Druczek

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Klienci Zamów! Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Branże

Program Druczek PRO używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Druczek PRO reprezentują 278 branż w ramach 19 grup:

C: przetwórstwo przemysłowe

obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

pozostałe drukowanie (18.12.Z)

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)

produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z)

produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)

produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)

produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z)

przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)

introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)

produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)

produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z)

produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)

produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z)

produkcja narzędzi (25.73.Z)

produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)

produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z)

produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)

produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)

produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)

produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z)

produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)

produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)

cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z)

produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z)

produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z)

produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z)

produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z)

odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)

produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)

naprawa i konserwacja statków i łodzi (33.15.Z)

produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)

produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (10.73.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)

kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z)

obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)

produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z)

produkcja mebli kuchennych (31.02.Z)

produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)

produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)

produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z)

produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z)

wytwarzanie produktów przemiału zbóż (10.61.Z)

produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z)

wykończanie wyrobów włókienniczych (13.30.Z)

produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)

naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)

reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)

produkcja wyrobów pończoszniczych (14.31.Z)

produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z)

przetwórstwo herbaty i kawy (10.83.Z)

produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z)

produkcja odzieży roboczej (14.12.Z)

produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (10.92.Z)

produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)

produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z)

produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (24.20.Z)

produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z)

przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (10.31.Z)

produkcja masy betonowej prefabrykowanej (23.63.Z)

produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z)

produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (17.22.Z)

produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z)

produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z)

produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)

produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)

produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)

produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z)

produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z)

produkcja bielizny (14.14.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z)

działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)

sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)

sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)

sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)

sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)

sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)

sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z)

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)

sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)

sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)

sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)

sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)

sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z)

sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B)

sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z)

sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z)

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)

sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z)

sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z)

sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)

sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)

sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)

sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z)

sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (46.63.Z)

sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)

sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z)

sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z)

F: budownictwo

wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)

roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z)

roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)

rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)

roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)

malowanie i szklenie (43.34.Z)

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)

roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z)

wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)

przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)

roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z)

posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)

wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

działalność agentów turystycznych (79.11.A)

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)

działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)

działalność pośredników turystycznych (79.11.B)

wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)

wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)

wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)

działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)

wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)

działalność związana z pakowaniem (82.92.Z)

działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

wydawanie książek (58.11.Z)

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

działalność portali internetowych (63.12.Z)

wydawanie gazet (58.13.Z)

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)

przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)

nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z)

działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)

S: pozostała działalność usługowa

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

działalność organizacji religijnych (94.91.Z)

pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z)

działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)

naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)

działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)

działalność związków zawodowych (94.20.Z)

naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)

naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z)

naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z)

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność w zakresie architektury (71.11.Z)

działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)

działalność fotograficzna (74.20.Z)

badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)

działalność weterynaryjna (75.00.Z)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)

działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z)

działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z)

łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową (01.70.Z)

pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z)

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

rozmnażanie roślin (01.30.Z)

pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z)

uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)

chów i hodowla drobiu (01.47.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)

praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)

praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)

opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)

działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B)

działalność szpitali (86.10.Z)

działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)

praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C)

pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z)

P: edukacja

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

nauka języków obcych (85.59.A)

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z)

licea ogólnokształcące (85.31.B)

(85.42.Z)

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)

działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)

pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z)

działalność taksówek osobowych (49.32.Z)

przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

działalność klubów sportowych (93.12.Z)

artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z)

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)

pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z)

pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z)

pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z)

wymiar sprawiedliwości (84.23.Z)

B: górnictwo i wydobywanie

wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z)

Wykaz malejąco w kolejności ilości klientów z danej branży. Dane według Regon GUS i PKD.

