Druczek

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

Opis Wersje ▾Referencje Zamówienie Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Porównanie wersji

  Druczek PRO Druczek X10 Druczek Start
Start
Start Aktywna strona startowa. Aktualności w programie, kursy walut, bieżąca oferta. TAK TAK TAK
Sprzedaż
Faktury Faktury, rachunki, paragony. Mechanizm podzielonej płatności (Split payment). Korekty. Fiskalizacja on-line. TAK TAK TAK
Paragony Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. TAK TAK TAK
Rejestr sprzedaży Podatkowy raport ze sprzedaży. TAK TAK TAK
Waluty Pełna tabela kursów średnich NBP do wystawiania faktur w walutach. TAK TAK TAK
Rozliczenia Rozliczenia z klientami. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. TAK TAK TAK
Zamówienia
Zamówienia Zamówienia od klientów. Pro-formy, oferty, faktury zaliczkowe. TAK TAK NIE
Reklamacje Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji. TAK TAK NIE
Abonamenty Wzorce fakturowania seryjnego. Umowy abonamentowe. TAK NIE NIE
Zakupy
Zakupy Rejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów. TAK TAK NIE
Dostawcy Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień. TAK NIE NIE
Faktury RR Wystawianie faktur RR. Więcej funkcji w programie Rolnik. TAK NIE NIE
Komis Obsługa sprzedaży komisowej TAK NIE NIE
Marża Rejestr marży. Faktury VAT marża. TAK NIE NIE
Magazyn
Magazyn Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe TAK TAK NIE
Towary Baza towarów i usług. Podgląd zawartości magazynów i cennika TAK TAK TAK
Ruchy Ruchy towarów w magazynie TAK TAK NIE
Remanent Podatkowy spis z natury wraz z rozliczeniem TAK TAK NIE
Procedury Opisy i wyceny procedur kompleksowych. Fakturowanie procedur jednym poleceniem. TAK NIE NIE
Kasa
Kasa Obsługa kasy. Raporty kasowe. Archiwizacja. TAK TAK NIE
Bank Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat. TAK TAK NIE
Przelewy Przelewy papierowe i elektroniczne TAK TAK NIE
Kontrahenci
Kontrahenci Rozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy. TAK TAK TAK
Użytkownicy Baza użytkowników programu - wystawców dokumentów. TAK TAK TAK
Tożsamości Zestawy danych i firm TAK TAK TAK
Poczta elektroniczna Obsługa wysyłki poczty e-mail NIE NIE TAK
Terminarz
Terminarz Terminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów. TAK TAK NIE
Sprawy i zlecenia Rejestrowanie, prowadzenie i rozliczanie spraw i zleceń, według stawki godzinowej, miesięcznej lub wg zdarzeń TAK NIE NIE
Dokumenty
Dokumenty Dokumenty firmowe TAK TAK NIE
Poczta papierowa Korespondencja papierowa. Obsługa nadawcy masowego. Nalepki, koperty, etykiety adresowe TAK TAK NIE
Poczta elektroniczna Obsługa wysyłki poczty e-mail TAK TAK NIE

Porównanie zostało wygenerowane automatycznie na podstawie najnowszej dostępnej wersji programu. Porównanie jest informacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zakres funkcji w programie może ulec zmianie z przyczyn technicznych lub marketingowych, w miarę możliwości technicznych gwarantujemy w takim wypadku licencję zastępczą. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-12-04 03:20 #31.1 for 18.234.255.5 @ec2-18-234-255-5.compute-1.amazonaws.com