Druczek

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

×Zamówienie

Branże

Program Druczek używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Druczek reprezentują 287 branż w ramach 19 grup:

C: przetwórstwo przemysłowe

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z)

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)

produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)

produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)

produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)

produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)

produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z)

produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)

reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)

obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)

przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)

produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z)

produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z)

produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)

produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z)

produkcja mebli kuchennych (31.02.Z)

produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)

introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)

produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z)

produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)

produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z)

kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z)

produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)

produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)

produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)

produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)

produkcja narzędzi (25.73.Z)

produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)

produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z)

naprawa i konserwacja statków i łodzi (33.15.Z)

produkcja przypraw (10.84.Z)

produkcja odzieży roboczej (14.12.Z)

produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (10.92.Z)

cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z)

produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)

odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)

produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)

produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z)

produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z)

produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z)

produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (17.22.Z)

produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z)

wykończanie wyrobów włókienniczych (13.30.Z)

wytwarzanie produktów przemiału zbóż (10.61.Z)

produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z)

produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z)

produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)

drukowanie gazet (18.11.Z)

produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z)

produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z)

pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)

produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z)

produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z)

produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z)

produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z)

produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z)

produkcja gier i zabawek (32.40.Z)

produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z)

produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z)

produkcja soków z owoców i warzyw (10.32.Z)

produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z)

produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z)

produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z)

produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)

przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z)

produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (10.73.Z)

produkcja bielizny (14.14.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)

sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)

sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)

sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)

sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)

sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z)

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)

sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (46.63.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)

sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)

sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)

sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)

sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)

sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z)

sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)

sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)

sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z)

sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)

sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z)

sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)

sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)

sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z)

sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)

sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z)

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)

roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)

wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)

malowanie i szklenie (43.34.Z)

roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z)

wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)

roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)

posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)

roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)

działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

działalność agentów turystycznych (79.11.A)

wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)

wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)

działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)

działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)

wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

działalność związana z pakowaniem (82.92.Z)

działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

wydawanie książek (58.11.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

wydawanie gazet (58.13.Z)

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

działalność portali internetowych (63.12.Z)

działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)

pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)

działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)

przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)

działalność fotograficzna (74.20.Z)

badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)

działalność weterynaryjna (75.00.Z)

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)

działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)

S: pozostała działalność usługowa

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)

pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z)

działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

działalność związków zawodowych (94.20.Z)

naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)

pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)

transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z)

transport kolejowy towarów (49.20.Z)

magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)

działalność taksówek osobowych (49.32.Z)

przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z)

działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z)

łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (01.70.Z)

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

chów i hodowla drobiu (01.47.Z)

rybołówstwo w wodach morskich (03.11.Z)

pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z)

rozmnażanie roślin (01.30.Z)

P: edukacja

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

nauka języków obcych (85.59.A)

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

szkoły podstawowe (85.20.Z)

pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)

wychowanie przedszkolne (85.10.Z)

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z)

licea ogólnokształcące (85.31.B)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)

działalność klubów sportowych (93.12.Z)

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)

działalność muzeów (91.02.Z)

działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z)

działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)

działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B)

działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)

działalność szpitali (86.10.Z)

praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C)

pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)

zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)

przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z)

pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

wymiar sprawiedliwości (84.23.Z)

ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z)

