Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyMagazyn DOKUMENTY MAGAZYNOWE → MM Przesunięcie magazynowe

MM Przesunięcie magazynowe

Jak wykonać przesunięcie magazynowe? Jak przenieść towar do innego magazynu?

Przesunięcie magazynowe polega na przeniesieniu stanów do innego magazynu. W aplikacjach Pakietu JZK możesz swobodnie przesuwać towary między magazynami.

Jeśli chcemy przenieść jeden, konkretny towar, należy go zlokalizować w module Towary, a następnie użyć podręcznego menu:

Należy teraz wybrać magazyn, do którego chcemy przenieść nasz towar:

Jeśli wybrany magazyn docelowy nie był dotychzas widoczny, zostanie zainicjowany.

Jeśli wybierzesz jako docelowy ten sam magazyn, w którym towar już jest, towar zostanie podzielony na dwa wpisy. Taka funkcjonalność może okazać się przydatna, jeśli z jakiegoś powodu chcesz podzielić stany magazynowe bez użycia innego magazynu.

Wyświetli się okienko dokumentu MM.

Na razie wstawiliśmy 1 sztukę. Kliknij dwukrotnie, żeby zmienić ilość na więcej

Możesz podać dowolną ilość. Jeśli podasz ilość większą niż dostępna, powstaną stany ujemne. Zwróć uwagę na tekst w lewym dolnym rogu: 1 sztuka już została przeniesiona.

Naciśnij Gotowe.

Sprawdźmy kontrolnie, co się zdarzyło. W magazynie docelowym otwórz szczegóły towaru. Na zakładce Ruchy magazynowe widać efekt przeniesienia:

Z kolei w magazynie źródłowym:

Sprawdźmy jeszcze wystawiony dokument:

MM jest dokumentem księgowym i podlega raportowaniu w ramach pliku JPK_MAG.

Zobacz także

Faktura do WZ Jak wystawić fakturę do WZ?
Faktura zakupowa do PZ Jak wystawić fakturę zakupową do PZ?
PZ do faktury zakupowej Jak wystawić dokument PZ do faktury zakupowej?
Rodzaje dokumentów magazynowych Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie?
WZ do faktury Jak wystawić dokument WZ do faktury sprzedaży? Jak przygotować dokument WZ do dostawy?