Blog programistów

2019

grudzień 2019
listopad 2019
październik 2019
wrzesień 2019
sierpień 2019
lipiec 2019
czerwiec 2019
maj 2019
kwiecień 2019
marzec 2019
luty 2019
styczeń 2019

2018

grudzień 2018
listopad 2018
październik 2018
wrzesień 2018
sierpień 2018
lipiec 2018
czerwiec 2018
maj 2018
kwiecień 2018
marzec 2018
luty 2018
styczeń 2018

sobota, 14 grudnia 2019

Szereg poprawek technicznych w różnych miejscach programu.

Bardziej czytelna informacja w szczegółach faktury korygującej: wytłuszczono pozycje, które uległy zmianie.

Nowa opcja przeceny towarów. Dotyczy teraz wyłącznie zaznaczonych na ekranie towarów, w szczególności jednego.

Nowa opcja automatycznego poświetlania na listach obiektów, które były edytowane lub tworzone w bieżącej sesji programu. To bardzo ułatwia zorientowanie się, które pozycje na liście już były edytowane, także automatycznie - na przykład towary, które dodano przy okazji wprowadzenia faktury zakupowej. Oczywiście można tę opcję wyłączyć.

Domyślnie wyłączono też pokazywanie na liście towarów GUIDu towaru dla tych towarów, dla których nie ma normalnego kodu EAN. Zamiast tego, jest po prostu napis (GUID). Tę opcję też można wyłączyć. Zachęcamy do korzystania z kodów handlowych (EAN/GS1) albo nadawania własnego kodowania.

Warsztat: W historii napraw samochodu dodano kolumnę PRZEBIEG.


piątek, 29 listopada 2019

Zakupy: Poprawione wystawianie noty korygującej.

Wiele poprawek technicznych w różnych miejscach programu. Poprawione wysyłanie mailem wystawianych dokumentów.


wtorek, 19 listopada 2019

Umowy: Poprawione przeliczanie zaliczki do umowy w przypadku, gdy zaliczka na podatek była mniejsza od składki zdrowotnej.

Zakupy: Dodano kolumnę informującą o mechanizmie podzielonej płatności dla danej faktury.


poniedziałek, 18 listopada 2019

Przelewy: Umożliwiono przygotowywania paczki Elixir-O w formacie Split (komunikat 53).

W menu Opcje jawnie udostępniono dostępny w programie moduł przeglądania dokumentów PDF. Teraz można wyświetlić dowolny dokument PDF bez konieczności użycia zewnętrznego programu. Udostępniono także funkcję eksportu czystego tekstu z pliku PDF. Funkcja działa dobrze pod warunkiem, że PDF został wygenerowany w formie tekstowej.


piątek, 15 listopada 2019

Wprowadzono dodatkową opcję: Odśwież dane na ekranie przy przechodzeniu na inną zakładkę. Domyślnie jest włączona. Wyłączenie tej opcji może być przydatne, jeśli występuje efekt zawieszenia wynikający z przeliczania/wyświetlania/sortowania wierszy tabeli.

Dodano dodatkowe informacje w prawym panelu każdej faktury.

Warsztat: Uproszczono interfejs okienka zlecenia. Podstawowym kryterium było uporządkowanie informacji. Rzadziej używane pola zostały pogrupowane w tabelę podobną, jak w oknie NOWA FAKTURA. Tabela kosztów w zleceniu warsztatowym będzie wyświetlana wyłącznie wtedy, gdy w zleceniu wprowadzono te koszty wcześniej.

Poprawione wystawiane wystawianie paragonów. Ulepszono procedurę ubruttawiania ceny netto. Jeśli prowadzona jest sprzedaż "od brutto", np. na paragony, powinny być wprowadzane też ceny sprzedaży detaliczne brutto. Ubruttawianie ceny przez program jest działaniem ratunkowym i nie gwarantuje okrągłej wartości otrzymanej ceny.


środa, 13 listopada 2019

Warsztat: Więcej możliwości w oknie edycji zlecenia warsztatowego. Dostępna jest opcja WIĘCEJ, przekierowująca od razu do rozszerzonej edycji pozycji towarowej.


sobota, 9 listopada 2019

Kolejne poprawki i ulepszenia w różnych miejscach aplikacji. Usunięto zgłoszone problemy techiczne.

Teraz wstawiając towar z bazy danych do faktury lub zlecenia, można od razu podać stawkę rabatu dla danej pozycji. System uwzględnia tutaj domyślną stawkę rabatu dla danego towaru, która z kolei domyślnie jest zerowa.

Standardowe okienko akceptacji dokumentu zostało teraz wyposażone w automatyczny podgląd wystawionego dokumentu. Można w tym miejscu dwukrotnie kliknąć, aby jeszcze dokonać ostatnich poprawek przed wydrukiem lub wysłaniem. Można też w tym miejscu zmienić ustawienia programu, w szczególności czcionkę.


wtorek, 5 listopada 2019

Uruchomiono generator indywidualnego rachunku podatkowego, który będzie funkcjonował od 1 stycznia 2020 roku. Numer jest niezależny od urzędu skarbowego i rodzaju podatku. Numer ten przykładowo ma postać PLXX 1010 0071 2222 NNNN NNNN NN00, gdzie NNNNNNNNNN - numer NIP. Indywidualny numer rachunku można sprawdzić w oknie danych użytkownika. Zaktualizowano też okno tworzenia przelewu podatkowego. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych będą aktywne do 31 grudnia 2019, potem zostaną usunięte z programu.


poniedziałek, 4 listopada 2019

Poprawki i dodatkowe opcje w oknie edycji danych towaru. Większość rzadko używanych pól została zgrupowana w tabeli, pozostawiając w odrębnych polach najważniejsze informacje.

Teraz dla każdego towaru można podać rabat regulaminowy - czyli taki, który będzie zawsze domyślnie włączony. Jest to odwrócenie zwykłej sytuacji, gdy rabat nadawany jest tylko wybranym kontrahentom. W przypadkach niektórych branż rabat jest nadawany rutynowo, zaś cena detaliczna jest tylko ceną sugerowaną. Domyślna stawka rabatu działa dla wszystkich poziomów cen i jest po prostu przenoszona na fakturę.

Dodatkowe możliwości edycji faktury. Teraz dla każdej pozycji faktury dostępny jest przycisk Więcej, pozwalający na pełną edycję zagnieżdżonego obiektu.


niedziela, 3 listopada 2019

Kolejne zaległe kwestie rozwiązane.

Dodano przycisk odświeżania zawartości tabel na ekranie. Dodatkowo wprowadzono automatyczne odświeżanie po zmianie bieżącego modułu.

Podczas wystawiania zbiorczej faktury do serii WZ, przenoszona jest też lista numerów zamówienia oraz numerów obcego dokumentu.

Poprawiono proces realizacji zamówień. Poprawiono proces przekształcania oferty w zamówienie, teraz termin płatności i termin realizacji jest odpowiednio korygowany stosownie do daty akceptacji. Poprawiono wyświetlanie ofert na liście. Wiele drobnych poprawek w modułach Oferty i Zamówienia.

Nowa wygodna opcja prezentacji szczegółów faktury lub innego dokumentu (np. WZ) w dolnej części okna programu, pod tabelą dokumentów. W ten sposób można podejrzeć szczegóły każdego dokumentu bez potrzeby jego podglądu albo otwierania do edycji. Oczywiście opcję tę można wyłączyć. Można też wyłączyć prawy panel szczegółów tekstowych, który w tej sytuacji staje się mniej przydatny.


sobota, 2 listopada 2019

Uporządkowano kilka zaległych kwestii w programach.

Udostępniono możliwość ustawiania innego płatnika ręcznie w momencie wystawiania faktury. Wcześniej konieczne było dodawanie tego płatnika dopiero w edycji faktury, co było dość niewygodne.

Wprowadzono dawno obiecane powiązanie z danymi innego płatnika. Teraz można na stałe przyporządkować dla każdego kontrahenta dane innego kontrahenta jako płatnika. Nowo wystawiane faktury (i dokumenty pochodne) dla tego kontrahenta będą automatycznie zawierały dane innego płatnika.

Zrezygnowaliśmy z udostępniania czcionki Roboto z uwagi na jej złe wyświetlanie w niektórych konfiguracjach. Zamiast tego udostępniamy czcionkę IBM Plex Sans, która ma cyfry szczególnie czytelne, a jednocześnie jest przejrzysta i elegancka.

Połączono obie opcje sprawdzania NIP w urzędowych bazach danych. Teraz każde pole na numer NIP ma przycisk ••• (wielokropka). Naciśnięcie tego przycisku powoduje sprawdzenie statusu numeru NIP i wyświetlenie odpowiedniej informacji.

W polu na kod pocztowy pojawia się przycisk wyszukiwania. Po jego naciśnięciu otrzymujemy dostęp do wyszukiwarki kodu pocztowego dla podanego adresu.

Podczas wystawiania faktury zamykającej zlecenie w programach WARSZTAT i SERWIS dostępna jest teraz opcja mechanizmu podzielonej płatności, co przyspiesza pracę.

Rozszerzono Rejest sprzedaży o informację o użyciu w fakturze Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Dodano opcję pytania o ilość towaru, wstawianego do faktury z magazynu - o ile wstawiania jest tylko 1 pozycja (podwójne kliknięcie). Identyczna opcja w programie WARSZTAT i SERWIS podczas wprowadzania do zlecenia pozycji towarowej z magazynu.

Dodano automatyczne sortowanie kontrahentów, wybieranych podczas wystawiania faktury. Teraz są w tej samej kolejności, co w module Kontrahenci.


czwartek, 31 października 2019

Faktury: W związku z zakończeniem testów nowego modułu fiskalizującego, wyłączono dodatkowe komunikaty o fiskalizowaniu i zakończeniu fiskalizacji dokumentu, jeśli fiskalizację włączono jako opcję podczas wystawiania faktury. Komunikaty będą się pojawiać tylko podczas fiskalizacji ręcznej do dokumentu już wcześniej wystawionego. Dodatkowo, program automatycznie zapamiętuje ostatnio wybrane parametry dotyczące drukowania, fiskalizacji i wysłania mailem. Przyspiesza to pracę.


wtorek, 29 października 2019

Włączono opcję drukowania kodu towaru (zwanego EAN) w osobnej linii, pod nazwą towaru. Poprawia to czytelność faktur w niektórych wypadkach - zwłaszcza, jeśli kod towaru jest informacją szczególnie istotną.


poniedziałek, 28 października 2019

Faktury: Wprowadzono możliwość wystawiania faktur w obowiązującym od 1 listopada mechanizmie podzielonej płatności. Jest obowiązkowy w niektórych branżach dla każdej wartości faktury, zamiast dotychczasowego odwrotnego obciążenia. W innych obowiązuje od kwoty 15.000 zł.


środa, 2 października 2019

Wprowadzono ostatnie poprawki w mechanizmie rozliczenia rachunków do umowy. Występowały drobne poblemy z algorytmem obliczenia zaliczek dla osób młodych. Warto pamiętać też, że co do zasady nowa zaliczka 17% jest obligatoryjna.

Uwaga: W aktualizacji z 2 października był mały problem z podpisem elektronicznym. Prawidłowy komunikat powinien brzmieć: "brak podpisu elektronicznego, oprogramowanie nie jest zaufane" lub podobny. Tymczasem jeden z tzw. antywirusów oskarżał nas o trojana i kasował pliki. Prosimy uważać, często takie oprogramowanie tzw. zabezpieczające niesie więcej szkody, niż pożytku.


niedziela, 29 września 2019

Umowy: Uruchomiono obliczanie wyższych kosztów uzyskania PIT dla wypłat dokonywanych po 1 października 2019. Miesięczne koszty uzyskania dla pracownika zwiększają się z 111,25 zł do 250 zł, a dla pracownika dojeżdżającego ze 139,06 zł do 300 zł. W przypadku PIT dla młodych do 26 roku życia, z uwagi na kumulowanie dochodów z różnych źródeł, należy ręcznie wyłączyć obliczenie zaliczki w razie ustalenia prawa do takiego zwolnienia.


wtorek, 17 września 2019

Uruchomiono szerszy dostęp do funkcji sprawdzania kontrahenta na Białej Liście KAS. Sprawdzenie następuje na dzień bieżący. Niedługo dodamy możliwość weryfikacji numeru konta na dzień faktycznego wykonywania płatności. Zobacz, jak działa Biała Lista KAS.

Przypominamy, że bezpłatne lub promocyjne rozszerzenie PODATKI dotyczy jednego stanowiska, tego samego, na którym pracuje podstawowy program. Aby korzystać na jednym stanowisku z jednego programu, a na innym z innego, należy posiadać dwie osobne licencje na każdy program. Użytkowanie oprogramowania na większej ilości stanowisk, niż wynikająca z licencji, jest jej naruszeniem. Apelujemy o rozsądne i zgodne z umową korzystanie z programu, to pozwala zachować niskie ceny dla wszystkich użytkowników.

Poprawiono drobne kwestie techniczne w programach.


niedziela, 15 września 2019

Uporządkowano kwestię kilku niszowych programów, których funkcjonalność przeniesiono do większych aplikacji. Przy uruchomieniu programu MAJSTER zostanie automatycznie uruchomiony program SERWIS, który zawiera wszystkie dotychczasowe moduły programu MAJSTER. Przy uruchomieniu programu NIEZBĘDNIK zostanie uruchomiony automatycznie program FAKTURZYSTA w wersji Start, który zawiera dodatkowe funkcjonalności. Przy uruchomieniu programu PRZELEWY uruchomi się program KANCELARIA.


sobota, 14 września 2019

Przygotowano możliwość odblokowania plików PDF do edycji. Dotychczas generowane pliki PDF były zawsze zabezpieczone hasłem, blokującym dostęp do edycji. Na prośbę kilku użytkowników dodano możliwość usunięcia tego zabezpieczenia - wystarczy wyłączyć domyślnie włączoną opcję PDF ZABEZPIECZONY PRZED PRZYPADKOWĄ EDYCJĄ. Należy korzystać z tego rozważnie i tylko wtedy, gdy korzyści przeważają nad potencjalnymi problemami. Po wyłączeniu blokady PDF nie przejdzie weryfikacji nienaruszalności treści, a zatem może nie być uznany za prawidłową kopię elektroniczną.

W przypadku zabezpieczenia pliku PDF przed edycją gwarantowane jest zabezpieczenie pliku przed przypadkową zmianą treści. Hasłem jest kanoniczna nazwa pliku, zawierająca jego typ, GUID i numer, czyli unikalna dla każdego pliku - na przykład "Faktura-21812A3A-A6A2-491A-B4A4-A8AD4A6D66A8-EL 14489-2019.pdf".

Przypominamy, że pliki PDF zapisywane są w folderze tożsamości, w podfolderze PDF, z podziałem na foldery miesięczne. Dodano szybkie łącze do folderu PDF, ułatwiające zlokalizowanie go na dysku.


piątek, 13 września 2019

W programie WARSZTAT umożliwiono wygodne klonowanie zleceń przechowywania opon. Sklonowane zlecenie dostaje nową datę i termin, oparte o poprzednie parametry, podobnie nowy numer, a reszta danych jest kopiowana z oryginalnego zlecenia. Pozwala to na wygodną obsługę powracających klientów.


czwartek, 12 września 2019

Rozszerzono moduł WEZWANIA DO ZAPŁATY. Teraz w tabeli prezentowane są dodatkowo dane o typie dokumentu (nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty) oraz wybranych odsetkach (ustawowe, handlowe), co pozwala na lepsze wykonywanie dokumentacji.

Ulepszono ścieżkę wystawiania wezwania do faktury. Zgodnie z logiką i ustawą, w przypadku wezwania do faktury domyślnie użyte będą podwyższone odsetki dla transakcji handlowych.


środa, 11 września 2019

Przygotowano możliwość pobierania danych z białej listy podatników VAT. Na podstawie NIP można pobrać dane o statusie VAT kontrahenta, jego danych rejestrowych, numerach kont zarejestrowanych w danych KAS. W przypadku płatności powyżej 15 tysięcy złotych na konto inne, niż wskazane w tym rejestrze, faktura może nie dawać prawa odliczenia VAT. Należy ściśle pamiętać o weryfikowaniu konta zgodnie z udostępnionym mechanizmem.

