PROGRAMY    KUP TERAZ    POBIERZ    POMOC    BLOG    KONTAKT    Zaloguj się   

Częste pytania

API Druczka Jak uzyskać dostęp do API? Jak można połączyć się z innym programem?

Aktywacje Czy aktywacja jest konieczna? Jak są liczone aktywacje? Co się dzieje, gdy przenoszę instalację?

Automatyczne przeliczanie cen Jak działa automatyczne przeliczanie cen? Jak narzucić swoją marżę? Czy można automatycznie zaokrąglić ceny sprzedaży?

Biała lista płatników VAT Co to jest biała lista VAT? Jak sprawdzić kontrahenta?

Co musi być na fakturze Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami?

Co nie musi być na fakturze Czy faktury należy podpisywać? Jak dodać miejsce wystawienia? Czemu nie drukuje się kwota słownie?

Czy faktury się podpisuje Czy faktury się podpisuje?

Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych Jak ustawić częstotliwość wykonywania kopii zapasowych? Co ile dni wykonywać kopię zapasową?

Dodatkowe teksty na fakturze Jak dodać na fakturze dodatkowy tekst?

Drukarki etykiet Jak korzystać z drukarki etykiet? Jakie drukarki są zalecane?

Drukarki fiskalne Jak wybrać drukarkę fiskalną? Czy jest obsługa drukarek on-line?

Drukowanie duplikatu faktury Jak wydrukować duplikat faktury? Co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury?

E-Deklaracje Jak wysłać deklarację podatkową?

Edycja słowników Jak zmienić treść słowników w programie? Skąd biorą się słowniki? Jak usunąć zbędne dane?

Edycja treści maila z fakturą Gdzie mogę edytować tekst dołączany do mailingu? Jak mogę zmienić treść maila z załączoną fakturą?

Faktury w cenach netto czy brutto Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto?

Faktury zakupowe Jak wprowadzić fakturę zakupową, aby została zaksięgowana?

Foldery programu Gdzie zapisywane są dane programu i pliki JPK? Jak wygląda układ danych na dysku?

Format daty w rejestrach Jak ustawić format daty w rejestrach?

Inny odbiorca na fakturze Jak ustawić innego odbiorcę na fakturze? Jak wystawiać faktury dla jednostek gminnych lub miejskich?

Inny płatnik na fakturze Jak umieścić na fakturze innego płatnika?

Instalacja Pakietu JZK Jak zainstalować programy Pakietu JZK? Czy można zainstalować kilka programów jednocześnie? Jak zainstalować opcje dodatkowe?

Instalacja w sieci Jak zainstalować program w sieci?

Jak odczytać kopię elektroniczną Jak odczytywać elektroniczne kopie faktur?

Jak odtworzyć kopię zapasową Jak odtworzyć dane z kopii zapasowej?

Jak odtworzyć przypadkowo usunięty dokument Jak usunąć przypadkowo usuniętą fakturę lub inny dokument?

Jak podłączyć drukarkę fiskalną Jak podłączyć drukarkę fiskalną przez sieć LAN, WiFi lub Internet? Jak podłączyć przez Bluetooth lub USB?

Jak przechowywać kopie elektroniczne Co zrobić z kopią elektroniczną? Jak przechowywać elektroniczne kopie faktur VAT?

Jak przenieść instalację programu Jak przenieść program w inne miejsce? Co zrobić, jeśli zmieniam komputer?

Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy Jak wydrukować numer konta sprzedawcy bezpośrednio pod danymi adresowymi? Jak wydrukować konto przy kwocie i terminie płatności?

Jak wymieniać dane z księgową Jak mogę wymieniać dane z księgową? Czy oboje musimy posiadać Druczka?

Jak wystawić fakturę do pro-formy Jak wystawić fakturę do pro-formy?

Jak wystawić fakturę korygującą Jak prawidłowo wystawić korektę? Co powinna zawierać faktura korygująca? Dlaczego nie jest drukowana treść przed fakturą? Jak mogę poprawić błąd na fakturze?

Jak wystawić fakturę pro-forma Jak wystawić fakturę pro-forma?

Jak zapisać kopię elektroniczną faktury Jak generować faktury z kopią elektroniczną?

Jak zmienić fakturę Jak zmienić dane na fakturze, która już jest zapisana, ale jeszcze jej nie wysłałem?

Jak znaleźć firmę po nazwie lub NIP Jak znaleźć firmę po numerze NIP? Jak znaleźć firmę po nazwie? Czy trzeba wprowadzać ręcznie wszystkie dane kontrahenta?

Jaką drukarkę fiskalną wybrać Jaką drukarkę fiskalną wybrać? Co polecacie? Które drukarki były testowane?

Kiedy MPP jest obowiązkowy Kiedy Mechanizm Podzielonej Płatności jest obowiązkowy? Czy zastępuje Odwrotne Obciążenie?

Kody na fakturach Jakie są kody na fakturach? Dlaczego są wymagane? Co oznacza kod MPP?

Konfiguracja konta e-mail Jak ustawić konto e-mail w programie? Co zrobić, aby wysyłać maile z Druczka?

Konto pocztowe gmail Czy programy JZK współpracują z kontem Gmail? Mam komunikat Invalid Address Family.

Kopie zapasowe Jak wykonać kopię zapasową?