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

asiatavel.pl

ASIATRAVEL Sp. z o.o.
oferta firmy

luksport.pl

ŁUKSPORT Adam Pazdyka
oferta firmy

zzm.org.pl

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce
oferta firmy

gastroteam.pl

Gastro Team Tomasz Kuranowski
oferta firmy

rituals.pl

Rituals Salon Urody Sylwia Gaweł
oferta firmy

mediaon.pl

Media On Sp. z o.o. Sp. komandytowa
oferta firmy

stow-bet.com.pl

Stowarzyszenie Producentów Betonów
oferta firmy

leadproject.pl

Leadproject.Pl s.c. Klaudiusz Pelc Marcin Bąk
oferta firmy

sklep-militarny.com.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcus-Graf Marek Dworzyński
oferta firmy

pax.com.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX
oferta firmy

geo-inwent.pl

GEO-INWENT Jarosław Szczepocki
oferta firmy

joiner.pl

JOINER s.c. Jolanta Dziewulska, Krzysztof Jaworski
oferta firmy

eduka.waw.pl

EDUKA-FRSK Sp.z o.o.
oferta firmy

anza-biuro.pl

ANZA Środki czystości Andrzej Zawistowski
oferta firmy

bemix.pl

BEMIX Piotr Kołodziejczak
oferta firmy

finanse.malkinia.com

Professional Łukasz Karpiej
oferta firmy

ochronatompol.pl

Ochrona Osób i Mienia TOMPOL Sp. Jawna
oferta firmy

ylc.pl

PPHU Centrum Języków Obcych-YLC s.c.
oferta firmy

ei-media.pl

Ei Media Ewa Piotrkowska
oferta firmy

mazurskiegrzybki.pl

Mazurskie Grzybki Sp z o.o.
oferta firmy

szpakowscy.pl

Gospodarstwo Szkółkarskie Tadeusz Szpakowski
oferta firmy

elremet.pl

ELREMET Spółdzielnia Inwalidów
oferta firmy

tdk.tomaszow-lubelski.pl

Tomaszowski Dom Kultury
oferta firmy

budotechnika.net.pl

BUDOTECHNIKA Karine Dziedzic, Jacek Majewski s.j.
oferta firmy

krasnik.art.pl

Centrum Kultury i Promocji
oferta firmy

krsnowiny.pl

Przedsiębiorstwo Obsługi Przemysłu KRS Sp. z o.o.
oferta firmy

tadtelradio.pl

Tadeusz Rembisz TAD-RADIO-TEL-ALARM
oferta firmy

precision-eng.pl

Precision Engineering Jacek Kowalski
oferta firmy

granmar.krakow.pl

Granmar Sp. z o.o.
oferta firmy

aplimedica.pl

Aplimedica s.c.
oferta firmy

werpol.pl

PUH Werpol s.c.
oferta firmy

agencjaa4.pl

AGENCJA PROJEKTOWA A-4 Smaga i Wspólnicy Sp.Jawna
oferta firmy

tomasiak.eu

Prace Wysokościowe Tomasiak Bogdan Tomasiak
oferta firmy

stalmost.go3.pl

Przedsiebiorstwo Budowlane Stalmost Sp. Zo.o
oferta firmy

polanka.net.pl

POLANKA.NET Piotr Grzebień
oferta firmy

neon.katowice.pl

NEON-IRSA s.c. Michał Łankiewicz, Miłosz Łankiewicz
oferta firmy

http://www.silesiatransport.eu/

W.P.K. Jakub Jackiewicz
oferta firmy

gumieniak.pl

Nieregularny Przewóz Ładunków Stanisław Gumieniak
oferta firmy

stm.net.pl

Serwis Techniki Medycznej s.c. Zakrzewski A., Pancerz K.
oferta firmy

drukallegro.pl

P.P.H.U Druk-Allegro s.c.
oferta firmy

tynkidekoracyjne.net

F.H.P.U. KOMARNICKI Mariusz Komarnicki
oferta firmy

fiskus.tychy.pl

Kancelaria Podatkowa Fiskus s.c. Grażyna Micińska, Krystyna Rajter
oferta firmy

eps.net.pl

Electronic Power Systems Sp.z o.o.
oferta firmy

geisha-sexshop.pl

e.j.m. Geisha Emilia Miziur
oferta firmy

zorba.wroc.pl

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu
oferta firmy

kanalizacja.com

Eko Sewer System Sławomir Sikora
oferta firmy

agbud.legnica.pl

AGBUD PPHU Grzegorz Kołodziejski
oferta firmy