Gorąco rekomendujemy do sprawdzenia najpierw WŁASNEGO statusu. Można się zdziwić :) W przypadku np. naszej firmy dane są niepełne i będziemy to wyjaśniać. Korzystamy z systemu SWRK, każdy klient ma swój wirtualny numer konta, z którego środki księgowane są na wydzielonym rachunku bankowym, innym niż rachunek, z którego wpływają wpłaty bezpośrednie nie związane ze sprzedażą licencji, innym także, niż inny rachunek służący do rejestrowania wpływów z płatności kartą etc. Wpłata kwoty za licencję widoczny w KAS, a inny niż na fakturze, będzie wymagała dodatkowej pracy księgowej jako wpłata na nieprawidłowy rachunek bankowy. O ile wiemy, takich przypadków będzie w praktyce więcej...

Opcja weryfikacji udostępniona została na razie w oknie kontrahenta, jako łącze na zakładce Fakturowanie. W dalszej kolejności będzie udostępniana też w formie automatycznej, podczas dodawania nowego kontrahenta, w szczególności podczas wprowadzania faktury VAT zakupowej na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych.

Przeczytaj więcej na ten temat

Dla celów dowodowych pobierane dane są archiwizowane w ramach bieżącej tożsamości, w folderze API. Te dane należy przechowywać tak długo, jak trwa obowiązek przechowywania dokumentacji w konkretnej transakcji, czyli przynajmniej ok. 6 lat.


czwartek, 22 sierpnia 2019

Udostępniono podstawowe możliwości wygenerowania faktury elektronicznej, niezbędnej w rozliczeniach zamówień publicznych.

Należy pamiętać, aby w danych nabywcy i sprzedawcy umieścić kod EndpointID. Rozszerzono odpowiednio okienko edycji danych kontrahenta. W przypadku faktur, które zostały już wystawione, należy dopisać te dane za pomocą opcji Edytuj.


środa, 21 sierpnia 2019

Przygotowano niektóre opcje, o które prosili użytkownicy w wypełnianych ankietach. Czy wypełniłeś już swoją? Wykorzystaj zółty przycisk w programie!

W programie LOKATOR włączono możliwość wydrukowania karty opłat bez aktualnego salda, to jest samych składników naliczenia.

Opis na fakturze Dokument wystawił został zamieniony na napis Wystawca. Niektórzy użytkownicy lub użytkowniczki sugerowali lub sugerowały, że oznaczenie Wystawił powino być bardziej bezpłciowe, tak by nie wprowadzać zamieszania, gdy osoba podpisująca dokument identyfikuje się jako kobieta, mężczyzna lub inaczej. Rozważymy w przyszłości dodanie opcji Wystawczyni lub możliwość samodzielnego ustawienia w tym zakresie.

Dodano opcję Numer listu przewozowego w oknie tworzenia dokumentów typu faktura, WZ itp. Oczywiście żeby to miało sens, należy mieć wcześniej przygotowany list przewozowy i znać jego numer.

Kolejne nowości w drodze.


poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Zaktualizowano cennik pocztowy. Wprowadzono obsługę gabarytów listów poleconych (S, M, L). Poprawki w interfejsie modułu Poczta.


niedziela, 11 sierpnia 2019

Drobne poprawki techniczne. Rozwiązano problem z drukowaniem niektórych wariantów paragonów - w szczególności, gdy zawierał stawki VAT inne, niż podstawowa.


czwartek, 1 sierpnia 2019

Uruchomiono produkcyjnie nowy mechanizm fiskalizacji. Obsługuje nowe stawki VAT, drukarki on-line oraz połączenie przez TCP/IP czyli LAN/WiFi.

Nowy system został przetestowany na dwóch nowych modelach: Novitus HD Online oraz Elzab Mera Online, oba w pełnej konfiguracji. Jeśli ważna dla Państwa jest jakość druku, elegancja wyświetlania i możliwość obsługi własnego logo, zdecydowanym faworytem jest Novitus HD Online. Jeśli ważniejsza jest łatwość konfiguracji i możliwość jednoczesnej obsługi trzech różnych protokołów na trzech różnych portach, lepsza będzie Elzab Mera Online.

W razie problemów z konfiguracją urządzenia prosimy zadzwonić do BOK i upewnić się, że zostało ono przygotowane właściwie. Najpierw prosimy przeczytać informacje dostępne w FAQ.


niedziela, 21 lipca 2019

W związku z udostępnieniem nowego mechanizmu fiskalizacji, przeniesiono obsługę drukarki fiskalnej do odrębnego okienka Fiskalizator. Dotyczy to zarówno ustawień, jak i podstawowych funkcji technicznych. Przygotowano możliwość ręcznego uruchomienia podstawowych funkcji drukarki, na przykład pobrania statusu - pozwala to sprawdzić, czy drukarka działa OK.

Fiskalizator działa w dwóch trybach - ustawień ręcznych albo działania ad-hoc. Jeśli uruchomimy okienko ręcznie i ręcznie włączymy połączenie, pozostanie ono aktywne do momentu ręcznego rozłączenia albo zamknięcia okienka. Jeśli nie uruchomimy połączenia ręcznie, zostanie ono zestawione tylko na czas obsługi danej funkcji, a potem automatycznie rozłączone. Fiskalizator przejmuje też funkcję fiskalizacji z innych miejsc - wtedy uruchamia się tylko na czas generowania paragonu fiskalnego.

Z uwagi na zakres zmian, testowo udostępniono wersje BETA Druczka PRO oraz Fakturzysty PRO.


sobota, 20 lipca 2019

Przygotowano nowy mechanizm fiskalizacji. Teraz możliwa jest zarówno obsługa połączenia lokalnego (USB, COM, Bluetooth), jak i połączenia sieciowego (Ethernet, Internet, Wifi, LAN). Drugi sposób pozwala na wykorzystywanie jednej drukarki fiskalnej z kilku stanowisk - tylko z chwilową wyłącznością. Więcej na temat podłączenia drukarki.

Uwaga: historyczny mechanizm drukowania paragonów fiskalnych za pomocą zewnętrznego programu Elzab nie będzie już dostępny, mocno ograniczał rozwój programu. Należy przełączyć użytkowaną drukarkę w tryb zgodności z protokołem Thermal i korzystać z nowych możliwości. Jeśli coś jest niejasne, prosimy o kontakt z naszym BOK albo z serwisem Państwa drukarki.

Jeśli zostaną zauważone błędy lub problemy, przed kontaktem z BOK prosimy o przesłanie zgłoszenia z opcji NAPISZ DO JZK, podając dokładny model drukarki oraz datę produkcji lub datę homologacji. Ułatwi to obsługę zgłoszeń.


czwartek, 18 lipca 2019

W programach pojawiła się nowa ankieta. Można ją znaleźć pod żółtym przyciskiem na stronie Start.

Tym razem zadajemy kilka kluczowych pytań o fakturowanie i fiskalizację. Można podać dodatkowe informacje, na przykład opisać szczegółowo swoje potrzeby. Nie zbieramy danych osobowych.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety! Ankieta służy lepszemu poznaniu Państw potrzeb. Wyniki trafią bezpośrednio do programistów.


piątek, 5 lipca 2019

Przygotowujemy funkcje obsługi drukarek fiskalnych Novitus online, ze szczególnym uwzględnieniem modelu HDe. Udostępniono pierwsze możliwości - pobranie statusu drukarki i prostą fiskalizację paragonu. Prosimy zwrócić uwagę, że drukarka musi być przełączona w tryb protokołu XML. Koleje funkcje w drodze.

Poprawki w procedurze wystawiania dokumentu zamykającego do zlecenia.


wtorek, 2 lipca 2019

Wchodzi w życie nowy format JPK_FA(2). Aktualizacja oprogramowania dostępna będzie w ciągu najbliższych dni.

Wprowadzenie formatu JPK_VDEK zostało odłożone w czasie, w związku z tym odłożyliśmy także wprowadzenie nowej edycji programu Podatki JPK. Prawdopodobnym nowym terminem jest koniec roku 2019.


czwartek, 30 maja 2019

Poprawki techniczne w różnych miejscach programu. Skorygowano procedurę resetowania ustawień kolumn tabeli.

Warsztat, Serwis: Rozszerzono możliwość przygotowania dokumentu zamykającego. Teraz można wybrać zamknięcie paragonem. Zmiana została wprowadzona na życzenie użytkowników.


piątek, 12 kwietnia 2019

W odpowiedzi na sugestie niektórych użytkowników wprowadzono automatyczne przełączanie programu w tryb pracy sieciowej po wprowadzeniu licencji sieciowej. Pozwoli to uniknąć zaskoczenia w sytuacji, gdy ktoś przełączy to ustawienie z dowolnego powodu. Oczywiście nadal można ręcznie przełączyć program w tryb pracy jednostanowiskowej na wyłączność - ale pod warunkiem, że nie jest uruchomione żadne inne stanowisko.

Przy okazji przypominamy, że ustawienia programu, w tym format numeracji dokumentów, są specyficzne dla każdego stanowiska. W przypadku, gdy kilka osób zamierza wystawiać dokumenty tego samego rodzaju, należy dla każdej z nich zarezerwować osobną pulę numeracji, powiedzmy A/1/2019 i B/1/2019. W przeciwnym razie może zdarzyć się, że numeracja nie będzie pełna i ciągła - zwłaszcza jeśli dokumenty dodatkowo wystawiane są w innych systemach, a numeracja nie zaczyna się od 1.


poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Wszystko wskazuje na to, że od lipca wejdzie oczekiwane rozwiązanie w postaci JPK_VDEK, zastępujące dotychczas obowiązujący JPK_VAT oraz deklarację VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Oznacza to spore zmiany i konieczność przystosowania oprogramowania.

JPK_VDEK udostępniony będzie w nowej wersji programu Podatki JPK, którą właśnie przygotowujemy. Dostosowanie do nowego formatu wymaga nowego formatu danych, zatem i nowego oprogramowania.

Nowa wersja programu Podatki JPK będzie dostępna w miarę udostępnienia nowej oficjalnej specyfikacji formatu JPK_VDEK. Prosimy o zwrócenie uwagi, że nowy program Podatki JPK nie uruchomi się w Windows Vista ani w Windows XP.

Osoby, które posiadają obecną licencję Podatki JPK, będą mogły bezpłatnie zaktualizować program i korzystać z niego do końca ważności posiadanej licencji Podatki JPK.

Wszyscy pozostali użytkownicy naszych programów będą mogli nabyć licencję Podatki JPK na normalnych zasadach. W ramach promocji przy zakupie nowej lub wznowionej licencji na dowolny program na 1 ROK albo na 2 LATA dostępna będzie licencja Podatki JPK w stałej cenie promocyjnej 99 zł (czyli przy zakupie innej licencji na 2 LATA będzie dodatkowa korzyść w postaci de facto o połowę niższej ceny).


sobota, 6 kwietnia 2019

W kolejnej aktualizacji wprowadzony zostanie nowy podpis elektroniczny aplikacji z certyfikatem Code Signing klasy EV. Jego wykorzystanie zwiększa bezpieczeństwo naszych programów, pozwalając na pobranie aplikacji z naszej strony internetowej bez interwencji filtru Smart Screen. Wydanie certyfikatu było poprzedzone szczegółową weryfikacją naszego przedsiębiorstwa, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Jeśli wcześniej ustawiono zaufanie dla aplikacji ze "Studio JZK programy komputerowe", może zajść konieczność ustawienia nowego zaufania dla aplikacji ze "Studio JZK sp. z o.o.". Dla większości użytkowników zmiana będzie niezauważalna, z wyjątkiem sytuacji, gdy uruchamiają nasze programy w trybie administratora (co nie jest z reguły konieczne) i mają ustawiony standardowy UAC (kontrola konta użytkownika), zobaczą wtedy komunikat tego rodzaju:

Uwaga - jak informowaliśmy wcześniej, z uwagi na brak pełnej obsługi algorytmów certyfikacji, szyfrowania i podpisów elektronicznych, prawidłowa praca programów w Windows XP bez SP3 może nie być możliwa. Gorąco zachęcamy do przesiadki na nowszy system, nowe certyfikaty wspierane są w Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 oraz oczywiście w Windows 10.


czwartek, 4 kwietnia 2019

Zwiększono wydajność modułu Produkcja. Więcej poprawek technicznych w różnych miejscach aplikacji.


sobota, 16 marca 2019

Poprawki w module Produkcja. W przypadku każdej receptury można sprawdzić aktualny koszt produktu w cenach zakupu (ewidencyjnych) i cenach sprzedaży poszczególnych składników.


środa, 13 marca 2019

Rozwiązano jeszcze klika problemów technicznych.


wtorek, 12 marca 2019

Wyłączono automatyczną synchronizację w tle podczas pracy w sieci. Synchronizacja będzie wykonywana podczas akceptacji dokumentu, odświeżania lub filtrowania danych na ekranie, wejścia do danego modułu albo naciśnięcia F5 przez użytkownika.

Włączono prezentację weryfikację dostępnej ilości stanowisk. W momencie jej przekroczenia wszystkie kopie programu zapiszą dane i zakończą pracę. Weryfikacja działa w czasie rzeczywistym i wyłącznie lokalnie, dotyczy jednoczesnej pracy na wielu stanowiskach. Zabezpieczenie wprowadzono z uwagi na permanentne naruszanie warunków licencji przez niektórych użytkowników. Zdecydowana większość użytkowników programu pracuje zgodnie z licencją, zatem nie zauważą żadnych komplikacji. Ilość dostępnych i uruchomionych stanowisk widoczna jest teraz w czasie rzeczywistym w pasku informacyjnym programu (na dole głównego okna).


sobota, 9 marca 2019

Szereg poprawek technicznych, w tym w procedurze synchronizacji danych w sieci. Udostępniono automatyczne obliczanie odliczenia 20% kosztów pojazdu, analogicznej do wcześniejszej opcji 75%. Przypominamy, że w tym roku nie ma już sensu prowadzić kilometrówki do celów podatkowych.

Przygotowujemy nową wersję opartą o silnik bazy SQL. Z uwagi na znaczy rozmiar i rozbudowaną funkcjonalność programu, migracja będzie w znacznym stopniu etapowana i poprzedzona zmianą struktury danych w obecnych wersjach programu.


piątek, 15 lutego 2019

Poprawiono niektóre algorytmy rozliczenia podatkowego.


środa, 13 lutego 2019

Szereg poprawek technicznych w różnych miejscach programu. Udostępniono bezpośrednie wysyłanie JPK_VAT w module VAT. W ten sposób można od razu wysłać gotowy JPK dla swojej księgowej. Umożliwiono przeglądanie i edycję kolejnych miesięcy w ramach roku bez konieczności zamykania okna podglądu miesięcznego.


sobota, 9 lutego 2019

Poprawiona procedura dodawania nowych kontrahentów. Standardowa tabelka z danymi ma teraz bezpośrednią opcję NOWY DO BAZY KONTRAHENTÓW, która powoduje bezpośrednie wprowadzenie kontrahenta zarówno do tabeli, jak i do bazy kontrahentów. Identyczna opcja pojawia się też bezpośrednio w oknie wyboru kontrahentów ze skrótem Ctrl+N. Wraca także skrót F8 do bazy kontrahentów z głównego okna programu, a zatem aby dodać nowego kontrahenta, wystarczy kolejno nacisnąć F8 oraz Ctrl+N.


piątek, 8 lutego 2019

Standardowe okienko eksportu danych z tabeli posiada teraz funkcję kopiowania treści do Schowka. To najszybszy sposób skopiowania danych do arkusza kalkulacyjnego (Excel, LibreCalc itp.), jak również po prostu do maila.


poniedziałek, 4 lutego 2019

Poprawiono interfejs edycyjny w programie Warsztat. Teraz wprowadzanie nowych pozycji z ręki korzysta z tego samego okienka, które służy do edycji pozycji na fakturze - dzięki czemu całość jest przejrzysta i konsekwentna. Okienko edycji pozycji na fakturze również zostało odrobinę skorygowane.


czwartek, 24 stycznia 2019

Ulepszono obsługę automatycznych wpisów w Terminarzu, generowanych z innych modułów. Teraz obsługują one standardowe funkcjonalności obiektu źródłowego, a zatem można na przykład wydrukować zlecenie widoczne w Terminarzu, albo wysłać je mailem.


wtorek, 22 stycznia 2019

Kilka osób zauważyło nieprawidłowe wyświetlanie nowych czcionek - związane jest to z nieprawidłową obsługą systemu Clear Type albo zgoła wyłączeniem jego obsługi w systemie. Dlatego przygotowaliśmy nową opcję diagnostyczną w oknie NAPISZ DO JZK. Jeśli coś wyświetla się nieprawidłowo, należy przesłać nowe zgłoszenie z nowej wersji programu, używając opcji rozszerzonych informacji technicznych - wtedy będziemy w stanie zdiagnozować problem.


poniedziałek, 21 stycznia 2019

Poprawki i porządki w programie Hotel. Usunięto drobne zauważone problemy, poprawiono interfejs.

