Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyFakturowanie KSEF → Logowanie do KSEF

Logowanie do KSEF

Jak zalogować się do testowej aplikacji podatnika? Jak zalogować się KSEF? Jak uruchomić testową aplikację podatnika?

Umożliwiliśmy przetestowanie Aplikacji Podatnika KSEF. Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-faktur oraz zarządzanie uprawnieniami. Testową aplikację można uruchomić niezależnie od programu.

Jest to środowisko testowe. Logowanie jest uproszczone. Należy używać zanonimizowanych danych.

Uruchom środowisko testowe:

» uruchom

W module Faktury przejdź na zakładkę E-faktury.

Wprowadź NIP firmy:

Środowisko testowe KSEF umożliwia udawane logowanie na dowolny numer NIP! Dane wprowadzone w tym systemie mogą być widoczne dla każdego. Nie wolno wprowadzać żadnych danych rzeczywistych!

Następnie wybierz opcję certyfikat kwalifikowany:

Kolejno wybierz podpisanie certyfikatem z NIP:

Wprowadź typ identyfikatora: NIP:

Następnie naciśnij przycisk Uwierzytelnij do aplikacji testowej

Środowisko testowe KSEF umożliwia udawane logowanie na dowolny numer NIP! Dane wprowadzone w tym systemie mogą być widoczne dla każdego. Nie wolno wprowadzać żadnych danych rzeczywistych!

Upewnij się, że wyświetlony został numer sesji:

Uruchomiłeś aplikację testową. Zapoznaj się z nią.

Dane wprowadzone w tym systemie są widoczne dla każdego. Nie wolno wprowadzać żadnych danych rzeczywistych!

Zobacz także

Generowanie tokena KSEF Jak wygenerować token dla aplikacji w KSEF? Co to jest token aplikacji? Jakie są możliwości i zagrożenia?