodano informację o ilości wolnych numerów, z podziałem na kategorie przesyłek. Włączono także obsługę nowych kodów numeracji 0015900773(4).

Udostępniono aktualizację automatyczną dla kolejnych programów, w tym dla Fakturzysty i Fakturzysty PRO.


poniedziałek, 20 stycznia 2020

Seria poprawek technicznych. Dla drukarek Posnet, korzystających ze starego protokołu Thermal, dodano opcję konwersji polskich liter na antyczny standard Mazovia. Pozwala to na prawidłowe drukowanie polskich liter - i każe zapytać, dlaczego drukarka nie radzi z tym sobie sama w roku 2020 :) W związku z tym włączono też drukowanie polskich liter w ramach protokołu Thermal.

W Terminarzu doszła możliwość wyłączenia pokazywania otwartych i zaplanowanych zleceń, wizyt, rezerwacji itp.


sobota, 18 stycznia 2020

Przygotowujemy rozszerzone funkcje weryfikacji kontrahentów, w oparciu o mechanizmy Białej Listy. Dla użytkowników potrzebujących bardziej formalnej i rozszerzonej weryfikacji przygotowujemy nową aplikację Tester Biała Lista. Hasło programu: sprawdź zanim zaufasz.

Podstawowa weryfikacja kontrahenta dostępna jest w programach JZK od zawsze, w standardzie bez dodatkowych opłat. Druczek był jednym z pierwszych programów na rynku, które od samego początku weryfikowały poprawność i pochodzenie numeru NIP. Teraz dzięki wprowadzonym usługom on-line możemy zaoferować dodatkowe możliwości, w tym hurtową weryfikację dla zewnętrznych aplikacji i masową weryfikację danych dla naszych klientów.

Z uwagi objętość i zakres koniecznych danych, nie będzie to nigdy dostępne w standardzie. Wystarczy powiedzieć, że w momencie pisania tego tekstu Biała Lista zawiera 2.192.838 rachunków bankowych (2,2 mln!) ORAZ ponad tysiąc masek, z których każda pozwala w teorii na stworzenie nawet miliarda subkont SWRK.

Biała Lista jest aktualizowana każdego dnia, zatem dane z tylko jednego miesiąca to ciężkie gigabajty, konkretnie gigabajt dziennie. Dzięki doświadczeniu zebranemu przy okazji innych projektów, na przykład projektu PRZYJAZDY.PLz rozkładami jazdy dla całej Europy, takie ilości nie robią na nas szczególnego wrażenia. W każdy dzień powszedni już po godzinie 9:00 będziemy mieć świeże dane, gotowe do weryfikacji.


piątek, 17 stycznia 2020

Seria poprawek technicznych.

Udostępniono noworoczną aktualizację również dla programu Warsztat. Kolejne programy otrzymają aktualizację w najbliższych dniach.


czwartek, 16 stycznia 2020

Kolejne poprawki techniczne w różnych miejscach programów. Kolejne wersje są na tyle dojrzałe, że rozpoczęliśmy już roll-out aktualizacji wśród użytkowników kolejnych aplikacji.

Nowe okienko tworzenia i edycji delegacji. Usunięto serię zaszłości. Nowy interfejs jest stabilny i bardziej przewidywalny. Dodano nowe możliwości edycji i rozliczania. Ulepszono klonowanie delegacji.

Nieco rozszerzeń w module CRM. Ten moduł czeka poważniejsza zmiana, będzie zintegrowany z Terminarzem i da wiele dodatkowych możliwości.


środa, 15 stycznia 2020

Mocno odświeżono interfejs i funkcjonowanie programu Lokator. Dzięki skompaktowaniu interfejsu przeglądanie danych, edycja i ogólniej praca z programej jest szybsza, prostsza i stabilniejsza. Przy okazji też zmiana nazwy głównego modułu, który teraz nazywa się Wspólnoty i lokale.

Dodaliśmy wiele możliwości. Teraz dla każdej wspólnoty można prowadzić listę dokumentów, ze standardowymi funkcjami edycyjnymi. Udział lokalu w nieruchomości obliczany jest na podstawie licznika i mianownika z KW. Jeśli tych danych nie podano, zostaną odtworzone z mianownikiem 10000. Warto w wolnej chwili uzupełnić te dane na nieco bardziej dokładne. Dla każdego lokalu można podać budynek i piętro, co ułatwia ogarnięcie wspólnoty.

Odświeżono moduł Dziennik korespondencji, przy okazji przywracając mu poprzednią nazwę. Poprawiono mechanizm dodawania korespondencji do zbiorówki pocztowej. Dział ten będzie w kolejnych etapach dodatkowo rozwijany i wiązany w jedną spójniejszą całość. Przygotowano nowe, uporządkowane okienko edycji korespondencji.