Powiązanie pokoju z rezerwacją odbywać się będzie teraz tylko po GUID, nadawanym wewnętrznie i zawsze niezmiennym - dzięki czemu możliwa stanie się zmiana handlowego numeru pokoju, ze skutkiem dla wszystkich obecnych i przyszłych rezerwacji. Roll-out tej zmiany trochę potrwa, ale umożliwi też przejście na bazę SQL.


sobota, 19 stycznia 2019

Nowa konstrukcja drzewka funkcji, będącego główną osią programu. Drzewko jest teraz polimorficzne, czyli jego zawartość zmienia się w zależności od wybranego modułu. W górnej części drzewka pojawią się zawsze opcje związane z bieżącym modułem, na przykład dla modułu Faktury znajdziemy tam opcje typu Nowa faktura.

Drzewko radzi sobie z obsługą z klawiatury (strzałki, plus, minus, enter itd.), co dla wielu osób może okazać się przyspieszeniem pracy.

W drzewku są te same opcje, które dostępne są w podręcznym menu pod prawym klawiszem myszy. Jak się okazało jednak, wiele osób nie tylko nie lubi lub nie umie korzystać z tego menu, ale nie wie nawet o jego istnieniu. W kolejnych aktualizacjach zawartość menu będzie podlegać drobnym korektom tak, aby znajdowały się tam wszystkie potrzebne opcje. Zachęcamy do przesyłania uwag w tym zakresie.

Rozwiązano drobny problem z wyświetlaniem polskich liter w niektórych miejscach aplikacji. Informacje techniczne o wersji systemu zawierają teraz informację o wersji językowej systemu Windows oraz ewentualnie innym wybranym języku dla programu. Informacje te wyświetlane są w oknie O PROGRAMIE oraz w opcji NAPISZ DO JZK, ułatwiając weryfikację przyczyny ewentualnych problemów technicznych.


piątek, 18 stycznia 2019

Wprowadzono obsługę nowych stawek ZUS, zarówno obniżonej, jak i proporcjonalnej. Aby skorzystać ze składki proprocjonalnej, uzależnione od zeszłorocznego obrotu, o ile dopełniono obowiązku zgłoszeniowego, należy w ustawieniach składek wprowadzić swoją prywatną podstawę, która powinna w tym roku mieścić się między 675 a 2859 zł. Uporządkowano niektóre kwestie w module ZUS.

W ramach prac przygotowujących do zmiany systemu baz danych ujednolicamy interfejs poszczególnych modułów. Każdy moduł ma swoje pole tytułowe, udostępniające także menu podręczne tego modułu - to samo, które wyświetla się po użyciu prawego klawisza myszy albo klawisza Menu na klawiaturze Windows. Pole tytułowe zastąpi dotychczasowy Więcej.

Niektórzy użytkownicy zauważą przy danych niektórych kontrahentów ostrzeżenie o braku GUID. Oznacza to, że dokument został utworzony nie poprzez użycie bazy kontrahentów, a poprzez klonowanie innego, historycznego dokumentu - albo poprzez wprowadzenie danych jednorazowo ręcznie. Z uwagi na fakt, że nowa baza SQL wiąże dokumenty i obiekty według GUID, po uruchomieniu transferu do bazy SQL, takie dokumenty nie będą prawidłowo powiązane i nie będą pojawiały się w raportach zbiorczych. Zalecamy od dawna wykorzystywanie bazy kontrahentów do wprowadzania danych do faktury. Teraz jest dobry moment, aby poprawić takie dokumenty oraz ich powiązanie, jeśli mają się prawidłowo pojawiać w przyszłych raportach.

Zdarzali się także użytkownicy programu, którzy klonowali dokument, po czym jednorazowo poprawiali dane w tym dokumencie - szczególnie jaskrawym przykładem był pewien klient prowadzący sprzedaż, który klonował faktury korygujące jako faktury sprzedaży. We wszystkich takich wypadkach oryginalny GUID powiązania mógł pozostać, zatem te faktury oraz inne dokumenty pojawią się w raportach oryginalnego kontrahenta, zaś próba ich dodrukowania w nowym systemie spowoduje użycie aktualnych danych kontrahenta z oryginalnego powiązania. Warto o tym pamiętać.

Po udostępnieniu nowego systemu baz danych przez czas dłuższy będzie możliwość dostępu do danych historycznych w dotychczasowym trybie, wtedy dokument zostanie wydrukowany w oryginalnym formacie i formie. W przypadku nowych danych, będą one wprowadzane już tylko do nowej bazy danych i drukowane w nowym formacie.


czwartek, 17 stycznia 2019

Powoli i stopniowo udostępniamy czcionkę Roboto jako domyślną czcionkę systemową. Jest ona bardziej czytelna i lepiej skalująca się także w Clear Type, niż dotychczas użytkowana Segoe UI. Znacznie zyska na tym wygląd i czytelność poszczególnych części programu, zapewni też spójność z wyglądem strony internetowej. Przy okazji wprowadzono wiele elementów ujednolicających i upraszczających interfejs programu.

Pakiet składa się z trzech czcionek: Roboto, Roboto Slab oraz Roboto Condensed, także w wersjach lżejszych, pogrubionej i kursywie, razem 24 sztuki.

Czcionka Roboto jest instalowana ad hoc, jeśli nie jest dostępna na komputerze klienta i będzie działać w trakcie uruchomienia programu. Z uwagi na otwarte licencjonowanie, można tę czcionkę zainstalować sobie na stałe, aby używać w innych aplikacjach. W tym celu należy przejść do folderu programu, odnaleźć pliki Roboto*.ttf i użyć opcji Instaluj, dostępnej pod prawym klawiszem myszy. Należy pamiętać, aby zainstalować wszystkie warianty czcionki. Przyspieszy to także odrobinę uruchamianie programu.


środa, 16 stycznia 2019

W związku z pytaniami informujemy, że programu Umowy został wycofany z oferty. Do końca ważności bieżącej licencji program będzie działać, nie będą natomiast wydawane licencje wznowieniowe. Moduły podstawowej obsługi umów, kadr itp. pozostają w programach serii PRO, w szczególności Druczek® PRO i Fakturzysta® PRO.

Zgodnie z informacją dostępną na www.podatki.gov.pl, formularze PIT-11, PIT-8C, PIT-R od 2019 r. składa się od 1 stycznia 2019 wyłącznie elektronicznie, w związku z tym wersje do druku w ogóle nie istnieją, w związku z czym dostępne w programie opcje nadruku pozostaną jakiś czas jako funkcjonalność archiwalna.

W dalszym terminie zostanie przygotowana nowa aplikacja, obsługująca funcjonalność on-line, w tym obsługę bramki e-Deklaracje z wewnątrz programu. Z uwagi na konieczną zmianę kompilatora, odbędzie się dopiero po zmianie systemu baz danych na oparty o standardowe SQL.

Zmiana kompilatora wykluczy uruchomienie naszych programów w systemie Windows XP. Podobnie zresztą ma się sprawa z podpisem cyfrowym plików, kolejne aktualizacje będą wykorzystywać podpis klasy EV z użyciem algorytmu, który nie zadziała w Windows XP.


poniedziałek, 14 stycznia 2019

Uruchomiono obsługę weryfikacji statusu VAT kontrahenta w czasie rzeczywistym. Można włączyć tę opcję przy każdym wystawianiu faktury z ręki. Rozbudowano także obsługę pobierania danych z serwisu RegonOnline. Obie opcje znacznie zwiększają bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.


piątek, 11 stycznia 2019

Wprowadzono możliwość księgowania 75% wydatków jako odrębną opcję w programie. 75% liczymy od kwoty brutto pomniejszonej o odliczony VAT, zatem w Książce odliczamy 75% kwoty netto i 75% z 50% kwoty VAT.

Wprowadzono obsługę deklaracji rozliczeniowych za 2018: PIT-B(16), PIT-36L(15), PIT-36(26).


poniedziałek, 7 stycznia 2019

Dociekliwi użytkownicy zauważą, że w programach uruchomiono nowy silnik baz danych SQL. W ramach bieżącej tożsamości automatycznie utworzona została baza o nazwie JZK.DB.

Trwa powolny roll-out nowych funkcjonalności. Powoli będziemy migrować w stronę nowego narzędzia, przenosząc poszczególne moduły. Zapewniamy kompatybilność wsteczną, czyli dane z dowolnej starszej wersji programów JZK zostaną automatycznie przeniesione do warstwy SQL.

Nowy silnik baz danych oferujące zupełnie nowe możliwości, a przede wszystkim należytą seperację warstwy interfejsu od warstwy danych, co da także stabilniejszą pracę w sieci. Testujemy ją od lat w wewnętrznie użytkowanym systemie, obsługującym podstawowe procesy firmy.

Podstawowe narzędzia administracyjne dostępne są w menu Opcje - Administracja SQL. Można tam aktualnie przejrzeć ostatnie logowania do programu. Baza SQL jest ujmowana w nowej kopii zapasowej. Należy pamiętać, że baza SQL jest bardzo stabilna, ale w razie zniszczenia części danych jedynym sposobem naprawy jest odtworzenie ostatniej dobrej kopii zapasowej.

Wykorzystane narzędzie SQL oferuje w podstawowym zakresie doskonałą szybkość pracy, którą przetestowaliśmy w równolegle prowadzonym projekcie PRZYJAZDY.PL, bezproblemowo wprowadzając rozbudowane rozkłady jazdy transportu publicznego, na przykład całą sieć PKP Intercity SA albo kompletne rozkłady jazdy Luksemburga.


wtorek, 1 stycznia 2019

Wszystkiego dobrego w nowym roku! Rok będzie pełen nowości, niespodzianek i zmian, ale nastąpią one później. Wyjątkowo zatem zaczynamy rok od aktualizacji wyłącznie technicznej.


sobota, 14 grudnia 2019

Szereg poprawek technicznych w różnych miejscach programu.

Bardziej czytelna informacja w szczegółach faktury korygującej: wytłuszczono pozycje, które uległy zmianie.

Nowa opcja przeceny towarów. Dotyczy teraz wyłącznie zaznaczonych na ekranie towarów, w szczególności jednego.

Nowa opcja automatycznego poświetlania na listach obiektów, które były edytowane lub tworzone w bieżącej sesji programu. To bardzo ułatwia zorientowanie się, które pozycje na liście już były edytowane, także automatycznie - na przykład towary, które dodano przy okazji wprowadzenia faktury zakupowej. Oczywiście można tę opcję wyłączyć.

Domyślnie wyłączono też pokazywanie na liście towarów GUIDu towaru dla tych towarów, dla których nie ma normalnego kodu EAN. Zamiast tego, jest po prostu napis (GUID). Tę opcję też można wyłączyć. Zachęcamy do korzystania z kodów handlowych (EAN/GS1) albo nadawania własnego kodowania.

Warsztat: W historii napraw samochodu dodano kolumnę PRZEBIEG.


piątek, 29 listopada 2019

Zakupy: Poprawione wystawianie noty korygującej.

Wiele poprawek technicznych w różnych miejscach programu. Poprawione wysyłanie mailem wystawianych dokumentów.


wtorek, 19 listopada 2019

Umowy: Poprawione przeliczanie zaliczki do umowy w przypadku, gdy zaliczka na podatek była mniejsza od składki zdrowotnej.

Zakupy: Dodano kolumnę informującą o mechanizmie podzielonej płatności dla danej faktury.


poniedziałek, 18 listopada 2019

Przelewy: Umożliwiono przygotowywania paczki Elixir-O w formacie Split (komunikat 53).

W menu Opcje jawnie udostępniono dostępny w programie moduł przeglądania dokumentów PDF. Teraz można wyświetlić dowolny dokument PDF bez konieczności użycia zewnętrznego programu. Udostępniono także funkcję eksportu czystego tekstu z pliku PDF. Funkcja działa dobrze pod warunkiem, że PDF został wygenerowany w formie tekstowej.


piątek, 15 listopada 2019

Wprowadzono dodatkową opcję: Odśwież dane na ekranie przy przechodzeniu na inną zakładkę. Domyślnie jest włączona. Wyłączenie tej opcji może być przydatne, jeśli występuje efekt zawieszenia wynikający z przeliczania/wyświetlania/sortowania wierszy tabeli.

Dodano dodatkowe informacje w prawym panelu każdej faktury.

Warsztat: Uproszczono interfejs okienka zlecenia. Podstawowym kryterium było uporządkowanie informacji. Rzadziej używane pola zostały pogrupowane w tabelę podobną, jak w oknie NOWA FAKTURA. Tabela kosztów w zleceniu warsztatowym będzie wyświetlana wyłącznie wtedy, gdy w zleceniu wprowadzono te koszty wcześniej.

Poprawione wystawiane wystawianie paragonów. Ulepszono procedurę ubruttawiania ceny netto. Jeśli prowadzona jest sprzedaż "od brutto", np. na paragony, powinny być wprowadzane też ceny sprzedaży detaliczne brutto. Ubruttawianie ceny przez program jest działaniem ratunkowym i nie gwarantuje okrągłej wartości otrzymanej ceny.


środa, 13 listopada 2019

Warsztat: Więcej możliwości w oknie edycji zlecenia warsztatowego. Dostępna jest opcja WIĘCEJ, przekierowująca od razu do rozszerzonej edycji pozycji towarowej.


sobota, 9 listopada 2019

Kolejne poprawki i ulepszenia w różnych miejscach aplikacji. Usunięto zgłoszone problemy techiczne.

Teraz wstawiając towar z bazy danych do faktury lub zlecenia, można od razu podać stawkę rabatu dla danej pozycji. System uwzględnia tutaj domyślną stawkę rabatu dla danego towaru, która z kolei domyślnie jest zerowa.

Standardowe okienko akceptacji dokumentu zostało teraz wyposażone w automatyczny podgląd wystawionego dokumentu. Można w tym miejscu dwukrotnie kliknąć, aby jeszcze dokonać ostatnich poprawek przed wydrukiem lub wysłaniem. Można też w tym miejscu zmienić ustawienia programu, w szczególności czcionkę.


wtorek, 5 listopada 2019

Uruchomiono generator indywidualnego rachunku podatkowego, który będzie funkcjonował od 1 stycznia 2020 roku. Numer jest niezależny od urzędu skarbowego i rodzaju podatku. Numer ten przykładowo ma postać PLXX 1010 0071 2222 NNNN NNNN NN00, gdzie NNNNNNNNNN - numer NIP. Indywidualny numer rachunku można sprawdzić w oknie danych użytkownika. Zaktualizowano też okno tworzenia przelewu podatkowego. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych będą aktywne do 31 grudnia 2019, potem zostaną usunięte z programu.


poniedziałek, 4 listopada 2019

Poprawki i dodatkowe opcje w oknie edycji danych towaru. Większość rzadko używanych pól została zgrupowana w tabeli, pozostawiając w odrębnych polach najważniejsze informacje.

