Najpopularniejszy program dla małej firmy
    DRUCZEK X9    Opis programu    Moduły    Referencje 212    POBIERZ    KUP TERAZ    Inne programy    Kontakt   

Program DruczekŽ został stworzony z myœlš o przedsiębiorcach samodzielnie prowadzšcych sprawy swojej firmy. DruczekŽ to nasz flagowy produkt od lat.

Program DruczekŽ jest lubiany małe firmy za wygodnš obsługę przelewów, eleganckie wydruki, łatwoœć wprowadzania oraz importowania danych.

Szczegółowe opcje konfiguracyjne i dodatki pozwalajš w pełni dopasować Druczka do potrzeb każdej firmy. Twój czas i nerwy sš bezcenne, resztę DruczekŽ oferuje w standardzie.

 Druczek X9Druczek StartDruczek PRO
Faktury
FakturyFaktury VAT, paragony, faktury bez VAT, rachunki. Fiskalizacja. Faktury korygujšce.TAKTAKTAK
SprzedażObsługa szybkiej sprzedaży. Faktury, rachunki, korekty.TAKTAKTAK
MarżaRejestr marży. Faktury VAT marża.TAKNIETAK
Rejestr sprzedażyPodatkowy raport ze sprzedaży dla biura rachunkowego.TAKTAKTAK
WalutyPełna tabela kursów œrednich NBP do wystawiania faktur w walutach. TAKTAKTAK
Rozliczenia
RozliczeniaRozliczenia z klientami i windykacjaTAKTAKTAK
Wezwania i notyNoty odsetkowe, wezwania do zapłaty.TAKTAKTAK
Zamówienia
ZamówieniaZamówienia od klientów. Realizacja na fakturę. Dokumenty dodatkowe.TAKNIETAK
Pro-formyWystawianie faktur pro-forma. Generowanie faktur końcowych.TAKNIETAK
OfertyWystawianie ofert, realizacja jako zamówienie lub bezpoœrednio na fakturę.TAKNIETAK
ZaliczkiFaktury zaliczkowe i końcowe.TAKNIETAK
ReklamacjeZgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji.NIENIETAK
AbonamentyObsługa sprzedaży abonamentowej. Fakturowanie cykliczne, seryjne i fakturowanie masoweNIENIETAK
Zakupy
ZakupyRejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów.TAKNIETAK
Noty korygujšceNoty korygujšce do faktur zakupowych.TAKNIETAK
Zamówienia ogólneZamówienia tekstowe, nie powišzane z listš towarów i magazynemTAKNIETAK
DostawcyZamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień.NIENIETAK
Faktury RRWystawianie tylko faktur RR. Więcej w programier Rolnik.NIENIETAK
Magazyn
MagazynPrzyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynoweTAKNIETAK
TowaryBaza towarów i usług. Podglšd zawartoœci magazynów i cennika TAKTAKTAK
RemanentPodatkowy spis z natury wraz z rozliczeniemTAKNIETAK
Ruchy towarówPodsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowychTAKNIETAK
Kasa
KasaObsługa kasy. Raporty kasowe. Archiwizacja.TAKTAKTAK
Archiwum KasyArchiwum kasy. Zamknięte raporty kasoweTAKTAKTAK
BankObsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat.TAKNIETAK
PrzelewyPrzelewy papierowe i elektroniczneTAKNIETAK
Kontrahenci
KontrahenciRozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy.TAKTAKTAK
TerminarzTerminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów.TAKNIETAK
UżytkownicyBaza użytkowników programu - wystawców dokumentów. Możliwoœć zmiany wystawcy.TAKTAKTAK
Mailing SMTPObsługa wysyłki poczty e-mailNIETAKNIE
CRMBiznesowy CRM wraz z dossierNIENIETAK
Poczta
PocztaKorespondencja papierowa. Obsługa nadawcy masowego. Nalepki, koperty, etykiety adresoweTAKNIETAK
Mailing SMTPObsługa wysyłki poczty e-mailTAKNIETAK
Dokumenty
DokumentyDokumenty firmoweTAKNIETAK
Noty korygujšceNoty korygujšceTAKNIETAK
Noty księgoweNoty księgoweNIENIETAK
Noty obcišżenioweNoty obcišżenioweNIENIETAK
Polecenia księgowaniaPolecenia księgowaniaNIENIETAK
Potwierdzenia saldaPotwierdzenia saldaNIENIETAK
Weryfikacja kontrahentów
RegonPobieranie danych przedsiębiorców z bazy REGON GUS, wystarczy podać numer NIPTAKTAKTAK
Weryfikacja numerówSprawdzanie poprawnoœci numerów identyfikacyjnych (NIP, REGON, PESEL)TAKTAKTAK
BankiWeryfikacja poprawnosci numeru rachunku bankowego, rozpoznawanie polskich bankówTAKTAKTAK
Status VATWeryfikacja statusu VAT podatnika z bazy administracji skarbowejTAKTAKTAK
Biała listaWeryfikacja podatnika VAT (dane, adres, numery kont) na Białej Liœcie prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji SkarbowejTAKTAKTAK
Geolokalizacja
Kody pocztoweWyszukiwanie kodu pocztowego na podstawie adresuTAKNIETAK
TERYTRozpoznawanie kodu pocztowego - po podaniu kodu znajdowana jest gmina, powiat, województwo oraz kod TERYTTAKNIETAK
GeolokalizacjaGeolokalizacja i prezentacja na mapie na bazie adresu kontrahenta (* w przygotowaniu)NIENIETAK
Przetwarzanie dokumentów
DrukowanieDrukowanie dokumentów na dowolnej drukarce dostępnej w Windows, realny podglšd wydrukuTAKTAKTAK
PDFZapisywanie plików PDF w pełnej rozdzielczoœci, przeglšdanie plików PDF bez koniecznoœci użycia zewnętrznego narzędziaTAKTAKTAK
E-mailWysyłanie poczty elektronicznej e-mail w standardzie TLS i SSL, wysyłanie pliku PDF mailem bezpoœrednio z programuTAKTAKTAK
SMSWysyłanie SMS wprost z programu (z opłatš, już od 7 groszy za SMS)TAKTAKTAK
XMLZapisywanie każdego dokumentu w formacie XML (wymaga opcji Kopia Elektroniczna)TAKTAKTAK
Kopie zapasoweAutomatyczne wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych danych z programu, w jednej lub dwóch odrębnych lokalizacjachTAKTAKTAK
Licencjonowanie
AktualizacjaAktualizacja internetowa w oparciu o własne serwery JZKTAKTAKTAK
LicencjeLicencje z aktywacjš internetowš, automatyczne pobieranie licencji, wznowienie on-lineTAKTAKTAK
Licencja PodatkiMożliwoœć otrzymania licencji Podatki JPK na warunkach promocyjnychNIENIETAK
TożsamoœciNiezależna obsługa do 5 firmNIENIETAK
Praca w sieciMożliwoœć pracy w sieci (wymaga licencji na więcej niż 1 stanowiskoNIENIETAK
Raporty
Rejestr sprzedażyPodatkowy raport ze sprzedaży.NIENIETAK
WykresyWykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej.NIENIETAK
Zyski i stratyAnaliza realizowanych marż. Podsumowania wg handlowców, klientów, towarów.NIENIETAK
Szczegółowy cennik programu ˇ Porównaj Druczek z innym programem

Porównanie zostało wygenerowane automatycznie na podstawie najnowszej dostępnej wersji programu. Porównanie jest informacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zakres funkcji w programie może ulec zmianie z przyczyn technicznych lub marketingowych, w miarę możliwoœci technicznych gwarantujemy w takim wypadku licencję zastępczš. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Funkcje standardowe w Pakiecie JZK:
✔ automatyczne sprawdzanie konta i danych kontrahenta na Białej Liœcie podatników VAT
✔ pobieranie danych kontrahentów z bazy REGON w GUS. Wystarczy podać numer NIP
✔ formalna weryfikacja poprawnosci numeru rachunku bankowego, rozpoznawanie polskich banków
✔ atlernatywna weryfikacja bieżšcego statusu VAT podatnika
✔ sprawdzanie poprawnoœci numerów identyfikacyjnych (NIP, REGON, PESEL)
✔ automatyczne wyszukiwanie i rozpoznawanie kodu pocztowego, wraz z kodem TERYT

✔ obsługa nowoczesnych drukarek fiskalnych on-line łšczonych przez LAN, WiFi, Bluetooth
✔ drukowanie dokumentów na dowolnej drukarce dostępnej w Windows, realny podglšd wydruku
✔ zapisywanie i przeglšdanie plików PDF wprost w programie, wysyłanie pliku PDF mailem bezpoœrednio z programu
✔ zapisywanie w formacie XML (wymaga opcji Kopia Elektroniczna)
✔ aktualizacja internetowa w oparciu o własne serwery JZK
✔ wysyłanie SMS (z opłatš, już od 7 groszy za SMS), wysyłanie poczty elektronicznej e-mail
✔ możliwoœć obsługi wielu firm w osobnych tożsamoœciach (5 w licencji PRO, bez limitu w Ultimate)
✔ wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych każdej tożsamoœci odrębnie
✔ wsparcie BOK z obsługš telefonicznš oraz e-mail, obsługa zgłoszeń technicznych bezpoœrednio z programu