Wprowadzono nowe ustawienie, dotyczące obsługi urzędowego formatu daty na fakturach i w rejestrach (YYYY-MM-DD). Od kwietnia to będzie jedyne dostępne ustawienie, póki co natomiast jest to opcjonalne.

W zleceniach wprowadzono lepszą obsługę terminów płatności. Jeśli klient ma ustawione warunki płatności, będą one wyświetlane i zostaną wprowadzone do tabeli po prawej stronie. Można te wpisy zmienić samemu. Podczas wystawiania faktury do zlecenia te dane będą uwzględnione.


wtorek, 14 stycznia 2020

Nieco odświeżono interfejs i funkcjonowanie programu Lokator. Planowane są szersze zmiany, ale termin ich wprowadzenia zależy od innych zadań, w tym pilnych kwestii podatkowych.

Wiele mniejszych poprawek technicznych w różnych miejscach programu. Poprawiono opcje drukowania przelewów.


niedziela, 12 stycznia 2020

Korzystając z polimorficzności Pakietu JZK przygotowano nowe rozwiązanie techniczne. W przypadku programów serwisowych (Warsztat, Serwis, Majster) podstawowa funkcjonalność programu została zgrupowana na głównej zakładce programu. Dzięki temu wykorzystywanie powiązanych ze sobą modułów jest dużo szybsze, można się po prostu między nimi wygodnie przełączać. Jednocześnie nie obciąża to specjalnie programu; moduł jest ładowany do pamięci dopiero przy pierwszym wejściu na daną zakładkę, a potem już tylko odświeżany. Jeśli ktoś chce, nadal znajdzie moduły uzupełniające w górnym menu.

W module Serwis dodano wiele możliwości, istniejących już w bliźniaczym programie Warsztat - na przykład automatyczny status zlecenia, podświetlanie zleceń zgodne ze statusem itp. Dodano też możliwość wiązania sprzętu po GUID. Dla dotychczas wprowadzonych zleceń i sprzętu, jeśli dane były wprowadzane rzetelnie (czyli nazwa, typ, marka, model i numer seryjny), program może to zrobić automatycznie - wystarczy w oknie edycji zlecenia nacisnąć przycisk SPRZĘT Z BAZY? i zatwierdzić wybór.

Sprzęt serwisowany może teraz też mieć swój kolor. Funkcjonalność ta może się wydawać gadżetem, ale pozwala na przykład na kreatywne przydzielanie oznaczeń grupowych, na przykład żółte to spawarki, czerwone - telewizory, zielone - ciągniki rolnicze, czarne - suszarki, a niebieskie - telefony komórkowe. Oczywiście kolorów jest więcej, prawie 200 do wyboru, odpowiadających znanym wszystkim inżynierom kolorom RAL. Nawiasem mówiąc, dlatego też można po prostu wpisać numer, zamiast klikania z listy.

Przy okazji pozbywania się zaszłości udało się zlokalizować i usunąć kilka zaległych problemów technicznych. Zrezynowano także z ostentacyjnego wyświetlania łącza mailto: do e-maila w nazwach klientów. To zaszłość z czasów, gdy mail klienta był wyjątkiem, za to każdy miał zainstalowany program pocztowy. Teraz praktycznie każdy klient ma maila, a z kolei mało użytkowników naszych aplikacji korzysta z programów do obsługi poczty elektronicznej, korzystając zamiast tego ze smartfona czy po prostu strony internetowej.


sobota, 11 stycznia 2020

Kolejna porcja poprawek technicznych i nowych funkcji. Okno edycji pojazdu dla kilometrówki, floty, wypożyczalni i pojazdów warsztatowych jest teraz uwspólniane, dzięki czemu wszystkie moduły otrzymają dostęp do kompletu funkcji, na przykład pobierania danych z CEPiK. W samochodzie warsztatowym można teraz, oprócz koloru, detalicznie opisać wyposażenie.

Nowe, ulepszone okno modułu Wypożyczalnia. Teraz wszystko jest w jednym miejscu, zarówno rejest wypożyczeń, jak i służebna wobec niego flota pojazdów do wypożyczenia. Tak nawiasem mówiąc to jest dokładnie ta sama flota, którą widać w ujęciu księgowym do kilometrówki i środków trwałych, więc można jednocześnie prowadzić sprawy księgowe, oczywiście pod warunkiem posiadania licencji na moduły podatkowe.

Wiele poprawek technicznych w wielu miejscach programów, w szczególności w zakresie obsługi zleceń, sprzętu serwisowanego, bazy pojazdów... Wiele funkcji zostało po prostu napisane od nowa.