Teraz dla każdego towaru można podać rabat regulaminowy - czyli taki, który będzie zawsze domyślnie włączony. Jest to odwrócenie zwykłej sytuacji, gdy rabat nadawany jest tylko wybranym kontrahentom. W przypadkach niektórych branż rabat jest nadawany rutynowo, zaś cena detaliczna jest tylko ceną sugerowaną. Domyślna stawka rabatu działa dla wszystkich poziomów cen i jest po prostu przenoszona na fakturę.

Dodatkowe możliwości edycji faktury. Teraz dla każdej pozycji faktury dostępny jest przycisk Więcej, pozwalający na pełną edycję zagnieżdżonego obiektu.


niedziela, 3 listopada 2019

Kolejne zaległe kwestie rozwiązane.

Dodano przycisk odświeżania zawartości tabel na ekranie. Dodatkowo wprowadzono automatyczne odświeżanie po zmianie bieżącego modułu.

Podczas wystawiania zbiorczej faktury do serii WZ, przenoszona jest też lista numerów zamówienia oraz numerów obcego dokumentu.

Poprawiono proces realizacji zamówień. Poprawiono proces przekształcania oferty w zamówienie, teraz termin płatności i termin realizacji jest odpowiednio korygowany stosownie do daty akceptacji. Poprawiono wyświetlanie ofert na liście. Wiele drobnych poprawek w modułach Oferty i Zamówienia.

Nowa wygodna opcja prezentacji szczegółów faktury lub innego dokumentu (np. WZ) w dolnej części okna programu, pod tabelą dokumentów. W ten sposób można podejrzeć szczegóły każdego dokumentu bez potrzeby jego podglądu albo otwierania do edycji. Oczywiście opcję tę można wyłączyć. Można też wyłączyć prawy panel szczegółów tekstowych, który w tej sytuacji staje się mniej przydatny.


sobota, 2 listopada 2019

Uporządkowano kilka zaległych kwestii w programach.

Udostępniono możliwość ustawiania innego płatnika ręcznie w momencie wystawiania faktury. Wcześniej konieczne było dodawanie tego płatnika dopiero w edycji faktury, co było dość niewygodne.

Wprowadzono dawno obiecane powiązanie z danymi innego płatnika. Teraz można na stałe przyporządkować dla każdego kontrahenta dane innego kontrahenta jako płatnika. Nowo wystawiane faktury (i dokumenty pochodne) dla tego kontrahenta będą automatycznie zawierały dane innego płatnika.

Zrezygnowaliśmy z udostępniania czcionki Roboto z uwagi na jej złe wyświetlanie w niektórych konfiguracjach. Zamiast tego udostępniamy czcionkę IBM Plex Sans, która ma cyfry szczególnie czytelne, a jednocześnie jest przejrzysta i elegancka.

Połączono obie opcje sprawdzania NIP w urzędowych bazach danych. Teraz każde pole na numer NIP ma przycisk ••• (wielokropka). Naciśnięcie tego przycisku powoduje sprawdzenie statusu numeru NIP i wyświetlenie odpowiedniej informacji.

W polu na kod pocztowy pojawia się przycisk wyszukiwania. Po jego naciśnięciu otrzymujemy dostęp do wyszukiwarki kodu pocztowego dla podanego adresu.

Podczas wystawiania faktury zamykającej zlecenie w programach WARSZTAT i SERWIS dostępna jest teraz opcja mechanizmu podzielonej płatności, co przyspiesza pracę.

Rozszerzono Rejest sprzedaży o informację o użyciu w fakturze Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Dodano opcję pytania o ilość towaru, wstawianego do faktury z magazynu - o ile wstawiania jest tylko 1 pozycja (podwójne kliknięcie). Identyczna opcja w programie WARSZTAT i SERWIS podczas wprowadzania do zlecenia pozycji towarowej z magazynu.

Dodano automatyczne sortowanie kontrahentów, wybieranych podczas wystawiania faktury. Teraz są w tej samej kolejności, co w module Kontrahenci.


czwartek, 31 października 2019

Faktury: W związku z zakończeniem testów nowego modułu fiskalizującego, wyłączono dodatkowe komunikaty o fiskalizowaniu i zakończeniu fiskalizacji dokumentu, jeśli fiskalizację włączono jako opcję podczas wystawiania faktury. Komunikaty będą się pojawiać tylko podczas fiskalizacji ręcznej do dokumentu już wcześniej wystawionego. Dodatkowo, program automatycznie zapamiętuje ostatnio wybrane parametry dotyczące drukowania, fiskalizacji i wysłania mailem. Przyspiesza to pracę.


wtorek, 29 października 2019

Włączono opcję drukowania kodu towaru (zwanego EAN) w osobnej linii, pod nazwą towaru. Poprawia to czytelność faktur w niektórych wypadkach - zwłaszcza, jeśli kod towaru jest informacją szczególnie istotną.


poniedziałek, 28 października 2019

Faktury: Wprowadzono możliwość wystawiania faktur w obowiązującym od 1 listopada mechanizmie podzielonej płatności. Jest obowiązkowy w niektórych branżach dla każdej wartości faktury, zamiast dotychczasowego odwrotnego obciążenia. W innych obowiązuje od kwoty 15.000 zł.


środa, 2 października 2019

Wprowadzono ostatnie poprawki w mechanizmie rozliczenia rachunków do umowy. Występowały drobne poblemy z algorytmem obliczenia zaliczek dla osób młodych. Warto pamiętać też, że co do zasady nowa zaliczka 17% jest obligatoryjna.

Uwaga: W aktualizacji z 2 października był mały problem z podpisem elektronicznym. Prawidłowy komunikat powinien brzmieć: "brak podpisu elektronicznego, oprogramowanie nie jest zaufane" lub podobny. Tymczasem jeden z tzw. antywirusów oskarżał nas o trojana i kasował pliki. Prosimy uważać, często takie oprogramowanie tzw. zabezpieczające niesie więcej szkody, niż pożytku.


niedziela, 29 września 2019

Umowy: Uruchomiono obliczanie wyższych kosztów uzyskania PIT dla wypłat dokonywanych po 1 października 2019. Miesięczne koszty uzyskania dla pracownika zwiększają się z 111,25 zł do 250 zł, a dla pracownika dojeżdżającego ze 139,06 zł do 300 zł. W przypadku PIT dla młodych do 26 roku życia, z uwagi na kumulowanie dochodów z różnych źródeł, należy ręcznie wyłączyć obliczenie zaliczki w razie ustalenia prawa do takiego zwolnienia.


wtorek, 17 września 2019

Uruchomiono szerszy dostęp do funkcji sprawdzania kontrahenta na Białej Liście KAS. Sprawdzenie następuje na dzień bieżący. Niedługo dodamy możliwość weryfikacji numeru konta na dzień faktycznego wykonywania płatności. Zobacz, jak działa Biała Lista KAS.

Przypominamy, że bezpłatne lub promocyjne rozszerzenie PODATKI dotyczy jednego stanowiska, tego samego, na którym pracuje podstawowy program. Aby korzystać na jednym stanowisku z jednego programu, a na innym z innego, należy posiadać dwie osobne licencje na każdy program. Użytkowanie oprogramowania na większej ilości stanowisk, niż wynikająca z licencji, jest jej naruszeniem. Apelujemy o rozsądne i zgodne z umową korzystanie z programu, to pozwala zachować niskie ceny dla wszystkich użytkowników.

Poprawiono drobne kwestie techniczne w programach.


niedziela, 15 września 2019

Uporządkowano kwestię kilku niszowych programów, których funkcjonalność przeniesiono do większych aplikacji. Przy uruchomieniu programu MAJSTER zostanie automatycznie uruchomiony program SERWIS, który zawiera wszystkie dotychczasowe moduły programu MAJSTER. Przy uruchomieniu programu NIEZBĘDNIK zostanie uruchomiony automatycznie program FAKTURZYSTA w wersji Start, który zawiera dodatkowe funkcjonalności. Przy uruchomieniu programu PRZELEWY uruchomi się program KANCELARIA.


sobota, 14 września 2019

Przygotowano możliwość odblokowania plików PDF do edycji. Dotychczas generowane pliki PDF były zawsze zabezpieczone hasłem, blokującym dostęp do edycji. Na prośbę kilku użytkowników dodano możliwość usunięcia tego zabezpieczenia - wystarczy wyłączyć domyślnie włączoną opcję PDF ZABEZPIECZONY PRZED PRZYPADKOWĄ EDYCJĄ. Należy korzystać z tego rozważnie i tylko wtedy, gdy korzyści przeważają nad potencjalnymi problemami. Po wyłączeniu blokady PDF nie przejdzie weryfikacji nienaruszalności treści, a zatem może nie być uznany za prawidłową kopię elektroniczną.

W przypadku zabezpieczenia pliku PDF przed edycją gwarantowane jest zabezpieczenie pliku przed przypadkową zmianą treści. Hasłem jest kanoniczna nazwa pliku, zawierająca jego typ, GUID i numer, czyli unikalna dla każdego pliku - na przykład "Faktura-21812A3A-A6A2-491A-B4A4-A8AD4A6D66A8-EL 14489-2019.pdf".

Przypominamy, że pliki PDF zapisywane są w folderze tożsamości, w podfolderze PDF, z podziałem na foldery miesięczne. Dodano szybkie łącze do folderu PDF, ułatwiające zlokalizowanie go na dysku.


piątek, 13 września 2019

W programie WARSZTAT umożliwiono wygodne klonowanie zleceń przechowywania opon. Sklonowane zlecenie dostaje nową datę i termin, oparte o poprzednie parametry, podobnie nowy numer, a reszta danych jest kopiowana z oryginalnego zlecenia. Pozwala to na wygodną obsługę powracających klientów.


czwartek, 12 września 2019

Rozszerzono moduł WEZWANIA DO ZAPŁATY. Teraz w tabeli prezentowane są dodatkowo dane o typie dokumentu (nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty) oraz wybranych odsetkach (ustawowe, handlowe), co pozwala na lepsze wykonywanie dokumentacji.

Ulepszono ścieżkę wystawiania wezwania do faktury. Zgodnie z logiką i ustawą, w przypadku wezwania do faktury domyślnie użyte będą podwyższone odsetki dla transakcji handlowych.


środa, 11 września 2019

Przygotowano możliwość pobierania danych z białej listy podatników VAT. Na podstawie NIP można pobrać dane o statusie VAT kontrahenta, jego danych rejestrowych, numerach kont zarejestrowanych w danych KAS. W przypadku płatności powyżej 15 tysięcy złotych na konto inne, niż wskazane w tym rejestrze, faktura może nie dawać prawa odliczenia VAT. Należy ściśle pamiętać o weryfikowaniu konta zgodnie z udostępnionym mechanizmem.

Gorąco rekomendujemy do sprawdzenia najpierw WŁASNEGO statusu. Można się zdziwić :) W przypadku np. naszej firmy dane są niepełne i będziemy to wyjaśniać. Korzystamy z systemu SWRK, każdy klient ma swój wirtualny numer konta, z którego środki księgowane są na wydzielonym rachunku bankowym, innym niż rachunek, z którego wpływają wpłaty bezpośrednie nie związane ze sprzedażą licencji, innym także, niż inny rachunek służący do rejestrowania wpływów z płatności kartą etc. Wpłata kwoty za licencję widoczny w KAS, a inny niż na fakturze, będzie wymagała dodatkowej pracy księgowej jako wpłata na nieprawidłowy rachunek bankowy. O ile wiemy, takich przypadków będzie w praktyce więcej...

Opcja weryfikacji udostępniona została na razie w oknie kontrahenta, jako łącze na zakładce Fakturowanie. W dalszej kolejności będzie udostępniana też w formie automatycznej, podczas dodawania nowego kontrahenta, w szczególności podczas wprowadzania faktury VAT zakupowej na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych.

Przeczytaj więcej na ten temat

Dla celów dowodowych pobierane dane są archiwizowane w ramach bieżącej tożsamości, w folderze API. Te dane należy przechowywać tak długo, jak trwa obowiązek przechowywania dokumentacji w konkretnej transakcji, czyli przynajmniej ok. 6 lat.


czwartek, 22 sierpnia 2019

Udostępniono podstawowe możliwości wygenerowania faktury elektronicznej, niezbędnej w rozliczeniach zamówień publicznych.

Należy pamiętać, aby w danych nabywcy i sprzedawcy umieścić kod EndpointID. Rozszerzono odpowiednio okienko edycji danych kontrahenta. W przypadku faktur, które zostały już wystawione, należy dopisać te dane za pomocą opcji Edytuj.


środa, 21 sierpnia 2019

Przygotowano niektóre opcje, o które prosili użytkownicy w wypełnianych ankietach. Czy wypełniłeś już swoją? Wykorzystaj zółty przycisk w programie!

W programie LOKATOR włączono możliwość wydrukowania karty opłat bez aktualnego salda, to jest samych składników naliczenia.

Opis na fakturze Dokument wystawił został zamieniony na napis Wystawca. Niektórzy użytkownicy lub użytkowniczki sugerowali lub sugerowały, że oznaczenie Wystawił powino być bardziej bezpłciowe, tak by nie wprowadzać zamieszania, gdy osoba podpisująca dokument identyfikuje się jako kobieta, mężczyzna lub inaczej. Rozważymy w przyszłości dodanie opcji Wystawczyni lub możliwość samodzielnego ustawienia w tym zakresie.

Dodano opcję Numer listu przewozowego w oknie tworzenia dokumentów typu faktura, WZ itp. Oczywiście żeby to miało sens, należy mieć wcześniej przygotowany list przewozowy i znać jego numer.

Kolejne nowości w drodze.


poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Zaktualizowano cennik pocztowy. Wprowadzono obsługę gabarytów listów poleconych (S, M, L). Poprawki w interfejsie modułu Poczta.


niedziela, 11 sierpnia 2019

Drobne poprawki techniczne. Rozwiązano problem z drukowaniem niektórych wariantów paragonów - w szczególności, gdy zawierał stawki VAT inne, niż podstawowa.


czwartek, 1 sierpnia 2019

Uruchomiono produkcyjnie nowy mechanizm fiskalizacji. Obsługuje nowe stawki VAT, drukarki on-line oraz połączenie przez TCP/IP czyli LAN/WiFi.

Nowy system został przetestowany na dwóch nowych modelach: Novitus HD Online oraz Elzab Mera Online, oba w pełnej konfiguracji. Jeśli ważna dla Państwa jest jakość druku, elegancja wyświetlania i możliwość obsługi własnego logo, zdecydowanym faworytem jest Novitus HD Online. Jeśli ważniejsza jest łatwość konfiguracji i możliwość jednoczesnej obsługi trzech różnych protokołów na trzech różnych portach, lepsza będzie Elzab Mera Online.

W razie problemów z konfiguracją urządzenia prosimy zadzwonić do BOK i upewnić się, że zostało ono przygotowane właściwie. Najpierw prosimy przeczytać informacje dostępne w FAQ.


niedziela, 21 lipca 2019

W związku z udostępnieniem nowego mechanizmu fiskalizacji, przeniesiono obsługę drukarki fiskalnej do odrębnego okienka Fiskalizator. Dotyczy to zarówno ustawień, jak i podstawowych funkcji technicznych. Przygotowano możliwość ręcznego uruchomienia podstawowych funkcji drukarki, na przykład pobrania statusu - pozwala to sprawdzić, czy drukarka działa OK.

Fiskalizator działa w dwóch trybach - ustawień ręcznych albo działania ad-hoc. Jeśli uruchomimy okienko ręcznie i ręcznie włączymy połączenie, pozostanie ono aktywne do momentu ręcznego rozłączenia albo zamknięcia okienka. Jeśli nie uruchomimy połączenia ręcznie, zostanie ono zestawione tylko na czas obsługi danej funkcji, a potem automatycznie rozłączone. Fiskalizator przejmuje też funkcję fiskalizacji z innych miejsc - wtedy uruchamia się tylko na czas generowania paragonu fiskalnego.

Z uwagi na zakres zmian, testowo udostępniono wersje BETA Druczka PRO oraz Fakturzysty PRO.


sobota, 20 lipca 2019

Przygotowano nowy mechanizm fiskalizacji. Teraz możliwa jest zarówno obsługa połączenia lokalnego (USB, COM, Bluetooth), jak i połączenia sieciowego (Ethernet, Internet, Wifi, LAN). Drugi sposób pozwala na wykorzystywanie jednej drukarki fiskalnej z kilku stanowisk - tylko z chwilową wyłącznością. Więcej na temat podłączenia drukarki.

