Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyMagazyn MAGAZYN → Dodatkowe magazyny

Dodatkowe magazyny

Jak włączyć dodatkowe magazyny? Ile mogę mieć magazynów w programie? Jak włączyć 25 magazynów?

Pakiet JZK 365 jest przygotowany do obsługi nawet 25 magazynów podstawowych oraz dodatkowego cennika.

Więszość użytkowników potrzebuje tylko 1 magazynu, dlatego pozostałe są ukryte. Pokażą się tylko wtedy, gdy wprowadzisz do nich jakieś towary.

Możesz włączyć dodatkowe magazyny:

Magazyn - Towary - prawy klawisz myszy - Pokaż magazyn

Pokażę się okno wyboru dostępnych magazynów:

Wybierz swój magazyn i naciśnij Wybierz.

Zobaczysz nową zakładkę wybranego magazynu:

Naciśnij przycisk Nowy towar i wprowadź pierwszy towar do tego magazynu.

Przy ponownym uruchomieniu aplikacji magazyny, w których są towary, pokażą się automatycznie.

Zobacz także

Dodawanie pozycji z magazynu Jak szybko dodać więcej pozycji do faktury, zlecenia, paragonu, zamówienia? Jak szybko wystawić długą fakturę, WZ, PZ?
Lokalizacja towaru w magazynie Jak wprowadzić lokalizację towaru w magazynie?
Obsługa magazynu Jak działa obsługa magazynu w Pakiecie JZK 365?
Powiązanie towaru z magazynem Jak powiązać pozycję dokumentu z magazynem? Czy stany magazynowe będą obsłużone?
Uzupełnianie pozycji w magazynie Jak uzupełnić pozycję dokumentu w magazynie? Co zrobić, jeśli towar nie jest powiązany z magazynem?