invest.pl

CLA Invest Sp. z o.o.
oferta firmy

alitech.com.pl

Alitech Sp. z o.o.
oferta firmy

gpm-systemy.pl

Gpm Systemy Sp. z o.o.
oferta firmy

roland-gazeta.pl

Usługi Fotograficzno-Reklamowe ROLAND Wiktor Kalita
oferta firmy

urdruk.pl

Drukarnia Urdruk Paweł Urbanowicz
oferta firmy

trans-tatra.pl

TRANS TATRA A. Wycisk, G. Kowzowicz Spółka Jawna
oferta firmy

elbajt.pl

Ignum Paweł Maszczak
oferta firmy

voltasc.pl

P.H.U Volta s.c Andrzej Kamyszek, Wojciech Chadaj
oferta firmy

architektapamod.lubin.pl

APAMOD Autorska Pracownia Architektoniczna Józef Kordas
oferta firmy

http://agregaty-serwis.pl/

190 Wojciech Kozłowski
oferta firmy

wega-kenotek.pl

WEGA Przemysław Miklasiewicz
oferta firmy

polrojekt.pl

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze POLPROJEKT Sp. z o.o.
oferta firmy

present-service.pl

Present-Service Sp. z o.o. Sp. K.
oferta firmy

bvformat.pl

BV Format s.c.Piotr Bączkowski, Ewa Bączkowska
oferta firmy

kultura.gmina.pl

Mosiński Ośrodek Kultury
oferta firmy

ultra-malowanie.pl

ULTRA Dariusz Waligóra
oferta firmy

cech-wrzesnia.pl

Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni
oferta firmy

passiondesign.pl

PASSION DESIGN Mikołaj Szymkowiak
oferta firmy

tomidan.pl

Tomidan Tomasz Mąkosza
oferta firmy

medica.kepno.net

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICA
oferta firmy

art-mebel.eu

Art-Mebel Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Szuba
oferta firmy

mazel.pl

Mazel S.A.
oferta firmy

krymar-catering.pl

Zakład Gastronomiczno-Handlowy Krymar s.c. Dariusz Kaspruk & Maria Staśkowiak
oferta firmy

monitor.koszalin.pl

Przedsiębiorstwo MONITOR Piotr Maziarz & Piotr Renczyński
oferta firmy

focus.mielno.pl

Focus Grzegorz Stanula
oferta firmy

izoterm.biz.pl

Z.Birecki-A.Ławrynowicz-L.Gardas Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Izoterm S.C.
oferta firmy

bs-architekci.pl

ARCHITEKCI Błaszczyk i Samborski S.P.
oferta firmy

arpro.com.pl

Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o
oferta firmy

bios.net.pl

P.H.U. Bios Mirosław Poznański
oferta firmy

technomor.pl

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNOMOR T. Dąbek i J. Litzbarska Sp.j.
oferta firmy

medias-system.pl

Medias-System Łukasz Krause
oferta firmy

majplast.com

Pphu Maj-Plast Monika Bijowska
oferta firmy

reknica.pl

REKNICA sp. z o.o.
oferta firmy

promap.eu

PROMAP sp. z o.o.
oferta firmy

pu-almar.pl

FHU Almar Aleksandra Tyburska
oferta firmy

stal-fil.pl

STAL-FIL Robert Stangreciak
oferta firmy

poldrewex.pl

Poldrewex Dariusz Krzyżanowicz
oferta firmy

pugpakosc.pl

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.
oferta firmy

dom-tel.pl

Dom-Tel Juliusz Farynowski
oferta firmy

um.znin.pl

Gmina Żnin
oferta firmy

promaison.pl

Promaison
oferta firmy

cechpabianice.pl

Cech Rzemiosł Różnych
oferta firmy

cekis.pl

Centrum Kultury i Sztuki
oferta firmy

jrbnet.com

JRB Firma Consultingowo-Handlowa
oferta firmy

azal.com.pl

P.P.H. Azal Agnieszka Kozłowska
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 14-06-2020.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-04-17 20:08 #42.3 for 3.227.235.183 @ec2-3-227-235-183.compute-1.amazonaws.com