Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyModuły finansowe KASA → KW Wypłata z kasy

KW Wypłata z kasy

Jak wystawić dokument KW? Jak zarejestrować wypłatę z kasy?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługę kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa. Uruchom go:

Z prawej strony widać dokumenty kasowe:

Nową wpłatę można wprowadzić tylko do otwartego raportu kasowego. Jeśli wybrałeś na ekranie raport, który jest zamknięty, przycisk będzie niedostępny i wyszarzony

Naciśnij przycisk Wypłata KW, aby wprowadzić nową wpłatę.

Zobaczysz okienko nowej wpłaty. Wypełnij je:

Nie podawaj numeru dokumentu. Numer zostanie nadany przy akceptacji dokumentu.

Dokumenty w kasie są automatycznie numerowane. Dla kasy nr 1 istnieje osobna numeracja dokumentów KP i KW. Dla kas od 2 do 10 numeracja dokumentów kasowych jest wspólna.

Nie zmieniaj także daty wystawienia. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, gdy rejestrujesz w programie dokument wystawiony gdzie indziej.

Naciśnij Gotowe, aby zapisać dokument.

Wystawione KW jest już widoczne na liście:

Możesz wydrukować to KW. Naciśnij Drukuj. Zobaczysz podgląd wydruku:

Jest więcej czynności, które możesz wykonać z dokumentem KP. Wykorzystaj standardowe funkcje obiektu. » zobacz jak

Zwróć uwagę, że w naszym fikcyjnym przykładzie w kasie były liry tureckie i polskie złote, a wypłaciliśmy polskie złote. Realnie będziemy mieli superatę na lirze tureckiej i manko na polskich złotych.

Zobacz także

Dokument kasowy Jakie są rodzaje dokumentu kasowego? Jak działa KP i KW?
Dokument kasowy walutowy Jak wprowadzić dokument kasowy w walucie? Jak jest obliczany kurs waluty i wartość dokumentu?
Dokumenty kasowe powiązane Jak działają raporty kasowe powiązane? Do jakiego dokumentu mogę wystawić dokument kasowy KP lub KW?
KP Wpłata do kasy Jak wystawić dokument KP? Jak zarejestrować wpłatę do kasy?
Obsługa kasy Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW?