Druczek

Opis aplikacji Referencje Cennik Zamów! Pobierz    

Moduły programu

58 najważniejszych modułów w standardzie aplikacji Druczek:

Start

Strona startowa z aktywną zawartością.

Szczegóły

Faktury

Wystawianie faktur wraz z fiskalizacją.

Moduł Faktury: Faktury

Szczegóły

Paragony

Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej.

Szczegóły

Rejestr sprzedaży

Rejestr sprzedaży.

Szczegóły

Wpłaty do faktur

Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur.

Szczegóły

Rozliczenia

Rozliczenia z klientami. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe.

Moduł Faktury: Rozliczenia

Szczegóły

Płatności

Rejestrowanie płatności elektronicznych i płatności kartą. Powiązanie z fakturami sprzedaży.

Szczegóły

Towary

Baza towarów i usług. Podgląd zawartości magazynów i cennika

Moduł Towary: Towary

Szczegóły

Usługi

Baza usług. Szybkie fakturowanie usług.

Szczegóły

Procedury

Opisy i wyceny procedur kompleksowych. Fakturowanie usług jednym poleceniem.

Moduł Usługi: Procedury

Szczegóły

Abonamenty

Wzorce fakturowania seryjnego. Umowy abonamentowe.

Szczegóły

Magazyn

Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe

Moduł Magazyn: Magazyn

Szczegóły

Remanent

Spis z natury wraz z rozliczeniem

Moduł Magazyn: Remanent

Szczegóły

Opakowania

Kaucje za opakowania, ewidencja odpadów

Szczegóły

Produkcja

Produkty złożone. Obsługa procesu produkcyjnego. Generowanie jednym kliknięciem.

Moduł Magazyn: Produkcja

Szczegóły

Oferty

Oferty. Pro-formy do ofert.

Moduł Zamówienia: Oferty

Szczegóły

Zamówienia

Zamówienia od klientów. Pro-formy, oferty, faktury zaliczkowe.

Moduł Zamówienia: Zamówienia

Szczegóły

Reklamacje

Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji.

Moduł Zamówienia: Reklamacje

Szczegóły

Zakupy

Rejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów.

Moduł Zakupy: Zakupy

Szczegóły

Dossier zakupów

Szczegółowe podsumowanie zakupów

Szczegóły

Dostawcy

Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień.

Moduł Zakupy: Dostawcy

Szczegóły

Marża

Rejestr marży. Faktury VAT marża.

Moduł Zakupy: Marża

Szczegóły

Kasa

Obsługa kasy gotówkowej. Raporty kasowe. Archiwizacja.

Moduł Kasa: Kasa

Szczegóły

Bank

Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat.

Moduł Bank: Bank

Szczegóły

Przelewy

Drukowanie przelewów papierowych

Moduł Bank: Przelewy

Szczegóły

Waluty

Obsługa kursów walut do fakturowania w walutach.

Moduł Bank: Waluty

Szczegóły

Kursy walut

Przegląd kursów walut.

Szczegóły

Tabele kursów

Przegląd tabel kursów walut NBP.

Szczegóły

Kontrahenci

Baza kontrahentów.

Moduł Kontrahenci: Kontrahenci

Szczegóły

Użytkownicy

Baza użytkowników programu - wystawców dokumentów.

Moduł Kontrahenci: Użytkownicy

Szczegóły

Tożsamości 5

Do 5 tożsamości

Szczegóły

Tożsamości 365

Do 365 tożsamości

Szczegóły

Zdarzenia

Lista zadań i zdarzeń. Planowanie terminów.

Szczegóły

Tydzień

Terminarz tygodniowy. Plan tygodnia.

Szczegóły

Miesiąc

Terminarz miesięczny. Plan miesiąca.

Szczegóły

Rok

Terminarz roczny. Plan roku.