Uwaga: historyczny mechanizm drukowania paragonów fiskalnych za pomocą zewnętrznego programu Elzab nie będzie już dostępny, mocno ograniczał rozwój programu. Należy przełączyć użytkowaną drukarkę w tryb zgodności z protokołem Thermal i korzystać z nowych możliwości. Jeśli coś jest niejasne, prosimy o kontakt z naszym BOK albo z serwisem Państwa drukarki.

Jeśli zostaną zauważone błędy lub problemy, przed kontaktem z BOK prosimy o przesłanie zgłoszenia z opcji NAPISZ DO JZK, podając dokładny model drukarki oraz datę produkcji lub datę homologacji. Ułatwi to obsługę zgłoszeń.


czwartek, 18 lipca 2019

W programach pojawiła się nowa ankieta. Można ją znaleźć pod żółtym przyciskiem na stronie Start.

Tym razem zadajemy kilka kluczowych pytań o fakturowanie i fiskalizację. Można podać dodatkowe informacje, na przykład opisać szczegółowo swoje potrzeby. Nie zbieramy danych osobowych.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety! Ankieta służy lepszemu poznaniu Państw potrzeb. Wyniki trafią bezpośrednio do programistów.


piątek, 5 lipca 2019

Przygotowujemy funkcje obsługi drukarek fiskalnych Novitus online, ze szczególnym uwzględnieniem modelu HDe. Udostępniono pierwsze możliwości - pobranie statusu drukarki i prostą fiskalizację paragonu. Prosimy zwrócić uwagę, że drukarka musi być przełączona w tryb protokołu XML. Koleje funkcje w drodze.

Poprawki w procedurze wystawiania dokumentu zamykającego do zlecenia.


wtorek, 2 lipca 2019

Wchodzi w życie nowy format JPK_FA(2). Aktualizacja oprogramowania dostępna będzie w ciągu najbliższych dni.

Wprowadzenie formatu JPK_VDEK zostało odłożone w czasie, w związku z tym odłożyliśmy także wprowadzenie nowej edycji programu Podatki JPK. Prawdopodobnym nowym terminem jest koniec roku 2019.


czwartek, 30 maja 2019

Poprawki techniczne w różnych miejscach programu. Skorygowano procedurę resetowania ustawień kolumn tabeli.

Warsztat, Serwis: Rozszerzono możliwość przygotowania dokumentu zamykającego. Teraz można wybrać zamknięcie paragonem. Zmiana została wprowadzona na życzenie użytkowników.


piątek, 12 kwietnia 2019

W odpowiedzi na sugestie niektórych użytkowników wprowadzono automatyczne przełączanie programu w tryb pracy sieciowej po wprowadzeniu licencji sieciowej. Pozwoli to uniknąć zaskoczenia w sytuacji, gdy ktoś przełączy to ustawienie z dowolnego powodu. Oczywiście nadal można ręcznie przełączyć program w tryb pracy jednostanowiskowej na wyłączność - ale pod warunkiem, że nie jest uruchomione żadne inne stanowisko.

Przy okazji przypominamy, że ustawienia programu, w tym format numeracji dokumentów, są specyficzne dla każdego stanowiska. W przypadku, gdy kilka osób zamierza wystawiać dokumenty tego samego rodzaju, należy dla każdej z nich zarezerwować osobną pulę numeracji, powiedzmy A/1/2019 i B/1/2019. W przeciwnym razie może zdarzyć się, że numeracja nie będzie pełna i ciągła - zwłaszcza jeśli dokumenty dodatkowo wystawiane są w innych systemach, a numeracja nie zaczyna się od 1.


poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Wszystko wskazuje na to, że od lipca wejdzie oczekiwane rozwiązanie w postaci JPK_VDEK, zastępujące dotychczas obowiązujący JPK_VAT oraz deklarację VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Oznacza to spore zmiany i konieczność przystosowania oprogramowania.

JPK_VDEK udostępniony będzie w nowej wersji programu Podatki JPK, którą właśnie przygotowujemy. Dostosowanie do nowego formatu wymaga nowego formatu danych, zatem i nowego oprogramowania.

Nowa wersja programu Podatki JPK będzie dostępna w miarę udostępnienia nowej oficjalnej specyfikacji formatu JPK_VDEK. Prosimy o zwrócenie uwagi, że nowy program Podatki JPK nie uruchomi się w Windows Vista ani w Windows XP.

Osoby, które posiadają obecną licencję Podatki JPK, będą mogły bezpłatnie zaktualizować program i korzystać z niego do końca ważności posiadanej licencji Podatki JPK.

Wszyscy pozostali użytkownicy naszych programów będą mogli nabyć licencję Podatki JPK na normalnych zasadach. W ramach promocji przy zakupie nowej lub wznowionej licencji na dowolny program na 1 ROK albo na 2 LATA dostępna będzie licencja Podatki JPK w stałej cenie promocyjnej 99 zł (czyli przy zakupie innej licencji na 2 LATA będzie dodatkowa korzyść w postaci de facto o połowę niższej ceny).


sobota, 6 kwietnia 2019

W kolejnej aktualizacji wprowadzony zostanie nowy podpis elektroniczny aplikacji z certyfikatem Code Signing klasy EV. Jego wykorzystanie zwiększa bezpieczeństwo naszych programów, pozwalając na pobranie aplikacji z naszej strony internetowej bez interwencji filtru Smart Screen. Wydanie certyfikatu było poprzedzone szczegółową weryfikacją naszego przedsiębiorstwa, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Jeśli wcześniej ustawiono zaufanie dla aplikacji ze "Studio JZK programy komputerowe", może zajść konieczność ustawienia nowego zaufania dla aplikacji ze "Studio JZK sp. z o.o.". Dla większości użytkowników zmiana będzie niezauważalna, z wyjątkiem sytuacji, gdy uruchamiają nasze programy w trybie administratora (co nie jest z reguły konieczne) i mają ustawiony standardowy UAC (kontrola konta użytkownika), zobaczą wtedy komunikat tego rodzaju:

Uwaga - jak informowaliśmy wcześniej, z uwagi na brak pełnej obsługi algorytmów certyfikacji, szyfrowania i podpisów elektronicznych, prawidłowa praca programów w Windows XP bez SP3 może nie być możliwa. Gorąco zachęcamy do przesiadki na nowszy system, nowe certyfikaty wspierane są w Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 oraz oczywiście w Windows 10.


czwartek, 4 kwietnia 2019

Zwiększono wydajność modułu Produkcja. Więcej poprawek technicznych w różnych miejscach aplikacji.


sobota, 16 marca 2019

Poprawki w module Produkcja. W przypadku każdej receptury można sprawdzić aktualny koszt produktu w cenach zakupu (ewidencyjnych) i cenach sprzedaży poszczególnych składników.


środa, 13 marca 2019

Rozwiązano jeszcze klika problemów technicznych.


wtorek, 12 marca 2019

Wyłączono automatyczną synchronizację w tle podczas pracy w sieci. Synchronizacja będzie wykonywana podczas akceptacji dokumentu, odświeżania lub filtrowania danych na ekranie, wejścia do danego modułu albo naciśnięcia F5 przez użytkownika.

Włączono prezentację weryfikację dostępnej ilości stanowisk. W momencie jej przekroczenia wszystkie kopie programu zapiszą dane i zakończą pracę. Weryfikacja działa w czasie rzeczywistym i wyłącznie lokalnie, dotyczy jednoczesnej pracy na wielu stanowiskach. Zabezpieczenie wprowadzono z uwagi na permanentne naruszanie warunków licencji przez niektórych użytkowników. Zdecydowana większość użytkowników programu pracuje zgodnie z licencją, zatem nie zauważą żadnych komplikacji. Ilość dostępnych i uruchomionych stanowisk widoczna jest teraz w czasie rzeczywistym w pasku informacyjnym programu (na dole głównego okna).


sobota, 9 marca 2019

Szereg poprawek technicznych, w tym w procedurze synchronizacji danych w sieci. Udostępniono automatyczne obliczanie odliczenia 20% kosztów pojazdu, analogicznej do wcześniejszej opcji 75%. Przypominamy, że w tym roku nie ma już sensu prowadzić kilometrówki do celów podatkowych.

Przygotowujemy nową wersję opartą o silnik bazy SQL. Z uwagi na znaczy rozmiar i rozbudowaną funkcjonalność programu, migracja będzie w znacznym stopniu etapowana i poprzedzona zmianą struktury danych w obecnych wersjach programu.


piątek, 15 lutego 2019

Poprawiono niektóre algorytmy rozliczenia podatkowego.


środa, 13 lutego 2019

Szereg poprawek technicznych w różnych miejscach programu. Udostępniono bezpośrednie wysyłanie JPK_VAT w module VAT. W ten sposób można od razu wysłać gotowy JPK dla swojej księgowej. Umożliwiono przeglądanie i edycję kolejnych miesięcy w ramach roku bez konieczności zamykania okna podglądu miesięcznego.


sobota, 9 lutego 2019

Poprawiona procedura dodawania nowych kontrahentów. Standardowa tabelka z danymi ma teraz bezpośrednią opcję NOWY DO BAZY KONTRAHENTÓW, która powoduje bezpośrednie wprowadzenie kontrahenta zarówno do tabeli, jak i do bazy kontrahentów. Identyczna opcja pojawia się też bezpośrednio w oknie wyboru kontrahentów ze skrótem Ctrl+N. Wraca także skrót F8 do bazy kontrahentów z głównego okna programu, a zatem aby dodać nowego kontrahenta, wystarczy kolejno nacisnąć F8 oraz Ctrl+N.


piątek, 8 lutego 2019

Standardowe okienko eksportu danych z tabeli posiada teraz funkcję kopiowania treści do Schowka. To najszybszy sposób skopiowania danych do arkusza kalkulacyjnego (Excel, LibreCalc itp.), jak również po prostu do maila.


poniedziałek, 4 lutego 2019

Poprawiono interfejs edycyjny w programie Warsztat. Teraz wprowadzanie nowych pozycji z ręki korzysta z tego samego okienka, które służy do edycji pozycji na fakturze - dzięki czemu całość jest przejrzysta i konsekwentna. Okienko edycji pozycji na fakturze również zostało odrobinę skorygowane.


czwartek, 24 stycznia 2019

Ulepszono obsługę automatycznych wpisów w Terminarzu, generowanych z innych modułów. Teraz obsługują one standardowe funkcjonalności obiektu źródłowego, a zatem można na przykład wydrukować zlecenie widoczne w Terminarzu, albo wysłać je mailem.


wtorek, 22 stycznia 2019

Kilka osób zauważyło nieprawidłowe wyświetlanie nowych czcionek - związane jest to z nieprawidłową obsługą systemu Clear Type albo zgoła wyłączeniem jego obsługi w systemie. Dlatego przygotowaliśmy nową opcję diagnostyczną w oknie NAPISZ DO JZK. Jeśli coś wyświetla się nieprawidłowo, należy przesłać nowe zgłoszenie z nowej wersji programu, używając opcji rozszerzonych informacji technicznych - wtedy będziemy w stanie zdiagnozować problem.


poniedziałek, 21 stycznia 2019

Poprawki i porządki w programie Hotel. Usunięto drobne zauważone problemy, poprawiono interfejs.

Powiązanie pokoju z rezerwacją odbywać się będzie teraz tylko po GUID, nadawanym wewnętrznie i zawsze niezmiennym - dzięki czemu możliwa stanie się zmiana handlowego numeru pokoju, ze skutkiem dla wszystkich obecnych i przyszłych rezerwacji. Roll-out tej zmiany trochę potrwa, ale umożliwi też przejście na bazę SQL.


sobota, 19 stycznia 2019

Nowa konstrukcja drzewka funkcji, będącego główną osią programu. Drzewko jest teraz polimorficzne, czyli jego zawartość zmienia się w zależności od wybranego modułu. W górnej części drzewka pojawią się zawsze opcje związane z bieżącym modułem, na przykład dla modułu Faktury znajdziemy tam opcje typu Nowa faktura.

Drzewko radzi sobie z obsługą z klawiatury (strzałki, plus, minus, enter itd.), co dla wielu osób może okazać się przyspieszeniem pracy.

W drzewku są te same opcje, które dostępne są w podręcznym menu pod prawym klawiszem myszy. Jak się okazało jednak, wiele osób nie tylko nie lubi lub nie umie korzystać z tego menu, ale nie wie nawet o jego istnieniu. W kolejnych aktualizacjach zawartość menu będzie podlegać drobnym korektom tak, aby znajdowały się tam wszystkie potrzebne opcje. Zachęcamy do przesyłania uwag w tym zakresie.

Rozwiązano drobny problem z wyświetlaniem polskich liter w niektórych miejscach aplikacji. Informacje techniczne o wersji systemu zawierają teraz informację o wersji językowej systemu Windows oraz ewentualnie innym wybranym języku dla programu. Informacje te wyświetlane są w oknie O PROGRAMIE oraz w opcji NAPISZ DO JZK, ułatwiając weryfikację przyczyny ewentualnych problemów technicznych.


piątek, 18 stycznia 2019

Wprowadzono obsługę nowych stawek ZUS, zarówno obniżonej, jak i proporcjonalnej. Aby skorzystać ze składki proprocjonalnej, uzależnione od zeszłorocznego obrotu, o ile dopełniono obowiązku zgłoszeniowego, należy w ustawieniach składek wprowadzić swoją prywatną podstawę, która powinna w tym roku mieścić się między 675 a 2859 zł. Uporządkowano niektóre kwestie w module ZUS.

W ramach prac przygotowujących do zmiany systemu baz danych ujednolicamy interfejs poszczególnych modułów. Każdy moduł ma swoje pole tytułowe, udostępniające także menu podręczne tego modułu - to samo, które wyświetla się po użyciu prawego klawisza myszy albo klawisza Menu na klawiaturze Windows. Pole tytułowe zastąpi dotychczasowy Więcej.

Niektórzy użytkownicy zauważą przy danych niektórych kontrahentów ostrzeżenie o braku GUID. Oznacza to, że dokument został utworzony nie poprzez użycie bazy kontrahentów, a poprzez klonowanie innego, historycznego dokumentu - albo poprzez wprowadzenie danych jednorazowo ręcznie. Z uwagi na fakt, że nowa baza SQL wiąże dokumenty i obiekty według GUID, po uruchomieniu transferu do bazy SQL, takie dokumenty nie będą prawidłowo powiązane i nie będą pojawiały się w raportach zbiorczych. Zalecamy od dawna wykorzystywanie bazy kontrahentów do wprowadzania danych do faktury. Teraz jest dobry moment, aby poprawić takie dokumenty oraz ich powiązanie, jeśli mają się prawidłowo pojawiać w przyszłych raportach.

Zdarzali się także użytkownicy programu, którzy klonowali dokument, po czym jednorazowo poprawiali dane w tym dokumencie - szczególnie jaskrawym przykładem był pewien klient prowadzący sprzedaż, który klonował faktury korygujące jako faktury sprzedaży. We wszystkich takich wypadkach oryginalny GUID powiązania mógł pozostać, zatem te faktury oraz inne dokumenty pojawią się w raportach oryginalnego kontrahenta, zaś próba ich dodrukowania w nowym systemie spowoduje użycie aktualnych danych kontrahenta z oryginalnego powiązania. Warto o tym pamiętać.

Po udostępnieniu nowego systemu baz danych przez czas dłuższy będzie możliwość dostępu do danych historycznych w dotychczasowym trybie, wtedy dokument zostanie wydrukowany w oryginalnym formacie i formie. W przypadku nowych danych, będą one wprowadzane już tylko do nowej bazy danych i drukowane w nowym formacie.


czwartek, 17 stycznia 2019

Powoli i stopniowo udostępniamy czcionkę Roboto jako domyślną czcionkę systemową. Jest ona bardziej czytelna i lepiej skalująca się także w Clear Type, niż dotychczas użytkowana Segoe UI. Znacznie zyska na tym wygląd i czytelność poszczególnych części programu, zapewni też spójność z wyglądem strony internetowej. Przy okazji wprowadzono wiele elementów ujednolicających i upraszczających interfejs programu.

