PROGRAMY    KUP TERAZ    POBIERZ    PYTANIA i ODPOWIEDZI    POMOC    BLOG    KONTAKT    Zaloguj się   

Nowe kody na fakturach w roku 2020

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem ws. szczegółowego zakresu danych, rejestry i ewidencje muszą zawierać dodatkowe oznaczenia dokumentów. Praktycznie każda faktura sprzedażowa i zakupowa musi zostać opisana jednym lub więcej z kodów, określonych w tym rozporządzeniu.

Jakie są dodatkowe wymagania?

Rozporządzenie wprowadza także dodatkowe wymagania:
- obowiązek oznaczenia daty w formacie ROK-MIESIĄC-DZIEŃ,
- obowiązek podawania kwot w polskich złotych,
- ewidencje miesięczne nawet wtedym gdy rozliczenie jest kwartalne,
- zalecane podawanie adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz nazwy systemu generującego dane.

Kiedy programy JZK zostaną dostosowane?

Odpowiednia funkcjonalność jest już dostępna w programach JZK. Prosimy pamiętać o aktualizacjach!

Czy można nie stosować nowych zasad i pracować po staremu?

Zgodnie z nowymi przepisami, brak oznaczenia w deklaracjach, rejestrach albo wysyłanych plikach JPK może wiązać się z karą administracyjną 500 zł za każdy brak, chyba że zostanie skorygowany w ciągu 14 dni na wezwanie urzędu. Nie ma możliwości nie podawania nowych oznaczeń.

Jakie są nowe oznaczenia?

Oznaczyć w szczególny sposób trzeba dokumenty, które dotyczą następujących towarów, usług i transakcji:
01 alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie
02 benzyny, gaz płynny, oleje napędowe, biopaliwa - art. 103 ust.5aa ustawy
03 olej opałowy, oleje smarowe
04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich
05 odpady – wyłącznie z poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy
06 urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich – wyłącznie określonych w poz.7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy
07 pojazdy i części samochodowe
08 metale szlachetne i nieszlachetne - poz. 1–3 załącznika nr 12 oraz poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
09 leki, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne
10 budynki, budowle i grunty
11 usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
12 usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, badania naukowe i prace rozwojowe
13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - art.23 ustawy
EE usługi telekomunikacyjnych, nadawcze i elektroniczne - art.28k ustawy
TP istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą - art.32 ust.2 pkt 1 ustawy
TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego wkolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej - dział XII rozdział 8 ustawy
TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT wramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej - dział XII rozdział 8 ustawy
MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży - art. 119 ustawy
MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży - art. 120 ustawy
I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA dostawya towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art.8a ust.4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art.8b ust.2 ustawy
MPP transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
RO dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
WEW dokument wewnętrzny
FP faktura wystawiona do paragonu fiskalnego - art.109 ust.3d ustawy
IMP podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art.33a ustawy
VAT_RR faktura VAT RR - art. 116 ustawy
MK faktura podatnika, który wybrał metodę kasową - art.21 ustawy

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania · Wymagania

2020-04-07 21:21 #0.5 for 34.204.202.44 @ec2-34-204-202-44.compute-1.amazonaws.com