Przy okazji serdeczne podziękowania dla użytkowników, którzy przesyłają swoje uwagi, są one bardzo pomocne.


piątek, 10 stycznia 2020

Rozbudowany moduł PRO-FORMY. Widać teraz ważniejsze elementy: numer i datę zamówienia oraz numer wystawionej faktury. Dużo innych poprawek technicznych. W drodze szersza rozbudowa, dopasowująca obsługę zamówień do nowych wymogów związanych z JKP_V_7.

Kolejne ulepszenia w module Warsztat. Program automatycznie rozpoznaje i podaje status zlecenia. Jeśli wybrano własny Status, jest on wyświetlany, w przeciwnym razie program sam go określa i wyświetla w nawiasie. Nowe możliwości w bazie samochodów. Ulepszono procedurę wyboru pojazdu do zlecenia, teraz odbywa się to po prostu w okienku bazy samochodów warsztatowych.

Dla samochodu, zarówno w Warsztacie, jak i we flocie wypożyczalni lub kilometrówki, można teraz określić dodatkowe parametry, w tym kolor wg standardowej i znanej wszystkim palety RAL. Dla wielu osób to często ważniejszy parametr, niż moc silnika, pozwoli też lepiej obsłużyć barwowrażliwych klientów. Pierwsza część opisu koloru RAL, czyli numer, jest obowiązkowy, opis pozostały można dowolnie zmienić albo wręcz usunąć. Kolor jest oczywiście wyświetlany w tabeli.


czwartek, 9 stycznia 2020

Do oferty na rok 2020 wraca program Majster, teraz w nieco nowej odsłonie. Będzie rozwijany, umożliwiając bardziej kompleksową obsługę różnego rodzaju zleceń, produkcji oraz usług o charakterze pakietowym.

Uporządkowano nieco kwestię floty, pojazdów i wypożyczalni. Okienko pojazdu flotowego uzyskało nowy interfejs spójny z pozostałymi okienkami. Jest teraz prostsze i bardziej przejrzyste.

Nowe wersje programów uzyskały ikonki spójne z pozostałą identyfikacją wizualną naszych aplikacji.


środa, 8 stycznia 2020

Przygotowujemy nowe okno zlecenia serwisowego (Serwis), warsztatowego (Warsztat) i ogólnego (ex Majster). Nowe okienko pozwoliło zmieścić na jednej planszy wszystkie ważne elementy, dzięki czemu obsługa jest szybka i wygodna. Dodatkowo uzyskano efekt przejrzystości.

Z technicznego punktu widzenia to też duża zmiana, bo we wszystkich trzech programach funkcjonuje teraz to samo okienko. Okienko jest polimorficzne, czyli zakres dostępnych funkcji, pól i dodatkowych możliwości zmienia się w zależności od tego, jaki obiekt edytujemy. Dzięki temu wszystkie trzy programy zyskały skok jakościowy, łącząc możliwości wszystkich trzech aplikacji. Na przykład w każdym z trzech programów jest teraz możliwość nadania własnego Statusu oraz Rodzaju dla każdego zlecenia, a następnie można filtrować i grupować zlecenia wg tego statusu.

Uporządkowano raporty i wiele innych opcji w tych programach. Poprawiono i ujednolicono procedurę klonowania zleceń.


wtorek, 7 stycznia 2020

Udostępniono nowy moduł Procedury. Pozwala on wygodnie oprogramować usługi pakietowe, składające się z kilku lub więcej składników, fakturowane jako jedna całość, z automatycznym pobraniem stanów materiałów z magazynu. Automatyczna obsługa modułu w zakresie sprzedaży będzie udostępniona wkrótce. Moduł Ceny i procedury uzupełnia moduł Produkcja, można używać obu alternatywnie. Produkcja jest modułem aktywnym, z którego wytwarza się produkty poleceniem Wyprodukuj i trafiają one do magazynu, gdzie można je sprzedać. Procedury jest modułem pasywnym, który służy jako źródło pobierania danych do zamówień i fakturowania.


poniedziałek, 6 stycznia 2020

Przygotowano możliwość zamawiania licencji wprost z programu. Okienko pozwala na wybranie dowolnej wersji programu oraz opcji dodatkowych, od razu je wyceniając. Dane widoczne w tym miejscu są zgodne z tymi widocznymi w innych kanałach sprzedaży.

Wcześniejszy moduł Opakowania rozbudowywany będzie do Odpady i opakowania, odpowiadając tym samym na ważne zapotrzebowanie społeczne.


niedziela, 5 stycznia 2020

Seria poprawek technicznych w różnych miejscach aplikacji. W programie Gabinet ostatecznie wyłączono nieaktualne bazy danych, pozostawiając dostęp do bazy online.