D: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

karandasz.com.pl

KARANDASZ s.c. B. Kulesza-Damaziak, K. Damaziak
oferta firmy

explonaft.com.pl

EXPLONAFT Sp. z o.o.
oferta firmy

gastroteam.pl

Gastro Team Tomasz Kuranowski
oferta firmy

joiner.pl

JOINER s.c. Jolanta Dziewulska, Krzysztof Jaworski
oferta firmy

anza-biuro.pl

ANZA Środki czystości Andrzej Zawistowski
oferta firmy

alarmserwis.net.pl

Alarm Serwis s.c. Olsztyn
oferta firmy

frombork.art.pl

Muzeum Mikołaja Kopernika
oferta firmy

zubr-kotly.pl

MS TECHNIKA GRZEWCZA s.c. Jerzy Mieczyński Alina Stepaniuk
oferta firmy

elremet.pl

ELREMET Spółdzielnia Inwalidów
oferta firmy

tdk.tomaszow-lubelski.pl

Tomaszowski Dom Kultury
oferta firmy

budotechnika.net.pl

BUDOTECHNIKA Karine Dziedzic, Jacek Majewski s.j.
oferta firmy

dkkmed.com.pl

DKKMED s.c. K. Kucab, W. Frączek
oferta firmy

stalmost.go3.pl

Przedsiebiorstwo Budowlane Stalmost Sp. Zo.o
oferta firmy

vitoagd.pl

A.Z.U.H. Vito-Serwis AGD Witold Czekaj
oferta firmy

stm.net.pl

Serwis Techniki Medycznej s.c. Zakrzewski A., Pancerz K.
oferta firmy

kancelariabbd.pl

Kancelaria Radców Prawnych Beza, Biewald spółka partnerska z siedzibą w Częstochowie
oferta firmy

tynkidekoracyjne.net

F.H.P.U. KOMARNICKI Mariusz Komarnicki
oferta firmy

termosystem.pl

Termosystem S.C. Z. Zieliński, J. Dzialuk, K. Gogolin
oferta firmy

urdruk.pl

Drukarnia Urdruk Paweł Urbanowicz
oferta firmy

aura24.pl

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe AURA 24
oferta firmy

abzj.pl

Kancelaria Radców Prawnych S.C. Adrzej Brzóska, Zbigniew Jurga
oferta firmy

e-klucze.pl

MIKRUS Stefan Wawdysz
oferta firmy

elektro-chem.com.pl

Elektro-Chem Henryk Szawelski
oferta firmy

tomidan.pl

Tomidan Tomasz Mąkosza
oferta firmy

jgopony.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J.G. Michał Górski
oferta firmy

monitor.koszalin.pl

Przedsiębiorstwo MONITOR Piotr Maziarz, Piotr Renczyński
oferta firmy

geodet.pl

Geodet s.c. W. Bala E. Bala
oferta firmy

technomor.pl

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNOMOR T. Dąbek i J. Litzbarska Sp.j.
oferta firmy

majplast.com

Pphu Maj-Plast Monika Bijowska
oferta firmy

reklama4you.eu

Reklama4You Paweł Bladowski
oferta firmy

surveyor.com.pl

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych SURVEYOR D. Białoskórski, S. Gorloff
oferta firmy

um.znin.pl

Gmina Żnin
oferta firmy

ambservices.pl

Amb Services Sp. z o.o.
oferta firmy

mebelprojekt.com

PPHU MEBEL PROJEKT Grzegorz Salamon
oferta firmy

asiatavel.pl

Asia Travel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
oferta firmy

luksport.pl

ŁUKSPORT Adam Pazdyka
oferta firmy

zzm.org.pl

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce
oferta firmy

mediaon.pl

Media On Sp. z o.o. Sp. komandytowa
oferta firmy

stow-bet.com.pl

Stowarzyszenie Producentów Betonów
oferta firmy

leadproject.pl

Leadproject.Pl s.c. Klaudiusz Pelc Marcin Bąk
oferta firmy

sklep-militarny.com.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcus-Graf Marek Dworzyński
oferta firmy

