Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyFakturowanie FAKTURY ZAAWANSOWANE → Co nie musi być na fakturze

Co nie musi być na fakturze

Jakie elementy są zbędne na fakturze? Czy faktury należy podpisywać? Jak dodać miejsce wystawienia? Czemu nie drukuje się kwota słownie?

Przygotowaliśmy listę elementów, które na fakturze są zbędne - z tym użytkownicy najczęściej mają problemy.

kwota słownie

Nie trzeba drukować kwoty słownie, wystarczy podsumowanie cyframi.

miejsce wystawienia

Nie trzeba drukować miejsca wystawienia faktury, wystarcz data wystawienia. Jeśli data sprzedaży jest równa dacie faktury, daty sprzedaży też nie trzeba drukować.

termin płatności

Nie trzeba drukować terminu i formy płatności. Trzeba natomiast umieścić dopisek o zapłacie, jeśli faktura została już opłacona, albo wystawić osobne KP lub inny dowód wpłaty.

podpisywanie faktur

Nie trzeba podpisywać faktury, ani przez wystawcę, ani przez nabywcę. Tym bardziej nie trzeba stawiać pieczątki, lepiej już wydrukować własne logo.

nazwisko wystawcy

Nie trzeba drukować nazwiska ani osoby wystawiającej fakturę, ani osoby odbierającej. Jeśli sprzedawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nazwisko powinno się pojawić w nazwie firmy.

zgoda na wystawianie faktur

Wystawienie faktury nie wymaga żadnej zgody ani tym bardziej upoważnienia.

oświadczenie że nabywca jest płatnikiem VAT

Nie trzeba oświadczać, że jest się płatnikiem VAT. Konsumentom także wystawia się faktury VAT.

dane nabywcy

Jeśli kwota faktury nie przekracza 450 zł, można wystawić tzw. fakturę uproszczoną. Nie trzeba podawać wtedy nazwy ani adresu nabywcy, wystarczy jego NIP.

oryginał i kopia

Nie drukuje się napisu Oryginał i Kopia, wszystkie egzemplarze faktury są równoważne.

treść przed korektą na korekcie

Na fakturze korygującej nie trzeba drukować treści przed korektą, wystarczy ostateczna treść po korekcie.

potwierdzenie odbioru faktury

Nie trzeba drukować potwierdzenia odbioru, nawet jeśli to jest faktura korygująca. Wystarczy w jakikolwiek sposób udowodnić, że nabywca wie o korekcie - na przykład sam jej zażądał.

słowo Faktura VAT

Nie trzeba drukować napisu faktura VAT, żeby dokument był fakturą. Dla porządku wystarczy słowo Faktura.

drukowanie faktury

W ogóle nie trzeba drukować faktury! Nabywcy wystarczy PDF, a nasza kopia jest tworzona elektronicznie, jeśli tylko używasz opcji Kopia Elektroniczna EJ.

Aby jednak zmienić układ faktury i włączyć zbędne opcje:

Opcje - Ustawienia - Układ faktury

Możesz tam dodać niektóre z tych elementów.

Zobacz także

Co musi być na fakturze Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami?
Długie teksty dodatkowe na fakturze Jak wprowadzić długi tekst dodatkowy? Potrzebuję dużo miejsca, naprawdę dużo.
Faktury w cenach netto czy brutto Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto? Jak wystawić fakturę detaliczną? Jak wystawić fakturę, aby dała się zafiskalizować?
Kolejność pozycji faktury Jak zmienić kolejność pozycji na fakturze? Czy można przesunąć towar lub usługę na fakturze w górę lub w dół?
Księgowanie faktury Jak zaksięgować pojedynczą fakturę sprzedaży? Jak zaksięgować fakturę do Książki lub do VAT?
Nietypowe stawki VAT Jak wystawić fakturę na usługi bez VAT? Jak wprowadzić stawki techniczne zw albo np?
Schematy fiskalizacji Jakie są możliwe schematy fiskalizacji? Jak oznaczyć dokumenty GTU RO i FP? Jak je wprowadzić?