Pakiet składa się z trzech czcionek: Roboto, Roboto Slab oraz Roboto Condensed, także w wersjach lżejszych, pogrubionej i kursywie, razem 24 sztuki.

Czcionka Roboto jest instalowana ad hoc, jeśli nie jest dostępna na komputerze klienta i będzie działać w trakcie uruchomienia programu. Z uwagi na otwarte licencjonowanie, można tę czcionkę zainstalować sobie na stałe, aby używać w innych aplikacjach. W tym celu należy przejść do folderu programu, odnaleźć pliki Roboto*.ttf i użyć opcji Instaluj, dostępnej pod prawym klawiszem myszy. Należy pamiętać, aby zainstalować wszystkie warianty czcionki. Przyspieszy to także odrobinę uruchamianie programu.


środa, 16 stycznia 2019

W związku z pytaniami informujemy, że programu Umowy został wycofany z oferty. Do końca ważności bieżącej licencji program będzie działać, nie będą natomiast wydawane licencje wznowieniowe. Moduły podstawowej obsługi umów, kadr itp. pozostają w programach serii PRO, w szczególności Druczek® PRO i Fakturzysta® PRO.

Zgodnie z informacją dostępną na www.podatki.gov.pl, formularze PIT-11, PIT-8C, PIT-R od 2019 r. składa się od 1 stycznia 2019 wyłącznie elektronicznie, w związku z tym wersje do druku w ogóle nie istnieją, w związku z czym dostępne w programie opcje nadruku pozostaną jakiś czas jako funkcjonalność archiwalna.

W dalszym terminie zostanie przygotowana nowa aplikacja, obsługująca funcjonalność on-line, w tym obsługę bramki e-Deklaracje z wewnątrz programu. Z uwagi na konieczną zmianę kompilatora, odbędzie się dopiero po zmianie systemu baz danych na oparty o standardowe SQL.

Zmiana kompilatora wykluczy uruchomienie naszych programów w systemie Windows XP. Podobnie zresztą ma się sprawa z podpisem cyfrowym plików, kolejne aktualizacje będą wykorzystywać podpis klasy EV z użyciem algorytmu, który nie zadziała w Windows XP.


poniedziałek, 14 stycznia 2019

Uruchomiono obsługę weryfikacji statusu VAT kontrahenta w czasie rzeczywistym. Można włączyć tę opcję przy każdym wystawianiu faktury z ręki. Rozbudowano także obsługę pobierania danych z serwisu RegonOnline. Obie opcje znacznie zwiększają bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.


piątek, 11 stycznia 2019

Wprowadzono możliwość księgowania 75% wydatków jako odrębną opcję w programie. 75% liczymy od kwoty brutto pomniejszonej o odliczony VAT, zatem w Książce odliczamy 75% kwoty netto i 75% z 50% kwoty VAT.

Wprowadzono obsługę deklaracji rozliczeniowych za 2018: PIT-B(16), PIT-36L(15), PIT-36(26).


poniedziałek, 7 stycznia 2019

Dociekliwi użytkownicy zauważą, że w programach uruchomiono nowy silnik baz danych SQL. W ramach bieżącej tożsamości automatycznie utworzona została baza o nazwie JZK.DB.

Trwa powolny roll-out nowych funkcjonalności. Powoli będziemy migrować w stronę nowego narzędzia, przenosząc poszczególne moduły. Zapewniamy kompatybilność wsteczną, czyli dane z dowolnej starszej wersji programów JZK zostaną automatycznie przeniesione do warstwy SQL.

Nowy silnik baz danych oferujące zupełnie nowe możliwości, a przede wszystkim należytą seperację warstwy interfejsu od warstwy danych, co da także stabilniejszą pracę w sieci. Testujemy ją od lat w wewnętrznie użytkowanym systemie, obsługującym podstawowe procesy firmy.

Podstawowe narzędzia administracyjne dostępne są w menu Opcje - Administracja SQL. Można tam aktualnie przejrzeć ostatnie logowania do programu. Baza SQL jest ujmowana w nowej kopii zapasowej. Należy pamiętać, że baza SQL jest bardzo stabilna, ale w razie zniszczenia części danych jedynym sposobem naprawy jest odtworzenie ostatniej dobrej kopii zapasowej.

Wykorzystane narzędzie SQL oferuje w podstawowym zakresie doskonałą szybkość pracy, którą przetestowaliśmy w równolegle prowadzonym projekcie PRZYJAZDY.PL, bezproblemowo wprowadzając rozbudowane rozkłady jazdy transportu publicznego, na przykład całą sieć PKP Intercity SA albo kompletne rozkłady jazdy Luksemburga.


wtorek, 1 stycznia 2019

Wszystkiego dobrego w nowym roku! Rok będzie pełen nowości, niespodzianek i zmian, ale nastąpią one później. Wyjątkowo zatem zaczynamy rok od aktualizacji wyłącznie technicznej.


sobota, 14 grudnia 2019

Szereg poprawek technicznych w różnych miejscach programu.

Bardziej czytelna informacja w szczegółach faktury korygującej: wytłuszczono pozycje, które uległy zmianie.

Nowa opcja przeceny towarów. Dotyczy teraz wyłącznie zaznaczonych na ekranie towarów, w szczególności jednego.

Nowa opcja automatycznego poświetlania na listach obiektów, które były edytowane lub tworzone w bieżącej sesji programu. To bardzo ułatwia zorientowanie się, które pozycje na liście już były edytowane, także automatycznie - na przykład towary, które dodano przy okazji wprowadzenia faktury zakupowej. Oczywiście można tę opcję wyłączyć.

Domyślnie wyłączono też pokazywanie na liście towarów GUIDu towaru dla tych towarów, dla których nie ma normalnego kodu EAN. Zamiast tego, jest po prostu napis (GUID). Tę opcję też można wyłączyć. Zachęcamy do korzystania z kodów handlowych (EAN/GS1) albo nadawania własnego kodowania.

Warsztat: W historii napraw samochodu dodano kolumnę PRZEBIEG.


piątek, 29 listopada 2019

Zakupy: Poprawione wystawianie noty korygującej.

Wiele poprawek technicznych w różnych miejscach programu. Poprawione wysyłanie mailem wystawianych dokumentów.


wtorek, 19 listopada 2019

Umowy: Poprawione przeliczanie zaliczki do umowy w przypadku, gdy zaliczka na podatek była mniejsza od składki zdrowotnej.

Zakupy: Dodano kolumnę informującą o mechanizmie podzielonej płatności dla danej faktury.


poniedziałek, 18 listopada 2019

Przelewy: Umożliwiono przygotowywania paczki Elixir-O w formacie Split (komunikat 53).

W menu Opcje jawnie udostępniono dostępny w programie moduł przeglądania dokumentów PDF. Teraz można wyświetlić dowolny dokument PDF bez konieczności użycia zewnętrznego programu. Udostępniono także funkcję eksportu czystego tekstu z pliku PDF. Funkcja działa dobrze pod warunkiem, że PDF został wygenerowany w formie tekstowej.


piątek, 15 listopada 2019

Wprowadzono dodatkową opcję: Odśwież dane na ekranie przy przechodzeniu na inną zakładkę. Domyślnie jest włączona. Wyłączenie tej opcji może być przydatne, jeśli występuje efekt zawieszenia wynikający z przeliczania/wyświetlania/sortowania wierszy tabeli.

Dodano dodatkowe informacje w prawym panelu każdej faktury.

Warsztat: Uproszczono interfejs okienka zlecenia. Podstawowym kryterium było uporządkowanie informacji. Rzadziej używane pola zostały pogrupowane w tabelę podobną, jak w oknie NOWA FAKTURA. Tabela kosztów w zleceniu warsztatowym będzie wyświetlana wyłącznie wtedy, gdy w zleceniu wprowadzono te koszty wcześniej.

Poprawione wystawiane wystawianie paragonów. Ulepszono procedurę ubruttawiania ceny netto. Jeśli prowadzona jest sprzedaż "od brutto", np. na paragony, powinny być wprowadzane też ceny sprzedaży detaliczne brutto. Ubruttawianie ceny przez program jest działaniem ratunkowym i nie gwarantuje okrągłej wartości otrzymanej ceny.


środa, 13 listopada 2019

Warsztat: Więcej możliwości w oknie edycji zlecenia warsztatowego. Dostępna jest opcja WIĘCEJ, przekierowująca od razu do rozszerzonej edycji pozycji towarowej.


sobota, 9 listopada 2019

Kolejne poprawki i ulepszenia w różnych miejscach aplikacji. Usunięto zgłoszone problemy techiczne.

Teraz wstawiając towar z bazy danych do faktury lub zlecenia, można od razu podać stawkę rabatu dla danej pozycji. System uwzględnia tutaj domyślną stawkę rabatu dla danego towaru, która z kolei domyślnie jest zerowa.

Standardowe okienko akceptacji dokumentu zostało teraz wyposażone w automatyczny podgląd wystawionego dokumentu. Można w tym miejscu dwukrotnie kliknąć, aby jeszcze dokonać ostatnich poprawek przed wydrukiem lub wysłaniem. Można też w tym miejscu zmienić ustawienia programu, w szczególności czcionkę.


wtorek, 5 listopada 2019

Uruchomiono generator indywidualnego rachunku podatkowego, który będzie funkcjonował od 1 stycznia 2020 roku. Numer jest niezależny od urzędu skarbowego i rodzaju podatku. Numer ten przykładowo ma postać PLXX 1010 0071 2222 NNNN NNNN NN00, gdzie NNNNNNNNNN - numer NIP. Indywidualny numer rachunku można sprawdzić w oknie danych użytkownika. Zaktualizowano też okno tworzenia przelewu podatkowego. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych będą aktywne do 31 grudnia 2019, potem zostaną usunięte z programu.


poniedziałek, 4 listopada 2019

Poprawki i dodatkowe opcje w oknie edycji danych towaru. Większość rzadko używanych pól została zgrupowana w tabeli, pozostawiając w odrębnych polach najważniejsze informacje.

Teraz dla każdego towaru można podać rabat regulaminowy - czyli taki, który będzie zawsze domyślnie włączony. Jest to odwrócenie zwykłej sytuacji, gdy rabat nadawany jest tylko wybranym kontrahentom. W przypadkach niektórych branż rabat jest nadawany rutynowo, zaś cena detaliczna jest tylko ceną sugerowaną. Domyślna stawka rabatu działa dla wszystkich poziomów cen i jest po prostu przenoszona na fakturę.

Dodatkowe możliwości edycji faktury. Teraz dla każdej pozycji faktury dostępny jest przycisk Więcej, pozwalający na pełną edycję zagnieżdżonego obiektu.


niedziela, 3 listopada 2019

Kolejne zaległe kwestie rozwiązane.

Dodano przycisk odświeżania zawartości tabel na ekranie. Dodatkowo wprowadzono automatyczne odświeżanie po zmianie bieżącego modułu.

Podczas wystawiania zbiorczej faktury do serii WZ, przenoszona jest też lista numerów zamówienia oraz numerów obcego dokumentu.

Poprawiono proces realizacji zamówień. Poprawiono proces przekształcania oferty w zamówienie, teraz termin płatności i termin realizacji jest odpowiednio korygowany stosownie do daty akceptacji. Poprawiono wyświetlanie ofert na liście. Wiele drobnych poprawek w modułach Oferty i Zamówienia.

Nowa wygodna opcja prezentacji szczegółów faktury lub innego dokumentu (np. WZ) w dolnej części okna programu, pod tabelą dokumentów. W ten sposób można podejrzeć szczegóły każdego dokumentu bez potrzeby jego podglądu albo otwierania do edycji. Oczywiście opcję tę można wyłączyć. Można też wyłączyć prawy panel szczegółów tekstowych, który w tej sytuacji staje się mniej przydatny.


sobota, 2 listopada 2019

Uporządkowano kilka zaległych kwestii w programach.

Udostępniono możliwość ustawiania innego płatnika ręcznie w momencie wystawiania faktury. Wcześniej konieczne było dodawanie tego płatnika dopiero w edycji faktury, co było dość niewygodne.

Wprowadzono dawno obiecane powiązanie z danymi innego płatnika. Teraz można na stałe przyporządkować dla każdego kontrahenta dane innego kontrahenta jako płatnika. Nowo wystawiane faktury (i dokumenty pochodne) dla tego kontrahenta będą automatycznie zawierały dane innego płatnika.

Zrezygnowaliśmy z udostępniania czcionki Roboto z uwagi na jej złe wyświetlanie w niektórych konfiguracjach. Zamiast tego udostępniamy czcionkę IBM Plex Sans, która ma cyfry szczególnie czytelne, a jednocześnie jest przejrzysta i elegancka.

Połączono obie opcje sprawdzania NIP w urzędowych bazach danych. Teraz każde pole na numer NIP ma przycisk ••• (wielokropka). Naciśnięcie tego przycisku powoduje sprawdzenie statusu numeru NIP i wyświetlenie odpowiedniej informacji.

W polu na kod pocztowy pojawia się przycisk wyszukiwania. Po jego naciśnięciu otrzymujemy dostęp do wyszukiwarki kodu pocztowego dla podanego adresu.

Podczas wystawiania faktury zamykającej zlecenie w programach WARSZTAT i SERWIS dostępna jest teraz opcja mechanizmu podzielonej płatności, co przyspiesza pracę.

Rozszerzono Rejest sprzedaży o informację o użyciu w fakturze Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Dodano opcję pytania o ilość towaru, wstawianego do faktury z magazynu - o ile wstawiania jest tylko 1 pozycja (podwójne kliknięcie). Identyczna opcja w programie WARSZTAT i SERWIS podczas wprowadzania do zlecenia pozycji towarowej z magazynu.

Dodano automatyczne sortowanie kontrahentów, wybieranych podczas wystawiania faktury. Teraz są w tej samej kolejności, co w module Kontrahenci.


czwartek, 31 października 2019

Faktury: W związku z zakończeniem testów nowego modułu fiskalizującego, wyłączono dodatkowe komunikaty o fiskalizowaniu i zakończeniu fiskalizacji dokumentu, jeśli fiskalizację włączono jako opcję podczas wystawiania faktury. Komunikaty będą się pojawiać tylko podczas fiskalizacji ręcznej do dokumentu już wcześniej wystawionego. Dodatkowo, program automatycznie zapamiętuje ostatnio wybrane parametry dotyczące drukowania, fiskalizacji i wysłania mailem. Przyspiesza to pracę.


wtorek, 29 października 2019

Włączono opcję drukowania kodu towaru (zwanego EAN) w osobnej linii, pod nazwą towaru. Poprawia to czytelność faktur w niektórych wypadkach - zwłaszcza, jeśli kod towaru jest informacją szczególnie istotną.


poniedziałek, 28 października 2019

Faktury: Wprowadzono możliwość wystawiania faktur w obowiązującym od 1 listopada mechanizmie podzielonej płatności. Jest obowiązkowy w niektórych branżach dla każdej wartości faktury, zamiast dotychczasowego odwrotnego obciążenia. W innych obowiązuje od kwoty 15.000 zł.


środa, 2 października 2019

Wprowadzono ostatnie poprawki w mechanizmie rozliczenia rachunków do umowy. Występowały drobne poblemy z algorytmem obliczenia zaliczek dla osób młodych. Warto pamiętać też, że co do zasady nowa zaliczka 17% jest obligatoryjna.