pax.com.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX
oferta firmy

geo-inwent.pl

GEO-INWENT Jarosław Szczepocki
oferta firmy

eduka.waw.pl

EDUKA-FRSK Sp.z o.o.
oferta firmy

bemix.pl

BEMIX Piotr Kołodziejczak
oferta firmy

finanse.malkinia.com

PROFESSIONAL Łukasz Karpiej
oferta firmy

ylc.pl

PPHU Centrum Języków Obcych-YLC s.c.
oferta firmy

ei-media.pl

Ei Media Ewa Piotrkowska
oferta firmy

mazurskiegrzybki.pl

Mazurskie Grzybki Sp. z o.o.
oferta firmy

szpakowscy.pl

Gospodarstwo Szkółkarskie Tadeusz Szpakowski
oferta firmy

krasnik.art.pl

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
oferta firmy

krsnowiny.pl

Przedsiębiorstwo Obsługi Przemysłu KRS Sp. z o.o.
oferta firmy

tadtelradio.pl

Tadeusz Rembisz TAD-RADIO-TEL-ALARM
oferta firmy

granmar.krakow.pl

Granmar Sp. z o.o.
oferta firmy

s-can.pl

S-CAN Wydawnictwo s.c.
oferta firmy

agencjaa4.pl

AGENCJA PROJEKTOWA A-4 Smaga i Wspólnicy Sp.Jawna
oferta firmy

tomasiak.eu

Prace Wysokościowe Tomasiak Bogdan Tomasiak
oferta firmy

polanka.net.pl

POLANKA.NET Piotr Grzebień
oferta firmy

neon.katowice.pl

Neon Irsa S.C. Michał Miłosz Łankiewicz
oferta firmy

gumieniak.pl

Nieregularny Przewóz Ładunków Stanisław Gumieniak
oferta firmy

drukallegro.pl

P.P.H.U Druk-Allegro s.c.
oferta firmy

eps.net.pl

Electronic Power Systems Sp.z o.o.
oferta firmy

geisha-sexshop.pl

E.J.M. Geisha Emilia Miziur
oferta firmy

zorba.wroc.pl

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu
oferta firmy

kanalizacja.com

Eko Sewer System Sławomir Sikora
oferta firmy

agbud.legnica.pl

AGBUD PPHU Grzegorz Kołodziejski
oferta firmy

roland-gazeta.pl

Usługi Fotograficzno-Reklamowe ROLAND Wiktor Kalita
oferta firmy

voltasc.pl

P.H.U Volta s.c Andrzej Kamyszek, Wojciech Chadaj
oferta firmy

architektapamod.lubin.pl

APAMOD Autorska Pracownia Architektoniczna Józef Kordas
oferta firmy

http://agregaty-serwis.pl/

190 Wojciech Kozłowski
oferta firmy

wega-kenotek.pl

WEGA Przemysław Miklasiewicz
oferta firmy

polrojekt.pl

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze POLPROJEKT Sp. z o.o.
oferta firmy

present-service.pl

Present-Service Sp. z o.o. Sp. K.
oferta firmy

bvformat.pl

BV Format s.c.Piotr Bączkowski, Ewa Bączkowska
oferta firmy

kultura.gmina.pl

Mosiński Ośrodek Kultury
oferta firmy

ultra-malowanie.pl

ULTRA Dariusz Waligóra
oferta firmy

cech-wrzesnia.pl

Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni
oferta firmy

passiondesign.pl

PASSION DESIGN Mikołaj Szymkowiak
oferta firmy

medica.kepno.net

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICA
oferta firmy

art-mebel.eu

Art-Mebel Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Szuba
oferta firmy

mazel.pl

Mazel S.A.
oferta firmy

izoterm.biz.pl

Z.Birecki-A.Ławrynowicz-L.Gardas Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Izoterm S.C.
oferta firmy

bs-architekci.pl

ARCHITEKCI Błaszczyk i Samborski S.P.
oferta firmy

arpro.com.pl

Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o
oferta firmy

przeglĄdpolityczny.pl

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Kolegium Gdańskie
oferta firmy

reknica.pl

REKNICA sp. z o.o.
oferta firmy

promap.eu

PROMAP sp. z o.o.
oferta firmy

pu-almar.pl

FHU Almar Aleksandra Tyburska
oferta firmy

poldrewex.pl

Poldrewex Dariusz Krzyżanowicz
oferta firmy

pugpakosc.pl

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
oferta firmy

dom-tel.pl

Dom-Tel Juliusz Farynowski
oferta firmy

promaison.pl

Promaison
oferta firmy

cekis.pl

Centrum Kultury i Sztuki
oferta firmy

jrbnet.com

JRB Firma Consultingowo-Handlowa
oferta firmy

azal.com.pl

P.P.H. Azal Agnieszka Kozłowska
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.