Szczegóły

Sprawy

Rejestrowanie prowadzenie i rozliczanie spraw i zleceń według stawki godzinowej, miesięcznej lub wg zdarzeń

Moduł Dokumenty: Sprawy

Szczegóły

Dokumenty

Dokumenty firmowe

Moduł Dokumenty: Dokumenty

Szczegóły

Korespondencja

Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Szczegóły

Poczta papierowa

Korespondencja papierowa. Obsługa nadawcy masowego. Nalepki, koperty, etykiety adresowe

Szczegóły

Poczta elektroniczna

Obsługa wysyłki poczty e-mail

Szczegóły

Raporty i wykresy

Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej.

Moduł Raporty: Raporty i wykresy

Szczegóły

Zyski i straty

Analiza realizowanych marż, kosztów zakupu i zyskowności sprzedaży.

Moduł Raporty: Zyski i straty

Szczegóły

Dossier

Podsumowanie zakupów i sprzedaży poszczególnych towarów, podgrup albo grup

Szczegóły

Ruchy towarów

Ruchy towarów w magazynie. Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały.

Moduł Raporty: Ruchy towarów

Szczegóły

Umowy

Umowy zlecenia, o dzieło, o pracę. (wymaga rozszerzenia Umowy;

Moduł Umowy: Umowy

Szczegóły

Wynagrodzenia

Rozliczenia umów. Deklaracje PIT.

Szczegóły

Delegacje

Delegacje krajowe.

Moduł Umowy: Delegacje

Szczegóły

Książka

Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Moduł Księgowanie: Książka

Szczegóły

Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany.

Moduł Księgowanie: Ryczałt

Szczegóły

VAT

Podatek od towarów i usług.

Moduł Księgowanie: VAT

Szczegóły

ZUS

Składki ZUS przedsiębiorców

Moduł Księgowanie: ZUS

Szczegóły

Raporty fiskalne

Raporty okresowe z urządzenia fiskalnego

Szczegóły

Środki trwałe

Rejestr środków trwałych. Amortyzacja

Moduł Księgowanie: Środki trwałe

Szczegóły

JPK

Generowanie, przeglądanie i obsługa plików JPK_FA, JPK_MAG, JPK_VAT, JPK_V7M*, JPK_V7K*, JPK_PKPIR*, JPK_EWP*... Wymaga rozszerzenia JPK lub Podatki(*)

Moduł JPK: JPK

Szczegóły

Import JPK

Import plików JPK_FA, JPK_V7 lub JPK_VAT z innych aplikacji

Szczegóły

Administrator X1

Funkcje administracyjne baz danych X1 (wymaga usługi Abonament Serwisowy lub pakietu Administracja.

Szczegóły

Administrator 365

Funkcje administracyjne baz danych 365 (wymaga usługi Abonament Serwisowy lub pakietu Administracja.

Szczegóły


Przy zamawianiu licencji Druczek można skorzystać z promocyjnego rozszerzenia Podatki:

Sprzedaż

Podatkowy rejestr sprzedaży.

Moduł Rejestry: Sprzedaż

Szczegóły

Flota

Baza samochodów, przeglądów, ubezpieczeń

Moduł Rejestry: Flota

Szczegóły

Tożsamości

Zestawy danych i firm

Szczegóły

- łącznie 3 dodatkowe moduły z aplikacji Podatki. Warunkiem skorzystania z oferty jest jednoczesne nabycie licencji Druczek+Podatki. Moduły te można dokupić zamawiając odrębną licencję Podatki niezależnie i w standardowej cenie.


Przy zamawianiu licencji Druczek można skorzystać z promocyjnego rozszerzenia Umowy:

Tożsamości

Zestawy danych i firm

Szczegóły

Terminarz

Terminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów.

Moduł Terminarz: Terminarz

Szczegóły

- łącznie 2 dodatkowe moduły z aplikacji Umowy. Warunkiem skorzystania z oferty jest jednoczesne nabycie licencji Druczek+Umowy. Moduły te można dokupić zamawiając odrębną licencję Umowy niezależnie i w standardowej cenie.