OFERTA APLIKACJE ▾Zaloguj się i pobierz swoją licencję Baza wiedzy Zamów licencję z rabatem Pobierz najnowszą wersję aplikacji Kontakt z firmą KONTAKT

Druczek

Opis aplikacji Cennik Zamów! Pobierz Baza Wiedzy Pomoc    

×Zamówienie

Lista referencyjna

Program Druczek używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Druczek reprezentują 190 branż w ramach 18 grup, głównie:

C: przetwórstwo przemysłowe

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

...i jeszcze 47

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

...i jeszcze 35

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

...i jeszcze 14

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

...i jeszcze 9

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

...i jeszcze 9

J: informacja i komunikacja

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)

...i jeszcze 6

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

...i jeszcze 4

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)

...i jeszcze 4

S: pozostała działalność usługowa

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

...i jeszcze 4

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

...i jeszcze 3

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)

...i jeszcze 2

P: edukacja

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

szkoły podstawowe (85.20.Z)

nauka języków obcych (85.59.A)

...i jeszcze 1

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)

zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)

...i jeszcze 1

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

...i jeszcze 1

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

...i jeszcze 1

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

wymiar sprawiedliwości (84.23.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

karandasz.com.pl

KARANDASZ s.c. Beata Kulesza-Damaziak, Krzysztof Damaziak
oferta firmy

explonaft.com.pl

EXPLONAFT Sp. z o.o.
oferta firmy

gastroteam.pl

Gastro Team Tomasz Kuranowski
oferta firmy

joiner.pl

JOINER s.c. Jolanta Dziewulska, Krzysztof Jaworski
oferta firmy

anza-biuro.pl

ANZA Środki czystości Andrzej Zawistowski
oferta firmy

alarmserwis.net.pl

Alarm Serwis s.c. Olsztyn
oferta firmy

frombork.art.pl

Muzeum Mikołaja Kopernika
oferta firmy

zubr-kotly.pl

MS TECHNIKA GRZEWCZA s.c. Jerzy Mieczyński Alina Stepaniuk
oferta firmy

elremet.pl

ELREMET Spółdzielnia Inwalidów
oferta firmy

dkkmed.com.pl

DKKMED s.c. K. Kucab, W. Frączek
oferta firmy

vitoagd.pl

A.Z.U.H. Vito-Serwis AGD Witold Czekaj
oferta firmy

kancelariabbd.pl

Kancelaria Radców Prawnych Beza, Biewald spółka partnerska z siedzibą w Częstochowie
oferta firmy

tynkidekoracyjne.net

F.H.P.U. KOMARNICKI Mariusz Komarnicki
oferta firmy

termosystem.pl

Termosystem S.C. Z. Zieliński, J. Dzialuk, K. Gogolin
oferta firmy

urdruk.pl

Drukarnia Urdruk Paweł Urbanowicz
oferta firmy

aura24.pl

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe AURA24
oferta firmy

abzj.pl

Kancelaria Radców Prawnych S.C. Adrzej Brzóska, Zbigniew Jurga
oferta firmy

e-klucze.pl

MIKRUS Stefan Wawdysz
oferta firmy

elektro-chem.com.pl

Elektro-Chem
oferta firmy

jgopony.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J.G. Michał Górski
oferta firmy

geodet.pl

Geodet s.c. W. Bala E. Bala
oferta firmy

reklama4you.eu

Reklama4You Paweł Bladowski
oferta firmy

surveyor.com.pl

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych SURVEYOR D. Białoskórski, S. Gorloff
oferta firmy

um.znin.pl

Gmina Żnin
oferta firmy

ambservices.pl

Amb Services Sp. z o.o.
oferta firmy

mebelprojekt.com

PPHU MEBEL PROJEKT Grzegorz Salamon
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 28-04-2021.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Wymagania techniczne · Licencja ramowa · Polityka prywatności · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-07-26 00:43 #33.8 for 3.95.131.146 @ec2-3-95-131-146.compute-1.amazonaws.com