Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Cennik Zamów! Pobierz    

×Zamówienie

Pozycja remanentu


Jak wprowadzić stany rzeczywiste do remanentu? Jak rozliczyć spis z natury?

Nie rzadzie niż raz do roku należy wykonać spis z natury, czyli remanent. Remanent polega na podliczeniu i wycenie wszystkich towarów, znajdujących się w konkretnym magazynie. Przygotuj remanent. » zobacz jak

Teraz czas rozliczyć remanent w programie na podstawie tego, co stwierdziłeś w rzeczywistości. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć pozycję remanentu. Zobaczysz okienko takie, jak to:


W polu ilość stwierdzona wpisz ilość, którą spisałeś w naturze.

Możesz też poprawić kwotę wyceny, jeśli z jakiegoś powodu chcesz zmienić wartość w remanencie. Możesz też wprowadzić dodatkowy opis.

Wszystkie pozostałe pola są niedostępne do edycji. Jest to celowe, ponieważ na etapie remanentu nie ma już możliwości skorygowania czegokolwiek. Wszelkie poprawki w kartach towarów należy wykonać przed rozpoczęciem remanentu.

Naciśnij Gotowe, aby zapisać zmiany i zamknąć okienko.

Jeśli masz więcej pozycji do korekty, możesz uzupełniać je kolejno. Jeśli naciśniejsz przycisk Następny, okienko pozostanie na ekranie, ale zostanie wypełnione danymi kolejnej pozycji, na przykład tak:


Ponieważ to jest ostatnia pozycja remanentu, na ekranie pozostał tylko przycisk Poprzedni.

Zwróć uwagę, że na tym obrazku ilości są różne:


Jako ilość w ewidencji wskazano 1, natomiast łącze w lewym dolnym rogu wskazuje, że aktualna ilość w magazynie wynosi zero. To nie jest błąd. Nie próbuj go poprawiać!

Remanent został sporządzony w momencie, gdy stan magazynowy wynosił 1. Taka ilość została umieszczona w remanencie. Jeśli teraz spróbujesz poprawić stan w magazynie na 1 (bo myślisz, że mamy 1 pozycję), w efekcie dodasz zbędny ruch magazynowy i zwiększysz stany o 1. Jeśli poprawisz ilość w remanencie na 0 (bo myślisz, że miało być zero), zmniejszysz stany magazynowe o jeszcze 1, zatem ilość w magazynie wyniesie -1.

Remanent zawsze odzwierciedla stany magazynowe na moment jego wykonania. Ważne jest, aby między sporządzeniem remanentu a jego rozliczeniem nie wykonywać żadnych ruchów magazynowych. W szczególności nie wolno prowadzić sprzedaży aż do rozliczenia remanentu.

2021-05-04

remanent magazyn

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się