Druczek

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

DRUCZEK Kontakt BAZA WIEDZY BLOG POMOC Strona główna    

×Zamówienie

Odsetki handlowe


Jak naliczyć odsetki od zaległości? Czy program nalicza odsetki w transakcjach handlowych?

Rozliczenia z klientami znajdziesz w module Rozliczenia. » zobacz więcej

Uruchom moduł Rozliczenia:

Sprzedaż - Rozliczenia

W górnej części lewym dolnym rogu znajdziesz faktury danego klienta. Zwróć uwagę na kolumny z prawej strony:


Widać tam dotąd wystawione wezwania, noty odsetkowe. W kolumnie odsetki widać odsetki wyszczególnione na tych dokumentach. W kolumnie należne widać odsetki należne zgodnie z ustawą. Odsetki naliczane są do dnia zapłaty, a jeśli zapłata nie nastąpiła - do dnia wyświetlenia informacji. W przypadku faktur nieopłaconych kwota odsetek każdego dnia będzie wyższa.

Są klienci, którzy mają w zwyczaju płacić po terminie albo dopiero po wezwaniu. Dlaczego masz to tolerować? Masz pełne prawo żądać zapłaty należnych Tobie odsetek. To są całkiem spore kwoty.

W prawej dolnej części widać szczegóły faktur, wystawionych dla danego klienta. Widzisz kwotę odsetek związaną z każdą fakturą.


Naciśnij przycisk Nota, aby wystawić notę odsetkową.

Jeśli otrzymasz wpłatę, zarejestruj ją. » zobacz jak

Pamiętaj, że zgodnie z kodeksem cywilnym powinieneś otrzymaną wpłatę zaliczyć najpierw na należne odsetki, a pozostałą kwotę zaliczyć na poczet najstarszej zaległości.

Otrzymane odsetki są Twoim przychodem.

2020-10-06

rozliczenia

· Pozostałe tematy
· Zadaj swoje pytanie
Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-10-23 12:31 #34 for 3.238.62.144 @ec2-3-238-62-144.compute-1.amazonaws.com