Strona główna

Moduł Sprzedaż

Nowa faktura

Zmiana rodzaju dokumentu w locie

Okno danych kontrahenta

Dossier klienta

Wyszukiwanie miejscowoœ˜ci w bazie TERYT

Wyszukiwanie kodu pocztowego

Moduł Przelewy

Nowy przelew

Nowy przelew ZUS

Przelew ZUS z formularzem

Moduł Zamówienia

Rejestrowanie wpłˆaty do faktury

Nota odsetkowa

Wykresy w module Raporty

Zyski i Straty w module Raporty

Faktura z formularzem przelewu

Moduł Kasa

KW Polecenie wypˆaty

Moduł Bank

Moduł Terminarz

Moduł Kontrahenci

Moduł Œrodki Trwałˆe

Moduł Bazy adresowe

Moduł Podatki

Nowa koperta

Koperta

Arkusz nalepek adresowych

Administrator

Moduł Ksišżka

Moduł VAT

Podsumowanie zamówień

Zrzuty ekranu sš przykładowe, wszystkie dane sš fikcyjne. Dzięki zrzutom możesz zorientować się, jak wyglšda program w czasie pracy. Z uwagi na czas produkcji, zrzuty nie zawsze odpowiadajš najnowszej wersji programu. W każdym programie JZK sš setki różnych funkcji, na zrzutach widać tylko kilka z nich.

Pobierz i zainstaluj

Instalacja jest prosta i automatyczna, wystarczy nacisnšć przycisk Instaluj.

Zalecamy pozostawienie C:\JZK jako standardowej œcieżki instalacji.

Jeœli chcesz pracować fizycznej sieci lokalnej LAN, przeczytaj uważnie instrukcję instalacji w sieci.

Programy nie majš żadnych szczególnych wymagań systemowych, wystarczy Windows 10, Windows 8 albo Windows 7. Częœć programów uruchomi się także w Windows Vista oraz Windows XP.

Program Druczek
14 grudnia 2019
10.5 MB

Trzy proste kroki

Krok 1: Uruchom plik instalacyjny
Krok 2: Naciœnij przycisk Instaluj
Krok 3: Ciesz się z programu!

Program Druczek

Więcej o programie

✔ sprzedaż i fakturowanie
✔ zakupy
✔ magazyn z inwentaryzacjš
✔ rozliczenia
✔ zamówienia i oferty
✔ kasa i przelewy
✔ poczta i korespondencja

Licencja na 1 stanowisko  2 stanowiska   3 stanowiska   4 stanowiska   5 stanowisk  :

Licencja na 1 miesišc
✔ bez zobowišzania
 


+ Podatki JPK 35,- zł
+ Kopia Elektroniczna 23,- zł
+ Abonament Serwisowy 35,- zł

Opłata za miesišc z góry.

Licencja 1 ROK z góry
✔ najbardziej opłacalna
30% taniej!


+ Podatki JPK 420 99,- zł
+ Kopia Elektroniczna 276 199,- zł
+ Abonament Serwisowy 420 299,- zł

Opłata za rok z góry. Otrzymujesz rabat w stosunku do standardowej opłaty za dwanaœcie kolejnych miesięcy.

Wszystkie ceny netto. Doliczony zostanie VAT 23%. Zamówienie z obowišzkiem zapłaty. Potrzebujesz licencji na inny okres albo na więcej stanowisk? Zadzwoń do nas albo poproœ o ofertę. Licencja PRO: do 5 tożsamoœci, magazynów, kas, użytkowników, opcja pracy w sieci, opcje podatkowe. Licencja Ultimate: nieograniczona iloœć tożsamoœci, magazynów, kas i użytkowników.


Skontaktuj się z nami

SPRZEDAŻ 8-17
583463647 Arkadiusz Dziuma
583463647 Przemysław Jegor
Zamówienia on-line
zamowienia@jzk.pl

OBSŁUGA KLIENTA 8-16
587823366 Mikołaj Lora
587823566 Aleksandra Jegor
biuro@jzk.pl

POMOC TECHNICZNA 8-18
587823600 Agnieszka Hulewicz
587823393 Robert Przewłoka
NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 ˇ REGON 221674718 ˇ KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sšdu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całoœci.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłšcznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie cišg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeœli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpoœrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzšcy z Polski (ec2-3-94-200-93.compute-1.amazonaws.com). Jeœli to błšd, odœwież stronę (F5). Jeœli adres nie zostanie rozpoznany, po prostu zadzwoń do nas.

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 ˇ Partial copyright Š Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 ˇ Partial copyright Š JZK24 sp. z o.o. Š 2019 ˇ JZKŽ, DruczekŽ, FakturzystaŽ sš zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial Š Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial Š Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt ˇ Regulamin ˇ Licencja ˇ Pliki do pobrania ˇ

2019-12-14 21:54 #6 for 3.94.200.93 @ec2-3-94-200-93.compute-1.amazonaws.com