PROGRAMY    POBIERZ    KUP TERAZ    PYTANIA i ODPOWIEDZI    POMOC    BLOG    KONTAKT    Zaloguj się   

Wymagania do pracy w sieci

Zmiany w roku 2018

W II kwartale 2018 zmieni się sposób licencjonowania programu do pracy w sieci. Będzie wydawana odrębna licencja do pracy w sieci. Wprowadzenie takiej licencji automatycznie przełączy program w tryb pracy sieciowej, bez możliwości jego wyłączenia w inny sposób, niż usunięcie tej licencji. W przypadku licencji zakupionych po 1 marca 2017 będzie to bezpłatna licencja uzupełniająca. Odpowiednia informacja będzie wyświetlać się w programie w przypadku osób, które posiadają licencję wielostanowiskową.

Sposób instalacji programu

Wszystkie kopie w sieci muszą pracować na tym samym pliku EXE i na tej samej lokalizacji danych. Zalecamy, aby dla programu przygotować odrębny zasób sieciowy, na przykład:
\\Serwer\JZK
Nazwa zasobu sieciowego musi być krótka, ponieważ występują długie wewnętrzne nazwy plików i podfolderów. Dostęp musi być pełny - zapis i odczyt dla folderu i całej ścieżki poniżej.

Należy ustawić folder danych programu jako zaufany w programie antywirusowym, aby uniknąć utraty danych wskutek zablokowania dostępu przez program antywirusowy.

Nie zalecamy używanie mapowania dysków. Niektóre środowiska sieciowe nieprawidłowo podają typ dysku, zatem tego typu konfiguracja nie jest zalecana. W systemie NTFS możliwe jest zainstalowanie dysku zewnętrznego w pustym folderze NTFS, co powoduje, że z punktu widzenia programu dany folder widziany jest jako lokalny - to również nie jest zalecane. Folder nie może być synchronizowany za pomocą OneDrive, GoogleDrive, Dropbox itd., to również może powodować utratę danych wskutek niepełnej synchronizacji.

Program do niektórych zadań wymaga pracy na wyłączność. Wyłączność zawsze dotyczy całej kopii programu. W przypadku licencji jednostanowiskowej program automatycznie uruchamia się w trybie na wyłączność. Licencja jednostanowiskowa nie umożliwia pracy w sieci.

Wymagania techniczne

Program powinien pracować w gigabitowej sieci LAN, połączonej za pomocą okablowania CAT6. Wszystkie komputery w sieci muszą pracować w systemie Windows 7, Windows 8 lub Windows 10. Serwerem nie może być urządzenie NAS. Serwer powinien zostać wyposażony w UPS, a przynajmniej w zasilacz stabilizowany. Wszystkie podłączone komputery powinny być komputerami stacjonarnym. Instalacja programu i tożsamości powinna być wykonana na dysku SSD lub przynajmniej SSHD.

Ostrzeżenie: Jeśli podłączasz laptopy lub inne urządzenia przenośne, muszą być one przełączone w tryb pełnego zasilania sieciowego, bez możliwości uśpienia - powoduje ono często utratę danych. Należy bezwzględnie wyłączyć w BIOS oraz w ustawieniach zasilania opcję odłączania karty sieciowej lub dysku w celu oszczędzania energii.

Skontaktuj się z nami

SPRZEDAŻ 8-17
583463647 Arkadiusz Dziuma
583463647 Przemysław Jegor
Zamówienia on-line
zamowienia@jzk.pl

OBSŁUGA KLIENTA 8-16
587823366 Mikołaj Lora
587823566 Aleksandra Jegor
biuro@jzk.pl

POMOC TECHNICZNA 8-18
587823600 Agnieszka Hulewicz
587823393 Robert Przewłoka
NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeśli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-3-94-200-93.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5). Jeśli adres nie zostanie rozpoznany, po prostu zadzwoń do nas.

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania ·

2019-12-14 22:15 #0.9 for 3.94.200.93 @ec2-3-94-200-93.compute-1.amazonaws.com