Kursy walut Jak pobrać kursy walut do faktury? Czemu nie widzę aktualnych kursów walut? Jak je pobrać automatycznie?

Kwota słownie na fakturze Jak włączyć drukowanie kwoty słownie na fakturze?

Logo firmy na fakturach Jak wydrukować logo mojej firmy na fakturach i innych dokumentach?

Lokalizacja danych Dlaczego po aktualizacji nie widzę moich danych? Gdzie przechowywane są pliki z danymi? Jak ustawić folder przechowywania?

Należyta staranność Co oznacza należyta staranność przy weryfikacji kontrahenta?

Nietypowe stawki VAT Jakie stawki VAT dostępne są w programach JZK? Jak wystawić fakturę na usługi bez VAT?

Numer konta VAT Gdzie wpisuję numer konta VAT? Czy trzeba wprowadzić na fakturze numer konta VAT do podzielonej płatności?

Numerowanie dokumentów Dlaczego nie widzę numeru faktury podczas jej wystawiania? Czemu pole numeru w niektórych dokumentach jest puste? Czy program numeruje automatycznie?

Ochrona danych osobowych Jak programy JZK wspierają ochronę danych osobowych? Czy można przetwarzać dane osób trzecich bez ich zgody? Jak zapewnić prawidłowe przetwarzanie cudzych zbiorów danych w zakresie wymagającym rejestracji w GIODO? Jak zarejestrować dane kupione na wolnym rynku lub pobrane z internetu?

Personalizacja okna Nowa faktura Jak dopasować okno Nowa faktura do własnych potrzeb? Jak włączyć rozwijalną listę towarów?

Pobieranie kursów walut Dlaczego nie widzę dzisiejszych kursów walut? Jak je pobrać?

Podatek liniowy i inne parametry podatkowe Gdzie mogę wybrać liniowy podatek 19%? Jak ustawić opcje rozliczania podatku dochodowego? Jak wstawić kwotę stałej zaliczki PIT?

Podział bazy danych na pliki roczne Jak uporządkować bazę danych i przyspieszyć pracę programu?

Praca z zewnętrzną bazą danych Jak podłączyć inną bazę danych? Czy jest możliwość użycia bazy opartej o SQL? Jak pracować na danych w chmurze?

Program Files i Moje Dokumenty Czy można instalować programy w folderach systemowych?

Przechowywanie danych dla celów kontroli podatkowej Jak przechowywać dane podatkowe? Na które dane trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Remanent Jak wykonać remanent?

Rodzaje faktur Jakie rodzaje faktur można wystawić w programach JZK?

Rozliczanie podatków Jak rozliczać podatki w programach JZK?

Skalowanie wydruku Czemu wydruk jest jakby pomniejszony? Czemu faktura zajmuje tylko 1/3 lub 1/4 kartki? Po upgrade do Windows 10 wydruki w PDF są zbyt małe?

Split payment Jak wystawić fakturę z napisem Mechanizm Podzielonej Płatności?

Stany magazynowe na dowolny dzień Jak otrzymać wykaz stanów magazynowych na konkretny dzień?

Struktura danych na dysku Jak wygląda układ danych na dysku? Gdzie są zapisywane pliki programu?

Uruchamianie konkretnej tożsamości Mam kilka tożsamości, czy za każdym razem muszę wybierać którąś?

Ustawienia regionalne Program wyświetla inne waluty zamiast złotówek. Jak to naprawić?

Usługa SMS Jak włączyć wysyłanie SMS z programu?

Waluty na fakturze Jak zmienić walutę na wystawianej fakturze? Czy można wystawić fakturę w innej walucie, niż złote?

Wprowadzanie licencji Jak wprowadzić nową licencję? Jak usunąć poprzednie licencje? Jak wprowadzić wznowienie licencji?

Wydajność sieci Co zrobić, żeby zwiększyć wydajność podczas pracy w sieci?

Wygasanie licencji Co się dzieje, gdy licencja wygasa? Co z danymi?

Wystawianie faktury Jak wystawić fakturę? Jak wygląda okienko fakturowania?

Wysyłanie SMS Jak działa wysyłanie SMS w programach JZK?

Wysyłanie pliku JPK do fiskusa Jak wysłać plik JPK do fiskusa? Jak złożyć plik JPK?

Wysyłanie pliku JPK mailem Jak wysłać plik JPK do kogoś innego, na przykład do księgowej?

Wznowienie licencji Jak zamówić wznowienie licencji? Na jak długo, w jakiej cenie?

Wzorce wydruków Jak edytować wzorce wydruków? Jak stworzyć własny wzorzec zlecenia serwisowego? Co zrobić, żeby wzorce nie były zmieniane przy aktualizacji?

Zaliczki w MPP Co z fakturami zaliczkowymi w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Zapisywanie poczty Gdzie jest zapisywana poczta wychodząca? Jak znaleźć mail, który wysyłałem?

Zasady odpowiedzialności Jakie są zasady odpowiedzialności w roku 2020? Na co zwracać uwagę?

Zasady prawidłowego księgowania Jakie są zasady prawidłowego księgowania?

Zmiana danych użytkownika Jak zmienić dane firmy w programie? Jak zmienić dane licencji? Adres poczty elektronicznej?


System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania · Wymagania

2020-05-29 19:51 #8.1 for 18.206.187.81 @ec2-18-206-187-81.compute-1.amazonaws.com