Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Druczek 365

Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyRozliczenia i rozrachunki ROZLICZENIA → Wpłaty do faktury

Wpłaty do faktury

Jak wystawić fakturę zapłaconą z góry? Jak rozliczyć wpłatę do faktury? Jak zarejestrować odsetki za zwłokę? Co to jest wpłata kompensująca?

Jeśli wystawiasz fakturę bezpośrednio po przyjęciu płatności, możesz oznaczyć fakturę od razu jako zapłaconą.

Nie zalecamy takiego sposobu pracy. Przyjęcie zapłaty przed wystawieniem faktury może zostać potraktowane jako przyjęcie zaliczki. Zamiast tego wystaw fakturę bez terminu płatności, a następnie przyjmij do niej płatność.

Aby wystawić fakturę opłaconą z góry, w trakcie wystawiania faktury zaznacz opcję zapłacono:

Oznaczenie w tym miejscu spowoduje automatyczne wprowadzenie wpłaty kompensującej. Będzie ona wyglądać tak:

Wpłata kompensująca nie może być edytowana. Próba edycji zakończy się komunikatem:

Jeśli chcesz mieć więcej kontroli nad sposobem rozliczenia faktury, możesz rozliczyć fakturę po jej wystawieniu.

Wystaw fakturę normalnie. Następnie naciśnij przycisk Płatności. Zobaczysz okienko rozliczenia faktury:

Naciśnij przycisk Dodaj nową wpłatę. Tutaj możesz podać wszystkie szczegóły:

Naciśnij Gotowe. Wpłata zostanie zarejestrowana:

W przypadku przyjęcia wpłaty odsetek za zwłokę, oznacz je odpowiednio:

Gdy wpłaty pokryją należność do faktury, można ją oznaczyć jako rozliczoną. Zobaczysz komunikat:

Wybierz Tak, aby oznaczyć fakturę jako rozliczoną.

Jeśli wybierzesz Nie, będziesz mógł ustawić taki status później. Użyj jeszcze raz funkcji rozliczenia płatności i od razu naciśnij Gotowe.

Zobacz także

Rozliczenia Jak sprawdzić rozliczenia moich klientów?
Rozliczenia automagiczne Jak wprowadzić automagiczne księgowanie wpłat za faktury? Czy jest możliwość obsługi SWRK, kart, wyciągów w MT940?