Uwaga: W aktualizacji z 2 października był mały problem z podpisem elektronicznym. Prawidłowy komunikat powinien brzmieć: "brak podpisu elektronicznego, oprogramowanie nie jest zaufane" lub podobny. Tymczasem jeden z tzw. antywirusów oskarżał nas o trojana i kasował pliki. Prosimy uważać, często takie oprogramowanie tzw. zabezpieczające niesie więcej szkody, niż pożytku.


niedziela, 29 września 2019

Umowy: Uruchomiono obliczanie wyższych kosztów uzyskania PIT dla wypłat dokonywanych po 1 października 2019. Miesięczne koszty uzyskania dla pracownika zwiększają się z 111,25 zł do 250 zł, a dla pracownika dojeżdżającego ze 139,06 zł do 300 zł. W przypadku PIT dla młodych do 26 roku życia, z uwagi na kumulowanie dochodów z różnych źródeł, należy ręcznie wyłączyć obliczenie zaliczki w razie ustalenia prawa do takiego zwolnienia.


wtorek, 17 września 2019

Uruchomiono szerszy dostęp do funkcji sprawdzania kontrahenta na Białej Liście KAS. Sprawdzenie następuje na dzień bieżący. Niedługo dodamy możliwość weryfikacji numeru konta na dzień faktycznego wykonywania płatności. Zobacz, jak działa Biała Lista KAS.

Przypominamy, że bezpłatne lub promocyjne rozszerzenie PODATKI dotyczy jednego stanowiska, tego samego, na którym pracuje podstawowy program. Aby korzystać na jednym stanowisku z jednego programu, a na innym z innego, należy posiadać dwie osobne licencje na każdy program. Użytkowanie oprogramowania na większej ilości stanowisk, niż wynikająca z licencji, jest jej naruszeniem. Apelujemy o rozsądne i zgodne z umową korzystanie z programu, to pozwala zachować niskie ceny dla wszystkich użytkowników.

Poprawiono drobne kwestie techniczne w programach.


niedziela, 15 września 2019

Uporządkowano kwestię kilku niszowych programów, których funkcjonalność przeniesiono do większych aplikacji. Przy uruchomieniu programu MAJSTER zostanie automatycznie uruchomiony program SERWIS, który zawiera wszystkie dotychczasowe moduły programu MAJSTER. Przy uruchomieniu programu NIEZBĘDNIK zostanie uruchomiony automatycznie program FAKTURZYSTA w wersji Start, który zawiera dodatkowe funkcjonalności. Przy uruchomieniu programu PRZELEWY uruchomi się program KANCELARIA.


sobota, 14 września 2019

Przygotowano możliwość odblokowania plików PDF do edycji. Dotychczas generowane pliki PDF były zawsze zabezpieczone hasłem, blokującym dostęp do edycji. Na prośbę kilku użytkowników dodano możliwość usunięcia tego zabezpieczenia - wystarczy wyłączyć domyślnie włączoną opcję PDF ZABEZPIECZONY PRZED PRZYPADKOWĄ EDYCJĄ. Należy korzystać z tego rozważnie i tylko wtedy, gdy korzyści przeważają nad potencjalnymi problemami. Po wyłączeniu blokady PDF nie przejdzie weryfikacji nienaruszalności treści, a zatem może nie być uznany za prawidłową kopię elektroniczną.

W przypadku zabezpieczenia pliku PDF przed edycją gwarantowane jest zabezpieczenie pliku przed przypadkową zmianą treści. Hasłem jest kanoniczna nazwa pliku, zawierająca jego typ, GUID i numer, czyli unikalna dla każdego pliku - na przykład "Faktura-21812A3A-A6A2-491A-B4A4-A8AD4A6D66A8-EL 14489-2019.pdf".

Przypominamy, że pliki PDF zapisywane są w folderze tożsamości, w podfolderze PDF, z podziałem na foldery miesięczne. Dodano szybkie łącze do folderu PDF, ułatwiające zlokalizowanie go na dysku.


piątek, 13 września 2019

W programie WARSZTAT umożliwiono wygodne klonowanie zleceń przechowywania opon. Sklonowane zlecenie dostaje nową datę i termin, oparte o poprzednie parametry, podobnie nowy numer, a reszta danych jest kopiowana z oryginalnego zlecenia. Pozwala to na wygodną obsługę powracających klientów.


czwartek, 12 września 2019

Rozszerzono moduł WEZWANIA DO ZAPŁATY. Teraz w tabeli prezentowane są dodatkowo dane o typie dokumentu (nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty) oraz wybranych odsetkach (ustawowe, handlowe), co pozwala na lepsze wykonywanie dokumentacji.

Ulepszono ścieżkę wystawiania wezwania do faktury. Zgodnie z logiką i ustawą, w przypadku wezwania do faktury domyślnie użyte będą podwyższone odsetki dla transakcji handlowych.


środa, 11 września 2019

Przygotowano możliwość pobierania danych z białej listy podatników VAT. Na podstawie NIP można pobrać dane o statusie VAT kontrahenta, jego danych rejestrowych, numerach kont zarejestrowanych w danych KAS. W przypadku płatności powyżej 15 tysięcy złotych na konto inne, niż wskazane w tym rejestrze, faktura może nie dawać prawa odliczenia VAT. Należy ściśle pamiętać o weryfikowaniu konta zgodnie z udostępnionym mechanizmem.

Gorąco rekomendujemy do sprawdzenia najpierw WŁASNEGO statusu. Można się zdziwić :) W przypadku np. naszej firmy dane są niepełne i będziemy to wyjaśniać. Korzystamy z systemu SWRK, każdy klient ma swój wirtualny numer konta, z którego środki księgowane są na wydzielonym rachunku bankowym, innym niż rachunek, z którego wpływają wpłaty bezpośrednie nie związane ze sprzedażą licencji, innym także, niż inny rachunek służący do rejestrowania wpływów z płatności kartą etc. Wpłata kwoty za licencję widoczny w KAS, a inny niż na fakturze, będzie wymagała dodatkowej pracy księgowej jako wpłata na nieprawidłowy rachunek bankowy. O ile wiemy, takich przypadków będzie w praktyce więcej...

Opcja weryfikacji udostępniona została na razie w oknie kontrahenta, jako łącze na zakładce Fakturowanie. W dalszej kolejności będzie udostępniana też w formie automatycznej, podczas dodawania nowego kontrahenta, w szczególności podczas wprowadzania faktury VAT zakupowej na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych.

Przeczytaj więcej na ten temat

Dla celów dowodowych pobierane dane są archiwizowane w ramach bieżącej tożsamości, w folderze API. Te dane należy przechowywać tak długo, jak trwa obowiązek przechowywania dokumentacji w konkretnej transakcji, czyli przynajmniej ok. 6 lat.


czwartek, 22 sierpnia 2019

Udostępniono podstawowe możliwości wygenerowania faktury elektronicznej, niezbędnej w rozliczeniach zamówień publicznych.

Należy pamiętać, aby w danych nabywcy i sprzedawcy umieścić kod EndpointID. Rozszerzono odpowiednio okienko edycji danych kontrahenta. W przypadku faktur, które zostały już wystawione, należy dopisać te dane za pomocą opcji Edytuj.


środa, 21 sierpnia 2019

Przygotowano niektóre opcje, o które prosili użytkownicy w wypełnianych ankietach. Czy wypełniłeś już swoją? Wykorzystaj zółty przycisk w programie!

W programie LOKATOR włączono możliwość wydrukowania karty opłat bez aktualnego salda, to jest samych składników naliczenia.

Opis na fakturze Dokument wystawił został zamieniony na napis Wystawca. Niektórzy użytkownicy lub użytkowniczki sugerowali lub sugerowały, że oznaczenie Wystawił powino być bardziej bezpłciowe, tak by nie wprowadzać zamieszania, gdy osoba podpisująca dokument identyfikuje się jako kobieta, mężczyzna lub inaczej. Rozważymy w przyszłości dodanie opcji Wystawczyni lub możliwość samodzielnego ustawienia w tym zakresie.

Dodano opcję Numer listu przewozowego w oknie tworzenia dokumentów typu faktura, WZ itp. Oczywiście żeby to miało sens, należy mieć wcześniej przygotowany list przewozowy i znać jego numer.

Kolejne nowości w drodze.


poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Zaktualizowano cennik pocztowy. Wprowadzono obsługę gabarytów listów poleconych (S, M, L). Poprawki w interfejsie modułu Poczta.


niedziela, 11 sierpnia 2019

Drobne poprawki techniczne. Rozwiązano problem z drukowaniem niektórych wariantów paragonów - w szczególności, gdy zawierał stawki VAT inne, niż podstawowa.


czwartek, 1 sierpnia 2019

Uruchomiono produkcyjnie nowy mechanizm fiskalizacji. Obsługuje nowe stawki VAT, drukarki on-line oraz połączenie przez TCP/IP czyli LAN/WiFi.

Nowy system został przetestowany na dwóch nowych modelach: Novitus HD Online oraz Elzab Mera Online, oba w pełnej konfiguracji. Jeśli ważna dla Państwa jest jakość druku, elegancja wyświetlania i możliwość obsługi własnego logo, zdecydowanym faworytem jest Novitus HD Online. Jeśli ważniejsza jest łatwość konfiguracji i możliwość jednoczesnej obsługi trzech różnych protokołów na trzech różnych portach, lepsza będzie Elzab Mera Online.

W razie problemów z konfiguracją urządzenia prosimy zadzwonić do BOK i upewnić się, że zostało ono przygotowane właściwie. Najpierw prosimy przeczytać informacje dostępne w FAQ.


niedziela, 21 lipca 2019

W związku z udostępnieniem nowego mechanizmu fiskalizacji, przeniesiono obsługę drukarki fiskalnej do odrębnego okienka Fiskalizator. Dotyczy to zarówno ustawień, jak i podstawowych funkcji technicznych. Przygotowano możliwość ręcznego uruchomienia podstawowych funkcji drukarki, na przykład pobrania statusu - pozwala to sprawdzić, czy drukarka działa OK.

Fiskalizator działa w dwóch trybach - ustawień ręcznych albo działania ad-hoc. Jeśli uruchomimy okienko ręcznie i ręcznie włączymy połączenie, pozostanie ono aktywne do momentu ręcznego rozłączenia albo zamknięcia okienka. Jeśli nie uruchomimy połączenia ręcznie, zostanie ono zestawione tylko na czas obsługi danej funkcji, a potem automatycznie rozłączone. Fiskalizator przejmuje też funkcję fiskalizacji z innych miejsc - wtedy uruchamia się tylko na czas generowania paragonu fiskalnego.

Z uwagi na zakres zmian, testowo udostępniono wersje BETA Druczka PRO oraz Fakturzysty PRO.


sobota, 20 lipca 2019

Przygotowano nowy mechanizm fiskalizacji. Teraz możliwa jest zarówno obsługa połączenia lokalnego (USB, COM, Bluetooth), jak i połączenia sieciowego (Ethernet, Internet, Wifi, LAN). Drugi sposób pozwala na wykorzystywanie jednej drukarki fiskalnej z kilku stanowisk - tylko z chwilową wyłącznością. Więcej na temat podłączenia drukarki.

Uwaga: historyczny mechanizm drukowania paragonów fiskalnych za pomocą zewnętrznego programu Elzab nie będzie już dostępny, mocno ograniczał rozwój programu. Należy przełączyć użytkowaną drukarkę w tryb zgodności z protokołem Thermal i korzystać z nowych możliwości. Jeśli coś jest niejasne, prosimy o kontakt z naszym BOK albo z serwisem Państwa drukarki.

Jeśli zostaną zauważone błędy lub problemy, przed kontaktem z BOK prosimy o przesłanie zgłoszenia z opcji NAPISZ DO JZK, podając dokładny model drukarki oraz datę produkcji lub datę homologacji. Ułatwi to obsługę zgłoszeń.


czwartek, 18 lipca 2019

W programach pojawiła się nowa ankieta. Można ją znaleźć pod żółtym przyciskiem na stronie Start.

Tym razem zadajemy kilka kluczowych pytań o fakturowanie i fiskalizację. Można podać dodatkowe informacje, na przykład opisać szczegółowo swoje potrzeby. Nie zbieramy danych osobowych.

Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety! Ankieta służy lepszemu poznaniu Państw potrzeb. Wyniki trafią bezpośrednio do programistów.


piątek, 5 lipca 2019

Przygotowujemy funkcje obsługi drukarek fiskalnych Novitus online, ze szczególnym uwzględnieniem modelu HDe. Udostępniono pierwsze możliwości - pobranie statusu drukarki i prostą fiskalizację paragonu. Prosimy zwrócić uwagę, że drukarka musi być przełączona w tryb protokołu XML. Koleje funkcje w drodze.

Poprawki w procedurze wystawiania dokumentu zamykającego do zlecenia.


wtorek, 2 lipca 2019

Wchodzi w życie nowy format JPK_FA(2). Aktualizacja oprogramowania dostępna będzie w ciągu najbliższych dni.

Wprowadzenie formatu JPK_VDEK zostało odłożone w czasie, w związku z tym odłożyliśmy także wprowadzenie nowej edycji programu Podatki JPK. Prawdopodobnym nowym terminem jest koniec roku 2019.


czwartek, 30 maja 2019

Poprawki techniczne w różnych miejscach programu. Skorygowano procedurę resetowania ustawień kolumn tabeli.

Warsztat, Serwis: Rozszerzono możliwość przygotowania dokumentu zamykającego. Teraz można wybrać zamknięcie paragonem. Zmiana została wprowadzona na życzenie użytkowników.


piątek, 12 kwietnia 2019

W odpowiedzi na sugestie niektórych użytkowników wprowadzono automatyczne przełączanie programu w tryb pracy sieciowej po wprowadzeniu licencji sieciowej. Pozwoli to uniknąć zaskoczenia w sytuacji, gdy ktoś przełączy to ustawienie z dowolnego powodu. Oczywiście nadal można ręcznie przełączyć program w tryb pracy jednostanowiskowej na wyłączność - ale pod warunkiem, że nie jest uruchomione żadne inne stanowisko.

Przy okazji przypominamy, że ustawienia programu, w tym format numeracji dokumentów, są specyficzne dla każdego stanowiska. W przypadku, gdy kilka osób zamierza wystawiać dokumenty tego samego rodzaju, należy dla każdej z nich zarezerwować osobną pulę numeracji, powiedzmy A/1/2019 i B/1/2019. W przeciwnym razie może zdarzyć się, że numeracja nie będzie pełna i ciągła - zwłaszcza jeśli dokumenty dodatkowo wystawiane są w innych systemach, a numeracja nie zaczyna się od 1.


poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Wszystko wskazuje na to, że od lipca wejdzie oczekiwane rozwiązanie w postaci JPK_VDEK, zastępujące dotychczas obowiązujący JPK_VAT oraz deklarację VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Oznacza to spore zmiany i konieczność przystosowania oprogramowania.

JPK_VDEK udostępniony będzie w nowej wersji programu Podatki JPK, którą właśnie przygotowujemy. Dostosowanie do nowego formatu wymaga nowego formatu danych, zatem i nowego oprogramowania.

Nowa wersja programu Podatki JPK będzie dostępna w miarę udostępnienia nowej oficjalnej specyfikacji formatu JPK_VDEK. Prosimy o zwrócenie uwagi, że nowy program Podatki JPK nie uruchomi się w Windows Vista ani w Windows XP.

Osoby, które posiadają obecną licencję Podatki JPK, będą mogły bezpłatnie zaktualizować program i korzystać z niego do końca ważności posiadanej licencji Podatki JPK.