Poprawiono i rozbudowano moduł Produkcja, obsługuje teraz prawidłowo także produkty zawierające usługi albo składające się wręcz z samych usług. Okno usługi dopasowuje się samo do treści.

Poprawiono interfejs modułu VAT, teraz powierzchnia okna jest lepiej wykorzystana w trybie hybrydowym.


sobota, 4 stycznia 2020

Pracujemy nad nowym okienkiem zlecenia warsztatowego. Dzięki nowo wytworzonym technologiom było możliwe znaczne uproszczenie i skompaktowanie tego okienka. Uporządkowano także moduł Zlecenia. Poprawiono wiązanie samochodu ze zleceniem. Ulepszono sposób wyboru pojazdu, teraz podobnie jak z klientem do faktury - wystarczy wpisać początek numeru rejestracyjnego i tabulator, aby odszukać odpowiedni samochód w bazie danych.

Dodano dawno oczekiwaną opcję drukowania logo firmy także na zleceniach warsztatowych i serwisowych. Rozbudowano możliwość podglądu bezpośrednio w okienku zlecenia.

Rozszerzono okienko numerowania o dodatkowe wyświetlanie gotowego sufiksu, co ułatwi wielu osobom jego prawidłowe ustawienie.

W końcu, po latach, zniesiony został obowiązek prowadzenia rejestru wyposażenia. Moduł Wyposażenie zostaje zatem z programu usunięty, dane z tego modułu pozostają dostępne w module Środki trwałe.


czwartek, 2 stycznia 2020

Dodano opcję drukowania na fakturach kodów faktury, wymaganych nowymi przepisami. Opcja jest domyślnie włączona i proponujemy tak zostawić dla bezpieczeństwa podatkowego. Oczywiście kod się wydrukuje tylko wtedy, jeśli zostanie podany w momencie wystawiania faktury.

Dodano opcję zapisywania załączników w module Dokumenty. Rozbudowano nieco pozostałe opcje.

W Druczku PRO dodano w ramach CRM obsługę spraw i zleceń. Moduł pozwala na rejestrowanie i rozliczanie klientów wg stawki godzinowej, zleceniowej albo miesięcznej. Kolejne spotkania i czynności rejestruje się na standardowym module Terminarza, z opcją wskazania kwoty należności za poszczególne spotkania i czynności. Ta funkcjonalność będzie w najbliższym czasie rozbudowywana, podobnie jak standardowy CRM.

Udostępniono opcję automatycznego przekazywania przez eCard potwierdzenia transakcji na adres e-mail podany przy zamówieniu. Rozwiąże to kwestię pojawiających się czasami niejasności co do statusu płatności, zwłaszcza w sytuacji, gdy potwierdzenie przychodzi z opóźnieniem. W przypadku przelewów elektronicznych z niektórych banków potwierdzenie potrafi przyjść dopiero następnego dnia, po otwarciu systemów.


środa, 1 stycznia 2020

Nieco porządków noworocznych. Usunięto zbędne słowniki, zmniejszając obciążenie programu. Ujednolicono moduł Abonamenty, dane ex-ISP są teraz prezentowane w identycznym formacie, jak podstawowe abonamenty. Połączono moduły Abonamenty i Zamówienia w jeden wspólny moduł, co jest konieczne dla wdrożenia nowego sposobu fakturowania. W jednym miejscu mamy teraz zamówienia jednorazowe i powtarzające się. W wersji Start oraz X10 moduł nazywa się Zamówienia, w wersji PRO Zamówienia i Abonamenty.

Wracamy nieco do podstaw. W nowym roku moduły podatkowe dostępne są jako dwie różne opcje: albo jako osobny program Podatki, albo rozszerzenie bezpośredniej licencji o moduły podatkowe (co jest tańsze). Posiadacz licencji rozszerzonej o Podatki zobaczy w swoim programie dodatkowe menu Podatki. Dla wielu osób będzie to ogromna wygoda - nie trzeba już nic przełączać.

Podobna sprawa ma się z menu Umowy, które pojawi się przy rozszerzeniu licencji o opcję Umowy. W przypadku programu Druczek PRO oraz Kancelaria PRO moduł Umowy jest w standardzie, do pozostałych programów dostępny w ramach rozszerzenia.

W serwisie JZK udostępniono płatności BLIK oraz GPay.


Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania · Wymagania

2020-01-25 08:45 #1.7 for 34.204.200.74 @ec2-34-204-200-74.compute-1.amazonaws.com