Wszyscy pozostali użytkownicy naszych programów będą mogli nabyć licencję Podatki JPK na normalnych zasadach. W ramach promocji przy zakupie nowej lub wznowionej licencji na dowolny program na 1 ROK albo na 2 LATA dostępna będzie licencja Podatki JPK w stałej cenie promocyjnej 99 zł (czyli przy zakupie innej licencji na 2 LATA będzie dodatkowa korzyść w postaci de facto o połowę niższej ceny).


sobota, 6 kwietnia 2019

W kolejnej aktualizacji wprowadzony zostanie nowy podpis elektroniczny aplikacji z certyfikatem Code Signing klasy EV. Jego wykorzystanie zwiększa bezpieczeństwo naszych programów, pozwalając na pobranie aplikacji z naszej strony internetowej bez interwencji filtru Smart Screen. Wydanie certyfikatu było poprzedzone szczegółową weryfikacją naszego przedsiębiorstwa, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Jeśli wcześniej ustawiono zaufanie dla aplikacji ze "Studio JZK programy komputerowe", może zajść konieczność ustawienia nowego zaufania dla aplikacji ze "Studio JZK sp. z o.o.". Dla większości użytkowników zmiana będzie niezauważalna, z wyjątkiem sytuacji, gdy uruchamiają nasze programy w trybie administratora (co nie jest z reguły konieczne) i mają ustawiony standardowy UAC (kontrola konta użytkownika), zobaczą wtedy komunikat tego rodzaju:

Uwaga - jak informowaliśmy wcześniej, z uwagi na brak pełnej obsługi algorytmów certyfikacji, szyfrowania i podpisów elektronicznych, prawidłowa praca programów w Windows XP bez SP3 może nie być możliwa. Gorąco zachęcamy do przesiadki na nowszy system, nowe certyfikaty wspierane są w Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 oraz oczywiście w Windows 10.


czwartek, 4 kwietnia 2019

Zwiększono wydajność modułu Produkcja. Więcej poprawek technicznych w różnych miejscach aplikacji.


sobota, 16 marca 2019

Poprawki w module Produkcja. W przypadku każdej receptury można sprawdzić aktualny koszt produktu w cenach zakupu (ewidencyjnych) i cenach sprzedaży poszczególnych składników.


środa, 13 marca 2019

Rozwiązano jeszcze klika problemów technicznych.


wtorek, 12 marca 2019

Wyłączono automatyczną synchronizację w tle podczas pracy w sieci. Synchronizacja będzie wykonywana podczas akceptacji dokumentu, odświeżania lub filtrowania danych na ekranie, wejścia do danego modułu albo naciśnięcia F5 przez użytkownika.

Włączono prezentację weryfikację dostępnej ilości stanowisk. W momencie jej przekroczenia wszystkie kopie programu zapiszą dane i zakończą pracę. Weryfikacja działa w czasie rzeczywistym i wyłącznie lokalnie, dotyczy jednoczesnej pracy na wielu stanowiskach. Zabezpieczenie wprowadzono z uwagi na permanentne naruszanie warunków licencji przez niektórych użytkowników. Zdecydowana większość użytkowników programu pracuje zgodnie z licencją, zatem nie zauważą żadnych komplikacji. Ilość dostępnych i uruchomionych stanowisk widoczna jest teraz w czasie rzeczywistym w pasku informacyjnym programu (na dole głównego okna).


sobota, 9 marca 2019

Szereg poprawek technicznych, w tym w procedurze synchronizacji danych w sieci. Udostępniono automatyczne obliczanie odliczenia 20% kosztów pojazdu, analogicznej do wcześniejszej opcji 75%. Przypominamy, że w tym roku nie ma już sensu prowadzić kilometrówki do celów podatkowych.

Przygotowujemy nową wersję opartą o silnik bazy SQL. Z uwagi na znaczy rozmiar i rozbudowaną funkcjonalność programu, migracja będzie w znacznym stopniu etapowana i poprzedzona zmianą struktury danych w obecnych wersjach programu.


piątek, 15 lutego 2019

Poprawiono niektóre algorytmy rozliczenia podatkowego.


środa, 13 lutego 2019

Szereg poprawek technicznych w różnych miejscach programu. Udostępniono bezpośrednie wysyłanie JPK_VAT w module VAT. W ten sposób można od razu wysłać gotowy JPK dla swojej księgowej. Umożliwiono przeglądanie i edycję kolejnych miesięcy w ramach roku bez konieczności zamykania okna podglądu miesięcznego.


sobota, 9 lutego 2019

Poprawiona procedura dodawania nowych kontrahentów. Standardowa tabelka z danymi ma teraz bezpośrednią opcję NOWY DO BAZY KONTRAHENTÓW, która powoduje bezpośrednie wprowadzenie kontrahenta zarówno do tabeli, jak i do bazy kontrahentów. Identyczna opcja pojawia się też bezpośrednio w oknie wyboru kontrahentów ze skrótem Ctrl+N. Wraca także skrót F8 do bazy kontrahentów z głównego okna programu, a zatem aby dodać nowego kontrahenta, wystarczy kolejno nacisnąć F8 oraz Ctrl+N.


piątek, 8 lutego 2019

Standardowe okienko eksportu danych z tabeli posiada teraz funkcję kopiowania treści do Schowka. To najszybszy sposób skopiowania danych do arkusza kalkulacyjnego (Excel, LibreCalc itp.), jak również po prostu do maila.


poniedziałek, 4 lutego 2019

Poprawiono interfejs edycyjny w programie Warsztat. Teraz wprowadzanie nowych pozycji z ręki korzysta z tego samego okienka, które służy do edycji pozycji na fakturze - dzięki czemu całość jest przejrzysta i konsekwentna. Okienko edycji pozycji na fakturze również zostało odrobinę skorygowane.


czwartek, 24 stycznia 2019

Ulepszono obsługę automatycznych wpisów w Terminarzu, generowanych z innych modułów. Teraz obsługują one standardowe funkcjonalności obiektu źródłowego, a zatem można na przykład wydrukować zlecenie widoczne w Terminarzu, albo wysłać je mailem.


wtorek, 22 stycznia 2019

Kilka osób zauważyło nieprawidłowe wyświetlanie nowych czcionek - związane jest to z nieprawidłową obsługą systemu Clear Type albo zgoła wyłączeniem jego obsługi w systemie. Dlatego przygotowaliśmy nową opcję diagnostyczną w oknie NAPISZ DO JZK. Jeśli coś wyświetla się nieprawidłowo, należy przesłać nowe zgłoszenie z nowej wersji programu, używając opcji rozszerzonych informacji technicznych - wtedy będziemy w stanie zdiagnozować problem.


poniedziałek, 21 stycznia 2019

Poprawki i porządki w programie Hotel. Usunięto drobne zauważone problemy, poprawiono interfejs.

Powiązanie pokoju z rezerwacją odbywać się będzie teraz tylko po GUID, nadawanym wewnętrznie i zawsze niezmiennym - dzięki czemu możliwa stanie się zmiana handlowego numeru pokoju, ze skutkiem dla wszystkich obecnych i przyszłych rezerwacji. Roll-out tej zmiany trochę potrwa, ale umożliwi też przejście na bazę SQL.


sobota, 19 stycznia 2019

Nowa konstrukcja drzewka funkcji, będącego główną osią programu. Drzewko jest teraz polimorficzne, czyli jego zawartość zmienia się w zależności od wybranego modułu. W górnej części drzewka pojawią się zawsze opcje związane z bieżącym modułem, na przykład dla modułu Faktury znajdziemy tam opcje typu Nowa faktura.

Drzewko radzi sobie z obsługą z klawiatury (strzałki, plus, minus, enter itd.), co dla wielu osób może okazać się przyspieszeniem pracy.

W drzewku są te same opcje, które dostępne są w podręcznym menu pod prawym klawiszem myszy. Jak się okazało jednak, wiele osób nie tylko nie lubi lub nie umie korzystać z tego menu, ale nie wie nawet o jego istnieniu. W kolejnych aktualizacjach zawartość menu będzie podlegać drobnym korektom tak, aby znajdowały się tam wszystkie potrzebne opcje. Zachęcamy do przesyłania uwag w tym zakresie.

Rozwiązano drobny problem z wyświetlaniem polskich liter w niektórych miejscach aplikacji. Informacje techniczne o wersji systemu zawierają teraz informację o wersji językowej systemu Windows oraz ewentualnie innym wybranym języku dla programu. Informacje te wyświetlane są w oknie O PROGRAMIE oraz w opcji NAPISZ DO JZK, ułatwiając weryfikację przyczyny ewentualnych problemów technicznych.


piątek, 18 stycznia 2019

Wprowadzono obsługę nowych stawek ZUS, zarówno obniżonej, jak i proporcjonalnej. Aby skorzystać ze składki proprocjonalnej, uzależnione od zeszłorocznego obrotu, o ile dopełniono obowiązku zgłoszeniowego, należy w ustawieniach składek wprowadzić swoją prywatną podstawę, która powinna w tym roku mieścić się między 675 a 2859 zł. Uporządkowano niektóre kwestie w module ZUS.

W ramach prac przygotowujących do zmiany systemu baz danych ujednolicamy interfejs poszczególnych modułów. Każdy moduł ma swoje pole tytułowe, udostępniające także menu podręczne tego modułu - to samo, które wyświetla się po użyciu prawego klawisza myszy albo klawisza Menu na klawiaturze Windows. Pole tytułowe zastąpi dotychczasowy Więcej.

Niektórzy użytkownicy zauważą przy danych niektórych kontrahentów ostrzeżenie o braku GUID. Oznacza to, że dokument został utworzony nie poprzez użycie bazy kontrahentów, a poprzez klonowanie innego, historycznego dokumentu - albo poprzez wprowadzenie danych jednorazowo ręcznie. Z uwagi na fakt, że nowa baza SQL wiąże dokumenty i obiekty według GUID, po uruchomieniu transferu do bazy SQL, takie dokumenty nie będą prawidłowo powiązane i nie będą pojawiały się w raportach zbiorczych. Zalecamy od dawna wykorzystywanie bazy kontrahentów do wprowadzania danych do faktury. Teraz jest dobry moment, aby poprawić takie dokumenty oraz ich powiązanie, jeśli mają się prawidłowo pojawiać w przyszłych raportach.

Zdarzali się także użytkownicy programu, którzy klonowali dokument, po czym jednorazowo poprawiali dane w tym dokumencie - szczególnie jaskrawym przykładem był pewien klient prowadzący sprzedaż, który klonował faktury korygujące jako faktury sprzedaży. We wszystkich takich wypadkach oryginalny GUID powiązania mógł pozostać, zatem te faktury oraz inne dokumenty pojawią się w raportach oryginalnego kontrahenta, zaś próba ich dodrukowania w nowym systemie spowoduje użycie aktualnych danych kontrahenta z oryginalnego powiązania. Warto o tym pamiętać.

Po udostępnieniu nowego systemu baz danych przez czas dłuższy będzie możliwość dostępu do danych historycznych w dotychczasowym trybie, wtedy dokument zostanie wydrukowany w oryginalnym formacie i formie. W przypadku nowych danych, będą one wprowadzane już tylko do nowej bazy danych i drukowane w nowym formacie.


czwartek, 17 stycznia 2019

Powoli i stopniowo udostępniamy czcionkę Roboto jako domyślną czcionkę systemową. Jest ona bardziej czytelna i lepiej skalująca się także w Clear Type, niż dotychczas użytkowana Segoe UI. Znacznie zyska na tym wygląd i czytelność poszczególnych części programu, zapewni też spójność z wyglądem strony internetowej. Przy okazji wprowadzono wiele elementów ujednolicających i upraszczających interfejs programu.

Pakiet składa się z trzech czcionek: Roboto, Roboto Slab oraz Roboto Condensed, także w wersjach lżejszych, pogrubionej i kursywie, razem 24 sztuki.

Czcionka Roboto jest instalowana ad hoc, jeśli nie jest dostępna na komputerze klienta i będzie działać w trakcie uruchomienia programu. Z uwagi na otwarte licencjonowanie, można tę czcionkę zainstalować sobie na stałe, aby używać w innych aplikacjach. W tym celu należy przejść do folderu programu, odnaleźć pliki Roboto*.ttf i użyć opcji Instaluj, dostępnej pod prawym klawiszem myszy. Należy pamiętać, aby zainstalować wszystkie warianty czcionki. Przyspieszy to także odrobinę uruchamianie programu.


środa, 16 stycznia 2019

W związku z pytaniami informujemy, że programu Umowy został wycofany z oferty. Do końca ważności bieżącej licencji program będzie działać, nie będą natomiast wydawane licencje wznowieniowe. Moduły podstawowej obsługi umów, kadr itp. pozostają w programach serii PRO, w szczególności Druczek® PRO i Fakturzysta® PRO.

Zgodnie z informacją dostępną na www.podatki.gov.pl, formularze PIT-11, PIT-8C, PIT-R od 2019 r. składa się od 1 stycznia 2019 wyłącznie elektronicznie, w związku z tym wersje do druku w ogóle nie istnieją, w związku z czym dostępne w programie opcje nadruku pozostaną jakiś czas jako funkcjonalność archiwalna.

W dalszym terminie zostanie przygotowana nowa aplikacja, obsługująca funcjonalność on-line, w tym obsługę bramki e-Deklaracje z wewnątrz programu. Z uwagi na konieczną zmianę kompilatora, odbędzie się dopiero po zmianie systemu baz danych na oparty o standardowe SQL.

Zmiana kompilatora wykluczy uruchomienie naszych programów w systemie Windows XP. Podobnie zresztą ma się sprawa z podpisem cyfrowym plików, kolejne aktualizacje będą wykorzystywać podpis klasy EV z użyciem algorytmu, który nie zadziała w Windows XP.


poniedziałek, 14 stycznia 2019

Uruchomiono obsługę weryfikacji statusu VAT kontrahenta w czasie rzeczywistym. Można włączyć tę opcję przy każdym wystawianiu faktury z ręki. Rozbudowano także obsługę pobierania danych z serwisu RegonOnline. Obie opcje znacznie zwiększają bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.


piątek, 11 stycznia 2019

Wprowadzono możliwość księgowania 75% wydatków jako odrębną opcję w programie. 75% liczymy od kwoty brutto pomniejszonej o odliczony VAT, zatem w Książce odliczamy 75% kwoty netto i 75% z 50% kwoty VAT.

Wprowadzono obsługę deklaracji rozliczeniowych za 2018: PIT-B(16), PIT-36L(15), PIT-36(26).


poniedziałek, 7 stycznia 2019

Dociekliwi użytkownicy zauważą, że w programach uruchomiono nowy silnik baz danych SQL. W ramach bieżącej tożsamości automatycznie utworzona została baza o nazwie JZK.DB.

Trwa powolny roll-out nowych funkcjonalności. Powoli będziemy migrować w stronę nowego narzędzia, przenosząc poszczególne moduły. Zapewniamy kompatybilność wsteczną, czyli dane z dowolnej starszej wersji programów JZK zostaną automatycznie przeniesione do warstwy SQL.

Nowy silnik baz danych oferujące zupełnie nowe możliwości, a przede wszystkim należytą seperację warstwy interfejsu od warstwy danych, co da także stabilniejszą pracę w sieci. Testujemy ją od lat w wewnętrznie użytkowanym systemie, obsługującym podstawowe procesy firmy.

Podstawowe narzędzia administracyjne dostępne są w menu Opcje - Administracja SQL. Można tam aktualnie przejrzeć ostatnie logowania do programu. Baza SQL jest ujmowana w nowej kopii zapasowej. Należy pamiętać, że baza SQL jest bardzo stabilna, ale w razie zniszczenia części danych jedynym sposobem naprawy jest odtworzenie ostatniej dobrej kopii zapasowej.

Wykorzystane narzędzie SQL oferuje w podstawowym zakresie doskonałą szybkość pracy, którą przetestowaliśmy w równolegle prowadzonym projekcie PRZYJAZDY.PL, bezproblemowo wprowadzając rozbudowane rozkłady jazdy transportu publicznego, na przykład całą sieć PKP Intercity SA albo kompletne rozkłady jazdy Luksemburga.


wtorek, 1 stycznia 2019

Wszystkiego dobrego w nowym roku! Rok będzie pełen nowości, niespodzianek i zmian, ale nastąpią one później. Wyjątkowo zatem zaczynamy rok od aktualizacji wyłącznie technicznej.


Skontaktuj się z nami

SPRZEDAŻ 8-17
583463647 Arkadiusz Dziuma
583463647 Przemysław Jegor
Zamówienia on-line
zamowienia@jzk.pl

OBSŁUGA KLIENTA 8-16
587823366 Mikołaj Lora
587823566 Aleksandra Jegor
biuro@jzk.pl

POMOC TECHNICZNA 8-18
587823600 Agnieszka Hulewicz
587823393 Robert Przewłoka
NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeśli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-3-94-200-93.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5). Jeśli adres nie zostanie rozpoznany, po prostu zadzwoń do nas.

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania ·

2019-12-14 21:55 #24.2 for 3.94.200.93 @ec2-3-94-200-93.compute-1.amazonaws.com